Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Aktualny stan i formy udostępniania bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski
PL
Baza danych GIS MhP jest prowadzona w Zakładzie Hydrogeologii Regionalnej i Gospodarowania Wodami Podziemnymi Państwowej Służby Hydrogeologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 jest kartograficznym odwzorowaniem warunków hydrogeologicznych oraz tych elementów gospodarczych i sozologicznych, które wiążą się z zagrożeniem i ochroną wód podziemnych wraz z danymi opisowymi. Ma ona stanowić ujednoliconą w skali kraju bazę danych o zjawiskach przestrzennych związanych ze stanem wód podziemnych. Po zakończeniu realizacji pierwszej, arkuszowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 dokonano przeniesienia baz danych poszczególnych arkuszy MhP do jednolitej i scalonej przestrzennie komputerowej bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (GIS MhP). W ramach prac nad MhP podjęto realizację dwóch kolejnych grup tematycznych według stosownych instrukcji: Mapa Hydrogeologiczna Polski – Pierwszy Poziom Wodonośny – Występowanie i Hydrodynamika oraz Mapa hydrogeologiczna Polski – Pierwszy Poziom Wodonośny – Wrażliwość i Jakość. Równocześnie prowadzona jest aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP, która jest działaniem systematycznie dostosowującym prezentowane w tej bazie informacje o jakości i dynamice wód podziemnych oraz informacje o oddziaływaniu obiektów i przedsięwzięciach gospodarczych, wpływających na stan wód podziemnych, do wyników bieżącej (okresowej) obserwacji stanu jakości i dynamiki wód podziemnych oraz zmieniającego się oddziaływania tych obiektów i przedsięwzięć gospodarczych. Standardowy zestaw informacji w zakresie i formie określonej dla edycji arkuszowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (zgodnym z Instrukcją opracowania MhP z 1999 r.) jest udostępniany przez Centralne Archiwum Geologiczne PIG-PIB.
EN
The database of Hydrogeological Map of Poland in Geographic Information System (GIS HMP) is managed by the Polish Hydrogeological Survey run by the Polish Geological Institute – National Research Institute. The Hydrogeological Map of Poland 1:50 000 represents a cartographic image of hydrogeological as well as economic and sozological conditions connected to the groundwater endangerment and protection. The map includes descriptional data and forms nationally standardised database of groundwater occurrences in Poland. Following the initial, sheet edition of the Hydrogeological Map of Poland, the consolidated and spatially unified digital database has been developed. In addition to the Hydrogeological Map of Poland the following additional constituents has been created: Hydrogeological Map of Poland – Top Aquifer – Occurance and Hydrodynamics; Hydrogeological Map of Poland – Top Aquifer – Vulnerability and Quality. GIS HMP database is systematically updated by comparing the information on the quality, dynamics and influence of any objects and economic undertakings on the state of the groundwater stored in the database to the results of actual (periodic) observations. Standard set of features, as per sheet edition of Hydrogeological Map of Poland 1:50000, is available in the Central Geological Archive of Polish Geological Institute.
EN
The Hydrogeological Map of Poland (HMP) in 1:50,000 scale is an Intergraph technology based project. The HMPdatabase and its interfaces updating process was initiated in the year 2002. To make the project work a software environment was built to enable the execution of all tasks in the HMP’s sheet setup: import of vector and raster data, data verification (graphics and attributes), translation of GIS data into cartographic format, map printout and data storage. With the completion of the data collection process, the data management phase is to be initiated: data updating, addition of new information layers and distribution activity. These tasks will be run on the catchment and administration units basis. The paper is aimed to present these software solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.