Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tunnel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania z zakresu odporności ogniowej tuneli wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo omówiono najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymagana klasę odporności ogniowej dla konstrukcji tuneli.
EN
The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. Moreover, the most commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel structures are discussed.
PL
Tunel, który łączy Polskę, Posunięte prace przy tunelu na „zakopiance”, Przekopano ostatni z tuneli Trasy Łagiewnickiej
3
Content available remote Budownictwo tunelowe w Polsce
4
Content available remote Operations in subterranean systems: Terrain and weather variable
EN
The overall objective of the research is to summarize tactical considerations, resulting from terrain and weather analysis, to support the preparation, planning and execution of subterranean operations. The study used the Grounded Theory for collection, analysis, and systematic treatment of data. The main data sources for the study consisted of purposive sampling from operations in subterranean systems and lessons learned from them. Two new sub-variables are now proposed to be included in terrain and weather variable from mission analysis model for subterranean operations: Subterranean system’s location and accesses and subterranean system features. The key to finding subterranean systems is through terrain analysis, physical ground search, operational indicators, and intelligence products. The analysis of the features of the subterranean system and its mapping is critical for developing courses of action. Forces must be trained and equipped to manoeuvre and combat at short distances and poor visibility conditions. Surface access points and command and control bunkers usually are assessed as key terrain. Obstacles placed at intersections are excellent ambush sites. Accessing sophisticated structures requires specific techniques and equipment. Inside the subterranean systems, existing angles, barriers, walls, cavities, stairwells and other objects provide cover and concealment. Water can make it impossible to build subterranean systems, place obstacles, or even use them; droughts can “create” new avenues of approach. Clouds and fog difficult the detection of subterranean systems. The terrain and weather analysis model, the characteristics, and the tactical considerations presented, all combined, support the preparation, planning, and execution of operations in subterranean systems.
PL
Praca przedstawia uwarunkowania projektowe i realizacyjne tunelu w wysokim nasypie kolejowym, wykonywanym metodą przecisku. Realizacja przecisku nie była poprzedzona rozpoznaniem nasypu kolejowego i podłoża gruntowego w miejscu przecisku. Dopuszczono do zmiany parametrów geotechnicznych w podłożu gruntowym. Dobrany zestaw hydrauliczny nie był w stanie wytworzyć wystarczającej siły przecisku, wobec spadku nośności strefy oporowej. Brak było należytego monitoringu prowadzonych prac. Przeprowadzono próbę oszacowania wymaganej siły przecisku, przyjmując warunki gruntowe według rozpoznania podłoża gruntowego odpowiadającego budowie drogi i pobliskiego wiaduktu drogowego. Brak profesjonalizmu i ignorancja wymagań podanych w EC7 to przyczyny długiego okresu wykonania tunelu metodą przecisku.
EN
The paper presents the design and implementation conditions of a tunnel in a high railway embankment, which was constructed using the jacking method. The implementation of the jacking was not preceded by identification of the railway embankment and the soil subbase in the place of jacking. The geotechnical parameters in the soil subbase became altered. The selected hydraulic set was unable to generate sufficient jacking force due to the decrease in theload-bearing capacity of the resistance zone. There was a lack of proper monitoring of conducted works. An attempt was made to estimate the required jacking force, assuming soil conditions according to the identification of the soil subbase corresponding to the structure of the road and the nearby viaduct. The lack of professionalism and ignorance regarding the requirements presented in EC7 [1,2,3] constitute thereasons for the prolongation of the tunnel construction by jacking method.
8
Content available remote Wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli, wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo zaprezentowano najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji tuneli.
EN
The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. In addition, the most commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel construction were discussed.
10
Content available remote Badania geofizyki otworowej na potrzeby budowy tuneli
PL
Geofizyka otworowa jest bardzo dynamicznie rozwijającym się narzędziem badań geologicznych. Choć wykorzystuje się ją głównie w przypadku poszukiwania złóż naturalnych, to jej metody mogą także dostarczyć wielu ważnych danych przydatnych przy budowie tuneli. W artykule omówione zostały główne grupy metod badań geofizyki otworowej oraz ich zastosowanie w rozpoznaniu geotechnicznym. Podano przykłady metod najczęściej wykorzystywanych przy badaniach geologiczno-inżynierskich oraz omówiono ich zasady.
EN
Well-logging is one of the most dynamically developing method of geological investigation. It is mainly used for the purposes of oil and gas exploration, still it brings a lot of informative data for tunnel design. The article describes the main methods of well-logging and their application in geotechnical investigation. The examples of methods used for this purpose were presented and the principles of their operation were discussed.
11
Content available remote W Świnoujściu szykują się już do wiosny
PL
Choć zima nie zagościła jeszcze na dobre, w Świnoujściu już trwają przygotowania do wiosny - a konkretnie do uruchomienia olbrzymiej maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machin), która wydrąży od tak dawna wyczekiwany tunel pomiędzy wyspami Wolin i Uznam. Polska zyska kolejny po tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku podwodny tunel drogowy, a mieszkańcy - wygodną przeprawą z jednej części miasta do drugiej.
12
Content available remote Pionierski projekt tunelowy w Łodzi
PL
W centrum Polski realizowana jest niebagatelna w skali kraju inwestycja obejmująca podziemny system kolejowy - mowa o tzw. tunelu średnicowym w Łodzi. Tunele zostaną zbudowane z wykorzystaniem dwóch maszyn TBM, z których większa wyposażona jest w tarczę skrawającą o średnicy aż 13,04 m.
13
Content available remote Norweski rekord tunelowy
PL
Ma 14,4 km, osiąga maksymalną głębokość 292 m i jest najdłuższym i najgłębiej położonym drogowym tunelem podmorskim na świecie. To norweski Ryfylketunnel łączący Hundvag z miejscowością Solbakk, fragment 19,5-kilometrowej drogi Ryfast.
14
Content available remote Najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce
PL
Co roku w Polsce powstają dziesiątki kilometrów dróg ekspresowych. W ciągu nowych tras pojawiają się także tunele. Jedną z takich inwestycji jest S3, ponad 480-kilometrowa droga łącząca Świnoujście i dolnośląską Lubawką. Najciekawszym fragmentem tej trasy będzie odcinek o długości 2,3 km, na którym znajdzie się najdłuższy tunel pozamiejski w kraju.
15
Content available remote Coraz bliżej kolejowej „średnicówki” w Łodzi
PL
Budowa tunelu, który „połączy Polskę", a zarazem zwiększy przepustowość transportu kolejowego w centralnej Polsce, jeszcze nie ruszyła - ale już niedługo tak się stanie. Pierwsze elementy maszyny TBM (ang. Tunnel Boeing Machine) już trafiły do komory startowej.
16
Content available remote Budowa obwodnicy Krakowa : to duże wyzwanie
PL
W 2023 r. Kraków ma być otoczony trasą obwodową z czterech stron. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, właśnie wtedy zakończy się trwająca od lipca tego roku budowa północnej obwodnicy (S52). O tym, jak duże to wyzwanie, świadczy fakt, że w ciągu i nad 12,5-kilometrową drogą powstanie aż 29 obiektów inżynieryjnych, w tym dwa tunele.
PL
Innowacyjność i znaczenie koncepcji architektonicznej dla rozwoju w wielu polach badawczych i wdrożeniowych pozostają marginalnym tematem w obecnym dyskursie na temat architektury. Głównym zadaniem projektowanej innowacyjnej instalacji jest ochrona skoczni – rozbiegu oraz skoczka narciarskiego przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych (opady – deszcz oraz śnieg, nadmierne nasłonecznienie i ochrona termiczna zawodnika przed oddaniem skoku). Zakresem tematu badawczego są: badania aerodynamiczne, badania z zakresu transmisji TV – opracowanie standardu telewizyjnego, badania z zakresu konstrukcji aluminiowo-szklanej, badania z zakresu sterowania oraz walidacja założeń – prototypowanie. Zastosowanie rezultatów projektu na skoczniach narciarskich przyczyni się do wsparcia nowoczesnych systemów, takich jak sztucznie mrożone tory najazdowe, które są obecnie instalowane na wielu skoczniach narciarskich. Oba rozwiązania (tory najazdowe oraz tunel) będą się uzupełniać.
EN
Innovation and the importance of architectural concepts for development in many research and implementation areas remain a marginal topic in the current architectural discourse. The main task of the designed innovative installation is to protect the ski jumping hill – in-run and ski jumper from negative impact of weather conditions (atmospheric precipitation - rainfall and snowfall, excessive sunlight and thermal protection of the jumper before jumping). The scope of the research covers: aerodynamic tests, TV transmission tests – development of TV standard, aluminium and glass construction tests, control and validation of assumptions – prototyping. The application of the design on ski jumping hills will support modern systems, such as artificially frozen in-run tracks, currently installed on many ski jumping hills. The both solutions (the in-run tracks and the tunnel) will complement each other.
PL
Budownictwo tunelowe jest obecnie w fazie wzrostowej – inwestycji tunelowych jest coraz więcej i w najbliższych latach ten trend się utrzyma. Jednak sama budowa tunelu to dopiero początek, ponieważ ten typ obiektu wymaga specjalnego nadzoru. O wyzwaniach związanych z utrzymaniem tunelu redakcji „Mostów” opowiedział Michał Adamkiewicz, kierownik Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który zajmuje się bieżącym utrzymaniem tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.
Mosty
|
2019
|
nr 1
46--50
PL
W Krakowie powstaje największa dotychczas inwestycja infrastrukturalna. Trasa Łagiewnicka połączy osiedla Ruczaj i Kurdwanów oraz jako element trzeciej obwodnicy odmieni transportowe oblicze południa miasta.
PL
Budownictwo tunelowe przeżywa w Polsce rozkwit. Jego rozwój jest związany przede wszystkim z rozwojem transportu kolejowego, drogowego oraz zbiorowego transportu miejskiego (metro). W Polsce historia budowy tuneli jest stosunkowo krótka, jednak zaległości w stosunku do innych krajów są nadrabiane bardzo szybko.
EN
Tunnel engineering is booming in Poland. Its growth is associated with the development of railway, road and public urban transport (underground). The history of tunnel construction in Poland is very short, however we are catching up with the other countries very quickly.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.