Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dalmierz bezzwierciadlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowanie zostało poświęcone badaniu dokładności dalmierzy bezzwierciadlanych związanej z pomiarami od obiektów wykonanych z materiałów syntetycznych. Pojawiające się niejednoznaczności towarzyszące pomiarom tworzyw sztucznych, niejednokrotnie znacznie przewyższają sugerowane przez producentów dokładności dalmierzy bezzwierciadlanych, co skłoniło autorów do wykonania stosownych testów. Materiały syntetyczne z uwagi na właściwą im przepuszczalność światła, zależną dodatkowo od temperatury tworzywa, zmieniają w swojej strukturze przebieg wiązki dalmierczej, co ma bezpośredni związek z osiąganą dokładnością pomiaru. Autorzy wykonali szereg testów uwzględniających rodzaj tworzywa sztucznego, jego temperaturę, mierzoną odległość oraz kąt padania wiązki. Szczegółowe badania przeprowadzono dla wybranego tachimetru bezzwierciadlanego, wykonując dodatkowo testy porównawcze trzech innych tachimetrów. Wyniki badań są aktualne również dla skanerów laserowych, pracujących w oparciu o ta samą metodę działania.
EN
This paper is dedicated to the study of the accuracy of reflectorless rangefinders associated with measurements carried out for targets made of synthetic materials. Ambiguities appearing in the measurement of synthetic materials, sometimes significantly exceeding the precision of the reflectorless rangefinders claimed by their manufacturers, have prompted the authors to perform the relevant tests. Depending on the light permeability of synthetic materials, which is also dependent on their temperature, the direction of the rangefinder beam is altered in the material structure, which has a direct impact on the accuracy of the measurement achieved. The authors have conducted a series of tests taking into account the type of synthetic material, its temperature, the distance measured and the angle of incidence of the beam. Detailed research was conducted for the Lecia TCRA 1102+ reflectorless tacheometer (Tab. 2, fig. 3), and additional comparative tests were carried out for three other tacheometers: Leica TCR 407 POWER, Leica TCRP 1201 and Trimble 5503DR (Tab. 3, fig. 4). There were also verified repeatability of the results for each of the materials, carrying out observations in three independent locations of samples (Tab. 4). The results obtained confirm the observation that most synthetic materials, due to their light permeability, alter (increase) the measured length in relation to the actual length. The type of material (related to the density and uniformity of the internal structure) and its thickness have an essential effect on the accuracy of the measurement. Also essential are such factors as the tem-perature of the material, the angle of incidence of the laser beam and emitted wavelength of the rangefinder. The results of the tests are included in the paper for six synthetic materials of various structures. The results collected also apply to laser scanners that function on the same principles of operation.
2
Content available remote Badanie zasięgu i dokładności dalmierzy bezzwierciadlanych
PL
Dalmierze bezzwierciadlane cieszą się w ostatnich latach rosnącą popularnością, a parametry ich pracy ulegają ciągłej poprawie. Teoretycznie dalmierze te umożliwiają pomiar dowolnych powierzchni, jednak w zależności od usytuowania i rodzaju mierzonego celu może dochodzić do znacznego rozpraszania lub pochłaniania wiązki promieniowania laserowego, co znajduje odzwierciedlenie w skutecznym zasięgu tych instrumentów. Badania miały na celu przetestowanie możliwości współczesnych dalmierzy pod względem zasięgu, powtarzalności i dokładności uzyskanych wyników. Pomiary przeprowadzono na bazach o różnych długościach, pod różnymi kątami padania wiązki, oraz do celów o różnych kolorach, strukturach i teksturach. Testom poddano dwa produkowane przez firmę Wild-Leica tachimetry: TCRA 1102+ oraz TCR 303.
EN
Reflectorless EDM instruments enjoy growing popularity in recent years, and their parameters are continuously improving. In theory, these distancers allow measurement to any surface, but depending on kind and orientation of the reflecting target, the laser beam can be significantly dissipated or absorbed, what influences the effective range of the instrument. The investigations were aimed at determination of effective range, repeatability and accuracy of chosen modern distancers. Measurements were performed on baselines of different length, and targets of different colors, surface structures and textures, positioned at variable incidence angles, were used as reflecting surfaces. Two Leica total stations: TCR 303 and TCRA 1102+ were examined. The results are presented in detail and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.