Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papier higieniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Nadzwyczajna popularność i szeroka ekspansja rozwiązań komputerowych doprowadziły m.in. do znacznego ograniczenia zastosowania papierów graficznych, szczególnie do pisania i ilustrowania. Dotyczy to zarówno środków masowego przekazu, jak i obiektów zawodowych. Wobec obecnych, wciąż zmieniających się warunków, popyt na papiery graficzne utrzymuje się jedynie w produkcji specjalnych wyrobów. Obejmują one aktywności artystyczne, estetyczne opakowania i specjalne papiery biurowe.
PL
W artykule przedstawiono nową funkcję dronów – jako urządzeń czyszczących w zakładach produkujących papiery higieniczne, gdzie kurz jest szczególnym zagrożeniem.
PL
Dla większości producentów papierów higienicznych wyzwaniem jest obsługa maszyny papierniczej o dużej prędkości i wysokiej wydajności. Zespołowi papierni Kimberly-Clark Bajío w San Juan del Río, w środkowym Meksyku, rekordowo szybko udało się przejść od etapu nauki obsługi nowej prasy Advantage ViscoNip do codziennej pracy na linii produkcyjnej Advantage DCT200 firmy Valmet.
EN
Tissue continues to be one of the most popular and commonly used paper grades, with steadily rising consumption. It finds use in production of toilet paper, kitchen towels, handkerchiefs, industrial cleaning cloths and medical covers, so it can be found in every household, company and institution.
EN
The article discusses the market situation and trends in Europe, North America, Asia, Latin America, Middle East and North Africa.
PL
W artykule przedstawiono liczbowy model oceny jakości papierów higienicznych opracowany w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań wielkości fizycznych charakteryzujących właściwości tych papierów. Zbadano 9 papierów i określono 28 cech tych wytworów. Jakość papierów oceniano uwzględniając maksymalne wartości danej cechy, której przypisano liczbę 1. Według takiego modelu jakość papieru mogą teoretycznie charakteryzować liczby od 0 do 1. Jakość badanych papierów zawierała się w granicach od 0,64 do 0,94.
EN
A model for quality evaluation of tissue paper based on the base of laboratory tests was presented. 9 papers were tested on the base of 28 properties. Paper quality was evaluated taking into account the maximal values of the given property to which number 1 was attributed. According to this model paper quality can be characterized by the theoretical numbers from 0 to 1. In the presented research the values ranged from 0,64 to 0,94.
PL
W ostatnich latach w branży papierniczej jesteśmy świadkami zmian, zarówno o charakterze geograficznym, jak i asortymentowym. Jak pokazuje rysunek [1], dynamika rozwoju tego rynku przemieszcza się z Północy na Południe i z Zachodu na Wschód oraz od papierów graficznych do opakowaniowych i higienicznych.
PL
Bibułka tissue to jeden z najpopularniejszych rodzajów papieru, którego zużycie systematycznie wzrasta. Wytwarza się z niej szereg wyrobów użytkowych, takich jak: papier toaletowy, ręczniki, chusteczki, czyściwa przemysłowe i podkłady medyczne. Pod względem ilościowym dominującym wyrobem jest papier toaletowy.
PL
Krótka wycieczka po europejskim rynku papierów higienicznych. Który kraj, jakiego asortymentu zużywa najwięcej i dlaczego? Pewne tendencje zaskakują i wydają się być związane z charakterem narodowym.
PL
Podaje się, że najstarszy znany zapis o użyciu papieru toaletowego pochodzi z 589 r., pozostawił go urzędnik-uczony Yan Zhitui (531–591). W 851 r. arabski podróżnik zanotował, że Chińczycy epoki Tang nie dbają o higienę, albowiem po skorzystaniu z toalety nie myją się wodą, lecz podcierają papierem (1).
EN
The structure of paper and board production in Europe in 2013 was as follows: printings and writings – 41.9%, packaging paper and board – 45.9%, sanitary and household paper – 7.7% and others – 4.6%. The biggest producers of sanitary and household paper were Germany (20,3%), Italy (20,0%), France (11,5%) and Great Britain (11,5%). According to preliminary data, 2014 total paper and board production in Poland was 4222 thousand tonnes. Household and sanitary paper was 12.8% of the total. It should be stressed that over the last six years the constant increase of this paper grade share can be observed (Fig. 1, 2). It results among others from new investments and modernization of existing capacities as well as from market demand. Central Statistical Office of Poland states that in relation to 2005 toilet paper production rose by 38% in 2013 (Fig. 3). Figure 4 shows production of kitchen towels from pulp, paper, cellulose wadding or sheets made from primary fibers. In relation to 2012 the slight decrease (6%) can be observed in 2013. Domestic consumption of sanitary papers is impacted by imports and exports. Figures 5 and 7 present imports and exports according to CEPI classification in 2014. It should be noted that international trade data were estimated on tha base of 11 months of 2014. Similarly as over last years the biggest buyers of sanitary products is Germany (61.1%) followed by Czech Republic (9.3%). Figure 6 illustrates exports structure (CN 4813). The figures show that the biggest exported groups of products are toilet paper (33%) and paper towels (20,1%). Germany is the main buyer (69.9%) of toilet paper. The like situation is in case of paper towels (65.1%). As regards imports, Italy dominated in 2014 (23.7%) followed by Germany (21.5%). Toilet paper (32.7%) and paper towels in rolls (21.05) dominated in imports in 2014. Figure 8 illustrates imports structure in 11 months of 2014.
PL
Polska produkuje około 487 tys. ton papierów higienicznych rocznie, co stanowi około 13% całkowitej produkcji papieru i tektury. Zajmuje 15 pozycję wśród największych producentów bibułki higienicznej na świecie oraz 6 miejsce w UE.
EN
Poland manufactures around 487 000 t of sanitary paper annually accounting for nearly 13% of total paper and board production. Poland is the 15th largest tissue manufacturer in the world and the 6th in the European Union.
PL
Artykuł przedstawia stan produkcji oraz globalnego i jednostkowego żużycia papierów higienicznych w reprezentatywnych regionach i krajach świata. W wielkości produkcji i całkowitego zużycia przodują USA i Chiny. Te ostatnie są ponadto liderem w zakresie inwestycji w najnowocześniejsze technologie i maszyny, a także wielkim eksporterem papierów higienicznych, ze względu na dodatnie saldo „produkcja – zużycie” (5,7 mln t/r. – 5,1 mln t/r. = 600 tys. t/r.). Z dystrybucją tej puli eksportowej do odległych krajów Trzeciego Świata, a także Europy wiążą się określone problemy (koszty), które artykuł zarysowuje.
EN
An article presents tissue production and consumption in main world’s regions. In terms of production and consumption, the US and China are global leaders. Besides, China is the largest investor in the latest technologies and machines. China is also a huge tissue exporter owing to a positive production and consumption balance (5.7 m t/y – 5.1 m t/y = 600 000 t/y). The article also discusses problems with paper distribution faced by China.
EN
Spowolnienie gospodarcze wywiera znaczny wpływ na przemysł papierniczy, ponieważ osłabia się popyt na jego wyroby. Skutkiem tego jest konieczność ograniczania produkcji. W wielu krajach europejskich, a także w Kanadzie, USA, Japonii oraz Korei Płd. w czasie 9 miesięcy ubiegłego roku nastąpił spadek produkcji (1). Polska należy do krajów, w których produkcja papieru od wielu już lat systematycznie wzrasta, choć od 2010 r. daje się zauważyć znaczne spowolnienie tempa wzrostu (rys. 1). Według wstępnych danych GUS za 12 miesięcy 2012 r. łączna produkcja papieru i tektury w Polsce wyniosła 3793 tys. ton (2).
PL
A slowdown in the economy impacts the production capacities and demand for paper industry products. In the first nine months of 2012 paper and board production in many European countries as well as in Canada, USA, Japan and South Korea fell when compared to the same period of previous year (1). Poland belongs to the countries where the production has been consistently growing for many years. However, it can be seen that from 2010 the growth has slowed down (Fig. 1). According to the preliminary data of the Central statistical Office for 12 months of 2012, total production of paper and board in Poland was 3 793 000 tonnes (2).
PL
Konsumenci wymagają papierów higienicznych przyjemnych w dotyku i dobrze wchłaniających płyny. Producenci, jak zwykle, dążą do obniżenia kosztów produkcji. Wychodząc im naprzeciw, producent maszyn papierniczych – firma Voith rozwija od 7 lat technologię produkcji bibułek tissue wysokiej jakości – ATMOS. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcia bibułek tissue wykonanych w szeroko rozpowszechnionej technologii suchego krepowania i w technologii ATMOS. Technologia ATMOS pozwala na produkcję bibułek tissue o podobnej jakości, jak rozwijana od prawie 40 lat technologia suszenia przedmuchowego TAD, ale przy niższych kosztach inwestycyjnych, mniejszej energochłonności procesu i możliwości wykorzystania włókien wtórnych. Technologię ATMOS można zastosować w klasycznych maszynach produkujących papiery higieniczne, wstawiając zespół sit przedstawiony na rysunku 2. Po takiej przebudowie możliwa jest na maszynie papierniczej produkcja papieru w obu technologiach: suchego krepowania i ATMOS – w zależności od wymagań otrzymuje się papiery o różnej jakości. Pierwsze dwie instalacje technologii ATMOS wprowadzono na maszynach papierniczych w Chile i Kanadzie. Uruchomienie trzeciej, w USA, spodziewane jest w pierwszym kwartale 2013 r.
EN
The consumers want to have high quality tissue products, nice to touch and absorbing easily liquids. The manufacturers tend to reduce production costs. Trying to meet these expectations, for 7 years the paper machine producer Voith has been developing ATMOS technology for production of high quality tissue. Figure 1 shows pictures of tissue papers made in well known technology of air drying and papers made in ATMOS technology. ATMOS allows to manufacture tissue of quality similar to that obtained with the through air drying process (TAD) which has been developed for 40 years. With ATMOS, investment costs are lower, the process is less energy consuming and recovered fibres can be used. ATMOS can be used in conventional tissue machines by installing a set of screens presented in Figure 2. After such a rebuild, it is possible to make tissue paper both with TAD and ATMOS technology depending on the expected paper quality. First two installations run in the paper machines in Chile and Canada. The third installation, in the US, is scheduled for the first quarter of 2013.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.