Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical losses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł koncentruje się na analizie i rezultatach projektu Smart Grid, szczególnie na nowych możliwości ograniczenia strat w sieciach techniczna SN i nN. Badania modelowe w sieciach SN i nN miały na celu ocenę możliwości zwiększenia efektywności pracy sieci za pomocą obliczeń technicznych na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych z systemów: GIS, SCADA oraz AMI. Do wykonywania obliczeń optymalizacyjnych wykorzystany został system obliczeniowy oparty na algorytmach genetycznych. System ten został opracowany w celu wspierania rozwoju, planowania i zarządzania siecią elektryczną. Łączne zmniejszenie strat energii w obszarze pilotażowym wyniosła ponad 10%.
EN
The paper focuses on an analysis and the results of the Smart Grid project, especially on new possibilities to reduce technical losses the in MV and LV networks. Research of model MV and LV networks was designed to evaluate the possibility of increasing network efficiency, using technical calculations based on the actual data obtained from GIS, SCADA, and AMI. The calculation system, based on genetic algorithms, was used to perform optimisation calculations aimed at reconfiguring the network. The system was devised to support the development, planning and management of the electric grid, including distributed generation, energy storage, as well as controllable receivers, and optimisation of network configuration. The total reduction of energy losses in pilot area reached over 10%..
PL
W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonego projektu pilotażowego ­ redukcji strat technicznych poprzez rekonfigurację układu pracy sieci nn na podstawie obliczeń rozpływowych wykorzystujących dane z AMI i GIS.
EN
The article presents the results of the pilot project of technical loss reduction by reconfiguration of the LV network with using data from AMI and GIS systems to power flow calculations..
3
Content available remote Calculation and Estimation of Technical Losses in Transmission Networks
EN
Technical losses are caused by well-known physical electricity effects and cannot be effectively eliminated. However, they can be measured or calculated according to known line parameters. Distribution companies need the possibility to predict and estimate these losses as they are an important economic indicator, therefore they have fundamental importance. The paper deals with the possibilities of software developed and tested on real databases of measured losses provided by a distribution company.
PL
Straty techniczne spowodowane są przez znane zjawiska fizyczne i nie mogą być skutecznie wyeliminowane. Jednakże, mogą być mierzone lub obliczane według znanych parametrów linii. Spółki dystrybucyjne potrzebują możliwości przewidywania i szacowania tych strat, ponieważ są one ważnym wskaźnikiem ekonomicznym, dlatego mają fundamentalne znaczenie. Artykuł traktuje o możliwościach oprogramowania opracowanego i testowanego na rzeczywistych bazach danych pomiarów strat, dostarczonych przez firmy dystrybucyjne.
4
Content available remote Software for calculation of technical losses in transmission network
EN
Technical losses arise by known physical electricity effects and it is not possible to eliminate them effectively. The paper deals with the 1st version of software tool for technical losses of transmission system lines calculation. The inputs are line parameters and measured data databases from control system of the Czech transmission system operator (ČEPS company). Outputs are Joule’s losses, corona losses and leakage losses for each transmission line. The paper also includes description of input databases structure, calculation result files and computing algorithms.
PL
Straty techniczne powstają przez znane efekty fizyczne związane z energią elektryczną i nie ma możliwości aby je skutecznie wyeliminować. W artykule opisano pierwszą wersję oprogramowania do obliczania strat technicznych w liniach systemowych. Wejściami są parametry linii oraz zmierzone dane z bazy danych systemu kontroli czeskiego operatora systemu przesyłowego (spółka CEPS). Wyjściami są straty Joule'a, straty ulotu i straty nieszczelności dla każdej z linii przesyłowych. Dokument zawiera również opis struktury bazy danych wejściowych, pliki wynikowe obliczeń i algorytmów obliczeniowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.