Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  state security system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
The study is focused on state defence management, in particular its political, strategic and legal-comparative aspects. The issue of managing the defence of the State has been presented from a systemic perspective as a separate system, being a part of a higher system and at the same time containing subordinate elements. Appropriate government documents of a conceptual nature and provisions in the common law on defence management were chosen as the subject for political-strategic and legislative legal analysis. The result of the analysis is a presentation of the key gaps and flaws in the legal solutions that may affect the functioning of the State defence management system in wartime1, in particular those related to the decision-making process of system components. In addition, an attempt was made to assess the implementation of security concepts adopted in Poland over the years, mainly in the field of managing national security and defence.
PL
Przedmiotem artykułu są rola i miejsce ogniw pozamilitarnych, w tym administracji publicznej, w systemie bezpieczeństwa militarnego państwa. Zaprezentowano podział ogniw pozamilitarnych, istotę ich działania oraz zadania w systemie obronnym państwa.
EN
The subject of the article is the role and place of non-military cells, including public administration, in the system of the military security of the state. The article presents the classification of non-military cells, the essence of their activities and tasks in the defence system of the state.
5
Content available remote Wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne w realizacji zadań obronnych
EN
The lowered number of the Polish Armed Forces’ soldiers, modernization programme, decreasing financial means in the defence budget necessitated a reorganization of military repair and service bases on all levels. The consequence of this situation is to carry out the restructuring of military repair and production companies. Relieving the national defence ministry of tasks directly not connected with soldiers' training and maintaining their combat capabilities also necessitates looking for solutions to optimize structures of entities in the armed forces’ environment. The restructuring of these entities, taking into consideration the improvement of efficiency and effectiveness of their operation, must be perceived both in technical - organizational and ownership transformations dimensions. These issues are closely connected and require a more complete examination taking into account the efficiency and effectiveness criteria. Tasks facing the military repair and production companies result from the place that such an entity has in the defence system of the state. It is a derivative of changes taking place in the restructuring processes within the Polish Armed Forces. The scope of these transformations is defined by the mentioned above de-creased number of soldiers. However, detailed goals and particular tasks and procedures to reach them have not been fully defined yet.
6
Content available remote Strategiczne programowanie rozwoju potencjału obronnego państwa
PL
W referacie przedstawiono pogląd na uwarunkowania i procedurę postępowania w dziedzinie tworzenia potencjału obronnego państwa. Wskazano na potrzebę podejścia systemowego, uwzględniającego synchronizację i racjonalizację działań; konieczność osadzenia programu rozwoju potencjału obronnego w realiach społeczno-gospodarczych i wkomponowania go w system decyzyjny państwa.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.