Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęt ochronny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Orthopedic crutch attachments (caps) are an important but underestimated element supporting the safety of pedestrians, including elderly road users with disabilities. A review of the literature shows that this topic is rarely the subject of research and new solutions. In 2022, the multidisciplinary team of the Motor Transport Institute started multi-stage work to develop and implement innovative multi-functional attachments to orthopedic equipment as an element improving the comfort of movement of this group in various weather conditions. Focus group interviews with potential users, which were a part of the project, indicated the most important features of the selection of such a solution, such as material, anti-slip properties, ease of replacement, durability (low abrasion), ensuring stability, and quiet operation. On this basis, the final prototype of the orthopedic crutch attachment presented in the article was developed. In addition, areas related to road safety and pedestrian safety devices were identified, the implementation and promotion of which could improve the functioning of orthopedic equipment users.
EN
Electric shock and injury related to electric arc explosion are the basic risks associated with work on power equipment. The causes of electric arcs are divided into two groups: direct and indirect. Direct causes of electric arc explosion include situations during the performance of works, e.g.: dropping of tools on live equipment parts, inadequate measuring instrument, incorrectly performed switching activity, bad work organization, foolishness, risk taking, rush and fatigue. Indirect causes are mainly surface discharges on insulation, mechanical damage, corrosion and aging of insulation. Exposure to an electric arc may cause: burns, amputation of limbs, damage to the eyes and ears, metallization of uncovered parts of the body, smoke poisoning and mental problems related to post-traumatic stress. Eye injuries that may lead to loss of job opportunities, as well as problems in the individual's social life, are particularly severe. The main symptoms of burns within the eye are severe eye pain, photophobia, tearing, sudden visual deterioration, corneal opacity and conjunctivitis. In accordance with the provisions of [8, 9], persons performing work on or near energy devices are obliged to use protective equipment which includes insulation (primary and additional - table 1), indicating the presence of voltage, and protection and warning equipment. It must be numbered and recorded and must undergo periodic tests (table 2). Despite the clear guidelines contained in relevant legal acts, workers often disregard the need for appropriate procedures, protective equipment and its cyclical examination, which may result in injuries. This also translates into costs incurred in the context of treatment, which are often very high.
PL
Praca przy obsłudze, konserwacji i serwisowaniu urządzeń elektrycznych zawsze wiąże się z narażeniem wykonującego ją personelu na porażenie prądem elektrycznym lub powstanie obrażeń związanych z wybuchem łuku elektrycznego. Do osób narażonych na ryzyko działania szkodliwych czynników należą w szczególności elektrycy i pracownicy utrzymania ruchu, obsługujący stacje, rozdzielnie lub rozdzielnice elektroenergetyczne. Artykuł prezentuje ryzyka, na które narażeni są pracownicy utrzymania ruchu elektrycznego, oraz sposoby inwentaryzacji, badania i stosowania sprzętu ochronnego wykorzystywanego przy pracach związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne.
PL
Spośród wielu elementów bezpieczeństwa chroniących pracownika możemy wyróżnić środki ochrony indywidualnej. Aby środki zapewniały swoją rolę, muszą nie tylko być prawidłowo dobrane, ale również muszą być prawidłowo używane i konserwowane.
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
EN
Ropes and woven webbing used in personal equipment protecting against falls from a height determine the course of forces acting on the human body during fall arrest, as well as the fall arrest distance. This paper presents a model of a system made up of a textile connecting and shock-absorbing component and the mass constituting its load. The model is based on non-linear rheological models of visco-elasto-plastic objects developed by Maxwell and Kelvin-Voigt. The definite structure of the model is described with a nonlinear differential equation, enabling numerical analysis of its performance. Identification of the model parameters was carried out utilising a software package allowing to analyse the static load-elongation characteristics and the time courses of a dynamic force acting during fall arrest. The paper presents the results of identification of selected connecting and shock-absorbing components used in equipment protecting against falls from a height. The models identified were subjected to verification involving comparison of their numerically simulated response with the results of laboratory tests. The comparison demonstrated the correctness of the model structure and identification of its parameters. The paper also presents an example of application of the model for simulation of the performance of a connecting and shock-absorbing component during fall arrest.
PL
Liny i taśmy tkane należą do podstawowych materiałów włókienniczych stosowanych w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Elementy sprzętu wykonane z tych materiałów decydują o przebiegu sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania oraz o drodze na jakiej to zachodzi. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera modelowanie działania sprzętu ochronnego. W artykule przedstawiono model układu tworzonego przez włókienniczy podzespół łączącoamortyzujący oraz obciążającą go masę. Opiera się on na nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano nieliniowym równaniem różniczkowym trzeciego rzędu. Wykorzystując wyznaczone doświadczalnie charakterystyki statyczne siła obciążająca - wydłużenie oraz czasowe przebiegi siły dynamicznej działającej podczas powstrzymywania spadania z wysokości przeprowadzono identyfikację parametrów modelu. Zaprezentowano wyniki identyfikacji wybranych podzespołów łącząco - amortyzujących wykonanych z lin i taśm włókienniczych. Zidentyfikowane modele poddano sprawdzeniu polegającemu na porównaniu ich zasymulowanej numerycznie odpowiedzi z wynikami badań laboratoryjnych, którymi były przebiegi czasowe siły powstrzymującej spadanie oraz wydłużenia. Przeprowadzone porównanie wykazało poprawność struktury modelu oraz identyfikacji jego parametrów. W artykule przedstawiono również przykład wykorzystania opracowanego modelu do symulacji działania podzespołu łącząco-amortyzującego podczas powstrzymywania spadania.
PL
We współczesnym świecie obserwujemy duży rozwój elektroenergetyki przemysłowej, także tej wykorzystywanej w gospodarstwach domowych. W związku z tym konieczny stał się rozwój sprzętu ochronnego przeznaczonego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych. Dynamiczny rozwój elektroenergetyki wymusza na konstruktorach sprzętu ochronnego coraz to nowsze rozwiązania techniczne tak, aby spełniały swoje zadanie oraz coraz bardziej usprawniały i zapewniały możliwy komfort pracy. Dzięki wielu nowym rozwiązaniom sprzętu ochronnego oraz prowadzonym badaniom okresowym (badanie wyrobu), prace przy urządzeniach elektroenergetycznych (prowadzone często także pod napięciem) stają się coraz bardziej bezpieczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.