Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zaawansowana diagnostyka procesów i układy regulacji tolerujące uszkodzenia
PL
Omówiono cele i zadania bieżącej diagnostyki procesów przemysłowych. Przedstawiono różnice między klasycznymi systemami alarmowymi a systemami diagnostycznymi. Scharakteryzowano stosowane metody detekcji i lokalizacji uszkodzeń oraz problemy praktyczne występujące przy diagnozowaniu złożonych instalacji technologicznych. Omówiono system diagnostyczny AMandD oraz jego pilotowe wdrożenia. Przedstawiono koncepcją budowy układów regulacji tolerujących uszkodzenia oraz przykłady takich rozwiazań.
EN
The aims and tasks of on-line diagnostics of industrial processes have been discussed. Differences between classic alarm systems and diagnostics systems have been shown. Applicable detection methods as well as practical problems of diagnostics of the complex technological installations have been characterized. The diagnostic system AMandD and its pilot implementations have been described. The concepts and examples of fault tolerant control systems have been presented.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną implementację architektury systemu przetwarzania informacji na poziomie obiektów w celu realizacji funkcji EAZ. Architektura systemu jest w sposób naturalny określona przez reguły topologii typowych stacji i jest zgodna ze standardem IEC 61850-9-2. Sformułowano wymagania dla urządzeń EAZ na poziomie pola oraz opisano związek między topologią stacji a strukturą magistrali procesowej. Omówiono elementy składowe architektury systemu ze szczególnym uwzględnieniem przetwornika sygnałów obiektowych. Architekturę systemu zilustrowano przykładem zastosowania dla testowej stacji elektroenergetycznej. Opisano sposób rozwiązania dwóch podstawowych problemów technicznych dotyczących implementacji architektury systemu EAZ następnej generacji, tj. problem niezawodnego przekazywania danych oraz synchronizacji próbkowania sygnałów analogowych prądu przemiennego. Artykuł recenzowany.
EN
This paper describes a practical IEC 61850 process bus architecture suitable for high voltage substations. The presented system eliminates the need for thousands of copper wires in a substation and replaces them with a few fiber optics cables, and can save utilities spending related to current installation and maintenance costs while at the same time increasing worker safety and power system reliability. The authors describe a practical process bus architecture that fits the task of protection and control of substations by drawing from the universal topology rules of substations. The system is commercially available and addresses the challenges utilities face today.
PL
W referacie krótko scharakteryzowano system DIAG przeznaczony do diagnostyki procesów przemysłowych, opracowany w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Przedstawiono zastosowane w nim metody detekcji uszkodzeń bazujace na modelach rozmytych i neuronowych. Omówiono wyniki badań algorytmów detekcyjnych dla podgrzewaczy i schładzaczy pary.
EN
The diagnostic software tools have been pointed out as one of the most important parts in the modern control systems. Diagnostic system DIAG has been presented. The DIAG system was implemented in the Institute of Automatic Control and Robotics and is used for early fault detection and isolation in components, actuators and instruments. The main detection algorithms that are based on fuzzy logic and neural networks have been thoroughly described. All thesis have been illustrated with examples from steam superheater and desuperheater.
PL
Omówiono wymagania stawiane systemom SCADA - nadzorowania i wizualizacji procesów przemysłowych. Przedstawiono podstawowe funkcje realizowane przez systemy SCADA oraz przedyskutowano ich właściwości decydujące o ocenie jakości. W podsumowaniu podano niektóre kierunki rozwoju tych systemów.
PL
Przedstawiono klasyfikację metod detekcji uszkodzeń stosowanycg w diagnostyce procesów przemysłowych. Omówiono krótko poszczególne grupy metod podając ich własności oraz ograniczenia.
EN
The classification of the detection methods applied in the industrial processes diagnosis are presented. Briefly, the groups of methods are characterized excluding their features and constrains.
PL
Podano krótką charakterystykę zdecentralizowanych systemów automatyki (DCS) dla dużych instalacji technologicznych. Zwrócono uwagę na powstanie nowej generacji tych systemów. Przedstawiono tendencje rozwoju systemów DCS. Podkreślono zalety eksploatacyjne nowych rozwiązań.
EN
Aconcise characteristic is given of decentralized control systems (DCS) designed for large process installations. Attention is paid to the new generation of these systems. Evolution tendencies of the DCS systems are presented. Operational merits of the new design solutions are emphasised.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.