Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grzywna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest wyjaśnienie, na czym polegają czyny zabronione wynikające z rozdziału 9 ustawy Prawo budowlane oraz wskazanie, jakie konsekwencje prawne zachodzą w przypadku ich popełnienia. Zdefiniowano przestępstwa i wykroczenia oraz przedstawiono kary, jakie grożą za nieprzestrzeganie komentowanych przepisów.
EN
The subject of this work is to explain what prohibited acts result from Chapter 9 of the Building Law Act and to indicate what legal consequences occur when they are committed. Crimes and offenses have been defined and punishments that threaten not to comply with the commented provisions are presented.
2
Content available remote Grzywna niezgodna z konstytucją
PL
Kara grzywny za każde oddalenie się podróżnego z miejsca kontroli biletów przed przybyciem policji jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Przepis ten odnosi się do każdego podróżnego, to jest strony umowy przewozu, zawartej z przewoźnikiem przez fakt nabycia biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży, albo przez spełnienie innych, określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich braku – przez samo zajęcie miejsca w środku.
PL
Prawidłowe ustalenie kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ma charakter bardzo złożony. Jednocześnie błędy popełnione w tym zakresie mogą rzutować na prawidłowość przeprowadzenia całego postępowania.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r o zmianie ustaw; ochronie przyrody oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 201 poz, 1237) wprowadziła liczne zmiany, w tym związaną z mechanizmem naliczania i pobierania opłat za usuwanie drzew lub krzewów na podstawie zezwolenia.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do rozdziału 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczącego ochrony terenów zieleni i zadrzewień, kilka zmian, z których dwie odnoszą się do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
PL
Z punktu widzenia procesowego bardzo ważnym zagadnieniem związanym z wymierzaniem kar pieniężnych za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów jest ustalenie podstaw, w oparciu o które będzie określona wysokość należnej kary.
PL
Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, zwaną ustawą o opakowaniach, a także ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, zwaną ustawą o obowiązkach przedsiębiorców.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.