Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzeczoznawca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the possibilities of analyzing the measurement system repeatability and reproducibility (GRR) analysis results in more detail and their visualization. Based on real data, the influence of appraisers’ behavior on GRR analysis results is evaluated. The measured data obtained in the GRR study by three operators are analyzed in more detail for cases involving only two operators. Comparison of the behavior of individual operators is performed using Gaussian curves, which allow to evaluate graphically the repeatability of individual operators and the reproducibility of measurement system. This approach makes possible to visualize the GRR analysis results with regard to behavior of individual operators. Obtained results make possible to improve the interpretation of GRR analysis results and are useful for measurement system improvement.
2
Content available Rzeczoznawca i jego rola w ochronie konsumenta
EN
The article presents the issues associated with expert opinions in the context of public trust professions and provisions of law relating to regulated occupations. In particular, it focuses on appraisers or experts evaluating the quality of the products most commonly used by consumers. The official lists of appraisers for the quality of products and services kept by the Provincial Inspectorates of the Trade Inspection have been analyzed. Several suggestions on how to standardize the data available for consumers, in order to enhance readability and consistency of information, have been put forward.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problema-tyką rzeczoznawstwa w kontekście zawodów zaufania publicznego oraz przepisów dotyczących zawodów regulowanych. W szczególności skupiono się na rzeczoznawcach oceniających jakość wyrobów, z których najczęściej korzystają konsumenci. Dokonano analizy list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług udostępnianych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Jednym z celów artykułu jest propozycja ujednolicenia danych udostępnianych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w celu zwiększenia czytelności i spójności informacji przekazywanych konsumentom.
3
Content available Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego 2016
PL
Zagadnienia rzeczoznawstwa budowlanego, tj. diagnostyki i oceny stanu technicznego obiektów, mają niezmiennie duże znaczenie w gospodarce narodowej. Dlatego też wskazane jest, aby przedstawiać i pobudzać rozwój prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych ośrodków naukowych, a także ośrodków gospodarczych podejmujących decyzje inwestycyjne. Jedną z form tej działalności są organizowane konferencje oraz sympozja naukowo-techniczne, a także liczne seminaria i warsztaty specjalistyczne.
PL
Stan techniczny i funkcjonalny obiektów mostowych w bardzo dużym, często decydującym stopniu zależy od poziomu ich utrzymania. W artykule przedstawiono oryginalną klasyfikację czynników wpływających na degradację mostów, odróżniając czynniki obiektywne i subiektywne. Utrzymanie należy wyłącznie do tych drugich.
5
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
EN
Science and engineering intermingle in the area of construction. Engineering works, often of great dimensions and design life cycle of many decades, have to be designed on a scientific basis since the safety of hundreds of users depends on their design. The task of scientific institutions is to define the construction performance within categories that correspond to the contemporary level of knowledge and technology. A construction appraiser who speaks out in a way that ensures unquestionable competence about the performance of elements and buildings (existing and under construction), should be convinced of the scientific basis of his opinions. A comparison of construction sections vs. basic requirements presents an archetype of the science of construction. A matrix of the science of construction reveals its multi-faceted nature; if related to time – the issue of durability has to be considered, and if related to the scale – the complexity. Defining the construction performance in terms of technical features is a constant search for a relationship between the material model and the usability model of a building. The construction industry uses a lot of “rules of thumb”, more than any other sector of technology. In the era of computer-aided design, CAD, and building information modelling (BIM), those rules of thumb remain invaluable verification tools.
7
Content available remote II Spotkanie Integracyjne Rzeczoznawców
8
Content available Wartość i cena złoża
EN
The new definition of deposit value is proposed, that combine the sum of actualized benefits derived from deposit extraction/operation and mined minerals processing. The sum of such benefits is usually divided between the owner and the user of the deposit. The deposit value must be distinguished from its transaction value, i.e. the price resulted from different type buy-and-sell transactions.
PL
Błędy merytoryczne, organizacyjne i legislacyjne popełnione przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, w zakresie prawnego określenia procedury nadawania uprawnień biegłych z listy Ministra w zakresie ochrony środowiska oraz praktycznego jej przeprowadzenia spowodowały m.in. niezrozumiałe i niezgodne z prawem zawieszenie postępowań kwalifikacyjnych.
PL
Artykuł dotyczy kwalifikacji i działalności rzeczoznawców wynikających z rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych oraz zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie określenia kryteriów zagrożeń w zakładach górniczych.
EN
The article pertains to the qualifications and activity of experts defined by the relevant decrees of the Minister of Industry and Trade as regards work safety and health protection in mining operation units, including the order of Chairman of the High Inspectorate of Mines (State Mining Administration) on determing the criteria of hazards in the mining operation units.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.