Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution of natural elements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the models created on the basis of georeference data in GIS systems, spatial data quality should be precisely given to avoid exposing the users to inaccurate results of geographic analyses. It is important to provide precise information in database about conformance quality level as well as information about the accuracy of data visualization so that the user would be warned when trying to use data of low accuracy. Quality is used to determine fi tness for use. Thematic accuracy of quantitative attributes and the correctness of non-quantitative attributes and of the classifi cations of features and their relationships have to be known to make a spatial decision based on cartographic model. It concerns mainly information which is the basis for making decisions, sometimes quick, and made in critical situations. In the present paper, the parameters which describe environment and features of agricultural production are the examples of various accuracy of existing sources.
PL
W modelach tworzonych na bazie danych georeferencyjnych w systemach informacji geografi cznej jakość danych przestrzennych powinna być określana szczegółowo. Przy wykorzystywaniu geoinformacji muszą być brane pod uwagę elementy dotyczące jakości danych i uzyskanych na ich podstawie modeli kartografi cznych (ich poziomu jakości). Jakość jest stosowana do ustalenia przydatności zbioru danych lub informacji do użycia w określonym celu. Dokładność tematyczna atrybutów ilościowych i poprawność atrybutów nieilościowych oraz klasyfi kacja obiektów i ich związków musi być także określona przed wydawaniem decyzji na podstawie modeli kartografi cznych. Pozwala to na uniknięcie, przez użytkowników, nieścisłych wyników analiz geografi cznych. W tym artykule pokazano problem różnodokładnych i niejednakowo reprezentatywnych danych na przykładzie elementów środowiska przyrodniczego mierzonych punktowo, warunkujących produkcję rolniczą.
PL
Informacje przetworzone, wchodzące do baz systemów informacji geograficznej, powinny mieć określoną wiarygodność lokalną. Parametry opisujące zjawiska i elementy przyrodnicze są często określane średnimi wartościami uzyskanymi z obserwacji wieloletnich wykonywanych w punktach. Ciągłe modele rozkładów, tak określonych parametrów, interpoluje się na podstawie z góry założonego zbioru kryteriów dla całych analizowanych obszarów. Na podstawie rozkładów parametrów, uzyskanych z ich modeli przestrzennych, tworzy się bazy danych, przez przyporządkowanie odpowiednich wartości jednostkom odniesienia. W artykule proponuje się wydzielenie klas wiarygodności w zależności od reprezentatywności miejsc pomiaru, kompletności danych i rozkładu przestrzennego punktów wyznaczających oraz sposób określenia granic obszarów o określonym stopniu wiarygodności informacji.
EN
The paper presents a method of incrising a reliability of information obtained with use of the models of distribution of parameters which describe the environment. Particular attention was given to periodic, punctually gathered data, related to continuous occurrences. Distribution models of features distinguished in this way are usually constructed on the previously assumed set of criteria for the whole area. Determination of reliability of information fed into the model is shown on the example of data representing the amount of precipitation. Correctness and usefulness of modeling of climate parameters depend mostly on truthfulness, adequacy and also representativeness of the data. This example has been chosen because the reliability of the parameters depends on taking into consideration suitably long periods of observation. Changes in localization of survey stations and of different time intervals should also be taken into account, because in the synthetic studies precipitation data have been interpreted in a different manner and in a different time. The precise determination of zones, for which the value of natural parameters has been found with high probability, is of great importance particularly in interdisciplinary research where specialists from different scientific fields cooperate very closely.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.