Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nonproportional loading
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nonproportional plastic deformations on the microscale are an emerging topic. A simplified theory of strain gradient elasto-plasticity is developed to study the evolution of yield strength in a copper wire sequentially experiencing tension and torsion. The pre-tension deformation and stress are inherited to the upcoming torsion process, resulting in a nonproportional loading condition. With consideration of the extra hardening effect due to strain gradient, pre-tension weakens the extra hardening effect of the strain gradient and the dependence on the wire radius. Cyclic torsion behavior is also investigated. Anomalous Bauschinger effect and plastic softening are found.
EN
The paper deals with the experimental verification of a model of the fatigue loading nonproportionality. The assumption of the proposed model is that the loading nonproportionality degree depends on: (a) modules of vectors of rotating stresses, (b) angular distances of these stres s vectors measured in relation to the critical pIane. The performed experiment involved modeling of the nonproportional fatigue loading through programmed changes of principal axes positions. Different positions of the principal axes were obtained by using two loading blocks: fully reversed torsion and complex loading, that is to say, tension-compression and torsion. During the tests, the influence of the range of the orientation angle of principle axes on fatigue life was examined. The obtained results allowed one to confirm the thesis that the nonproportionality degree depends also on the angular distance in which the stress vector acts in relation to the critical pIane.
PL
W artykule przedstawiono weryfikację eksperymentalną modelu nieproporcjonalności obciążenia zmęczeniowego, który był podstawą sformułowanych przez autora wieloosiowych kryteriów zmęczeniowych. W modelu tym zakłada się, że w warunkach obciążeń nieproporcjonalnych można wyróżnić płaszczyznę krytyczną. Jednocześnie, obrót osi głównych powodować może intensyfikację procesu kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych. Decyduje o tym stopień nieproporcjonalności obciążenia. W przyjętym modelu założono, że o stopniu nieproporcjonalności obciążenia decydują: (a) moduły wektorów obracających się naprężeń, (b) kątowe odległości wektorów tych naprężeń mierzone w stosunku do płaszczyzny krytycznej. Zrealizowany eksperyment polegał na modelowaniu zmęczeniowego obciążenia nieproporcjonalnego poprzez programowane zmiany położenia osi głównych. Różne położenia osi głównych uzyskiwano realizując dwu blokowy program obciążeń: wahadłowego skręcania i obciążenia złożonego, w tym przypadku rozciągania ze skręcaniem. Badano wpływ zmian położenia osi głównych w trakcie próby uzyskiwaną na trwałość zmęczeniową. Otrzymane wyniki dają podstawę do przyjęcia tezy, że stopień nieproporcjonalności zależy nie tylko od modułów obracających się naprężeń, ale jest zależny także od odległości kątowej, w jakiej wektor naprężenia działa w stosunku do płaszczyzny krytycznej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stali SUS 304 przy obciążeniach proporcjonalnych i nieproporcjonalnych. Zaproponowano wykorzystanie właściwej energii sprężysto-plastycznej w charakterze parametru zmęczenia dla materiałów wrażliwych na cykliczne umocnienie nieproporcjonalne.
EN
The paper includes the results for SUS 304 steel under proportional and non-proportional loading. The autors propose to use the elastic-plastic specific energy as a fatigue parameter for materials sensitive to non-proportional cyclic hardening.
EN
An analytical method for calculating notch tip stresses and strains in elastic-plastic bodies subjected to non-proportional loading sequences is discussed in the paper. The method is based on the incremental formulation relating the hypothetical linear elastic and elastic-plastic strain energy densities at the notch tip, and the material stress-strain behavior simulated according to the Mróz-Garud cyclic plasticity model. Two formulations involving the strain energy density and the complementary strain density are discussed in the paper, and they appear to give the lower and the upper bound estimates for the elastic-plastic notch tip strains. Each formulation consists of a set of incremental algebraic equations that can easily be solved for elastic-plastic stress and strain increments, knowing the increments of the hypothetical elastic notch tip stress history and the material stress-strain curve. The validation of the proposed model against finite element data obtained for non-proportional loading is also presented. The method is particularly suitable for fatigue life analysis of notched bodies subjected to multiaxial cyclic loading paths.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.