Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medium voltage cables
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono zasady doboru przekroju żył powrotnych w kablach średniego napięcia (SN) z uwzględnieniem zwarć jednofazowych i dwufazowych z udziałem ziemi. Przeprowadzona analiza wskazuje na możliwość zmniejszenia obowiązującego dotychczas przekroju żyły powrotnej 50 mm2, co wprowadzono do stosowania w sieci rozdzielczej w Energa Operator SA.
EN
The paper presents principles of selection of the return conductor cross section in medium voltage (MV) cables with regard to single phase and two phase phases with ground short-circuits. The conducted analysis indicates the possibility of reducing the 50 mm2 return conductor cross-sectional area, which was introduced for use in the distribution network in Energa Operator SA.
PL
W referacie przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych kabli średniego napięcia (SN) o izolacji polietylenowej, o różnym czasie eksploatacji do lat 15. Analizowano poziom wyładowań niezupełnych (wnz) oraz współczynnik strat dielektrycznych tgδ mierzony przy oddziaływaniu napięcia o częstotliwości 0,1 Hz (VLF). Znaczne zróżnicowanie otrzymanych wyników pomiarów wskazuje na skuteczność wykrywania zachodzących procesów starzeniowych związanych z drzewieniem wodnym oraz uszkodzeniami wewnętrznymi układu izolacyjnego, z możliwością lokalizacji miejsca ich występowania. Wprowadzony system badań diagnostycznych z prawidłowo określonymi poziomami krytycznymi umożliwia zmniejszanie kosztów poprzez wczesne wykrywanie zmian zachodzących w izolacji w początkowej ich fazie rozwoju, jak i w późniejszej eksploatacji.
EN
This paper presents the results of diagnostic measurements of 31 medium voltage cable lines (MV) with polyethylene isolation with different lifetime up to 15 years. The partial discharge (PD) and dissipation factor tgδ were analysed when exposed to voltage with frequency 0,1 Hz (VLF). Significant differences in the results carried out with U0 and 2U0 voltage measurements of power cables indicate the effectiveness of locating surface discharges in cable fittings and in the aging process connected with electrical and water treeing of insulation. Moreover, applied method of partial discharge measurement enables, in case of PD concentration, the location of their occurrence. The implemented diagnostic measurements system with properly defined critical levels may result in cost reduction by early detection of changes occurring in insulation in their initial stage of development as well as during the subsequent exploitation.
EN
Among exploitation stresses of power cables are electrical stresses, created by electric field strength in an insulation system. Insulation system of power cables typically has a non homogenous distribution of the electric field strength, where its maximum value is critical. Local defects in a structure of power cables influence the field distribution. Its value around defects can exceed the working electric field strength and initial field of partial discharge inception. The electric field strength in medium voltage cables with ethylene-propylene insulation are analyzed in the paper. Local defects similar to the exploitation ones were assumed as potential sources of partial discharges. The presented patterns of electric field strength illustrate the impact of the defect type and its localization in the insulation system on changes of field distribution and local field strength increase.
PL
Do zespołu narażeń eksploatacyjnych kabli elektroenergetycznych należą narażenia elektryczne, jakie stanowi oddziaływanie pola elektrycznego w izolacji. Układ izolacyjny kabli charakteryzuje nierównomierny rozkład pola elektrycznego, którego wartość maksymalna oznacza robocze natężenia pola dla danej konstrukcji. Lokalne defekty w izolacji powodują, że jej struktura staje się niejednorodna, ulega zmianie rozkład pola elektrycznego. Jego wartość w otoczeniu defektów może przewyższyć natężenie robocze w kablu oraz natężenie początkowe wyładowań niezupełnych. W artykule przedstawiono analizę rozkładu pola elektrycznego w kablu średniego napięcia o izolacji etylenowo-propylenowej. Przyjęto warunki występowania w jego konstrukcji lokalnych defektów w izolacji, które w eksploatacji mogą stać się ośrodkami wyładowań niezupełnych. Przedstawiono obrazy pola elektrycznego ilustrujące wpływ rodzaju defektu i jego usytuowania w izolacji na zmiany rozkładu pola i lokalny wzrost jego wartości.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi kabli. Wyniki badań diagnostycznych charakteryzują się nieporównywalnie większą rozdzielczością pomiaru, co wskazuje, jak potężnym narzędziem jest diagnostyka kabli oparta na pomiarze wyładowań niezupełnych. Przedstawione w artykule wyniki dotyczą pomiarów wykonanych na kablach polskiej produkcji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.