Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Diagnostyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych kabli średniego napięcia (SN) o izolacji polietylenowej, o różnym czasie eksploatacji do lat 15. Analizowano poziom wyładowań niezupełnych (wnz) oraz współczynnik strat dielektrycznych tgδ mierzony przy oddziaływaniu napięcia o częstotliwości 0,1 Hz (VLF). Znaczne zróżnicowanie otrzymanych wyników pomiarów wskazuje na skuteczność wykrywania zachodzących procesów starzeniowych związanych z drzewieniem wodnym oraz uszkodzeniami wewnętrznymi układu izolacyjnego, z możliwością lokalizacji miejsca ich występowania. Wprowadzony system badań diagnostycznych z prawidłowo określonymi poziomami krytycznymi umożliwia zmniejszanie kosztów poprzez wczesne wykrywanie zmian zachodzących w izolacji w początkowej ich fazie rozwoju, jak i w późniejszej eksploatacji.
EN
This paper presents the results of diagnostic measurements of 31 medium voltage cable lines (MV) with polyethylene isolation with different lifetime up to 15 years. The partial discharge (PD) and dissipation factor tgδ were analysed when exposed to voltage with frequency 0,1 Hz (VLF). Significant differences in the results carried out with U0 and 2U0 voltage measurements of power cables indicate the effectiveness of locating surface discharges in cable fittings and in the aging process connected with electrical and water treeing of insulation. Moreover, applied method of partial discharge measurement enables, in case of PD concentration, the location of their occurrence. The implemented diagnostic measurements system with properly defined critical levels may result in cost reduction by early detection of changes occurring in insulation in their initial stage of development as well as during the subsequent exploitation.
2
Content available remote Synthetic diagnostics of the JET system of the JET-2 unmanned drone
EN
In recent years, , newer and newer designs of unmanned air vehicles have been appeared and in a spread and spread area.That is why, their service and in particular their diagnostics should be carried out both before and in each flight. In this paper , a description of both unmanned air vehicle JET-2 and its units and control system are presented. The paper includes also description of signals which are transmitted in a real time from the dron to the flight control station. These signals enable to state whether the vehicle works in a correct way. An interactive diagnostics model is presented as two united equations of state which are based on an observation that the usable value of the UAV resulting from its working standards, depends on its technical condition and what is more, technical condition depends on its working condition (intensity of usage). It should be stated that technical conditions are an environment for working conditions and working conditions are an environments for technical conditions. Presented model gives a comprehensive information about technical and working capability of a vehicle. It enables to plan next flights taking into account their currant potential and capability.
PL
Ze względu na poszerzanie się obszaru wykorzystania bezpilotowych statków powietrznych ich obsługiwanie, a w tym szczególnie diagnostyka powinna być realizowana przed i w trakcie wykonywania każdego lotu. W artykule przedstawiono opis bezzałogowego statku powietrznego JET-2, jego zespołów oraz układu sterowania. Przedstawiono rejestrowane i przesyłane, w czasie rzeczywistym, z samolotu do stacji kierowania sygnały diagnostyczne służące do określenia prawidłowej jego pracy. Przedstawiono model systemu diagnostycznego jako sprzęgnięte ze sobą dwa równania stanu, które bazują na spostrzeżeniu, że wartość użytkowa BSP, wynikająca z jakości jego funkcjonowania, zależy od jego stanu technicznego i że stan techniczny zależy od stanu działania (intensywności użytkowania). Należy więc powiedzieć, że stan techniczny jest otoczeniem dla stanu działania, a stan działania jest otoczeniem dla stanu technicznego. Przedstawiony model daje całościową informację o potencjale technicznym i potencjale funkcjonalnym samolotu. Pozwala on planować następne loty z uwzględnieniem ich aktualnego potencjału, ich aktualnych możliwości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.