Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność deszczowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 1999-2003 nad efektywnością systemów produkcji roślinnej w warunkach nawodnień deszczownianych w wybranych 25 gospodarstwach z regionu Kujaw. Stwierdzono ścisły związek między stosowanymi w gospodarstwach systemami produkcji roślinnej a efektywnością deszczowania. W gospodarstwach stosujących okopowo-zbożowe systemy produkcji roślinnej średni przyrost wartości produkcji roślinnej pod wpływem deszczowania wyniósł 1075 zł·ha-¹, wskaźnik dochodowości osiągnął wartość ujemną -167, a wskaźnik efektywności wyniósł 87%. Deszczowanie w tej grupie gospodarstw okazało się zabiegiem nieefektywnym. W gospodarstwach stosujących systemy: okopowo-warzywno-zbożowe, zbożowo-warzywno-okopowe, okopowo-zbożowo-warzywne i zbożowo-warzywne deszczowanie było efektywne. Powodowało ono przyrost wartości produkcji roślinnej od 1620 do 3293 zł·ha-¹, wzrost wskaźnika dochodowości od 277 do 1622 zł·ha-¹ i wzrost wskaźnika efektywności od 121 do 197%.
EN
Results of studies on the efficiency of plant production systems based on sprinkling irrigation are presented in the paper. The studies were carried out in the years 1999-2003 in 25 chosen farms in the Kujawy region. Close relationship between plant production systems applied in the farms and sprinkling efficiency was found. In the farms applying tuber crop-cereal plant production systems the mean increase in plant production value under the influence of sprinkling was 1075 zł·ha-¹, the efficiency index attained negative value of -167 and the effectiveness index was 87 %. Sprinkling irrigation in this group of farms was an inefficient measure. In farms applying the tuber crop-vegetable-cereal, cereal-vegetable-tuber crop, tuber crop-cereal-vegetable and cereal-vegetable systems, irrigation was the efficient measure. It resulted in the increase of plant production value from 1620 to 3293 zł·ha-¹, in the increase of efficiency index from 27 to 1622 zł·ha-¹ and the increase in effectiveness index from 121 to 197 %.
PL
Artykuł opracowano na podstawie danych zebranych w latach 1996-1998 z 24 gospodarstw zlokalizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim oraz danych zebranych w latach 1999-2001 z 25 gospodarstw położonych w województwie kujawsko-pomorskim. Spośród analizowanych gospodarstw 55% charakteryzowało się wyjątkowo wysoką, 21% - bardzo wysoką, a 8% - wysoką intensywnością organizacji produkcji roślinnej. W tej grupie gospodarstw deszczowanie było zabiegiem efektywnym. Średni wskaźnik opłacalności deszczowania wynosił odpowiednio: 178-245, 133-188 oraz 109-134%. W pozostałych 16% gospodarstw o średniej intensywności organizacji produkcji roślinnej, ze wskaźnikiem opłacalności deszczowania wynoszącym 61%, nawadnianie było zabiegiem nieefektywnym. Efektywność deszczowania wyrażona wartością przyrostu produkcji roślinnej, wskaźnikiem dochodowości i wskaźnikiem opłacalności była dodatnio skorelowana z intensywnością organizacji produkcji roślinnej gospodarstw. W gospodarstwach indywidualnych, z reguły nieprowadzących rachunkowości rolnej, intensywność organizacji produkcji roślinnej można traktować jako orientacyjny wskaźnik spodziewanej opłacalności deszczowania.
EN
The article was based on data collected in the years 1996-1998 from 24 farms, located in the provinces: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie and wielkopolskie and on data collected in the years 1999-2001 from 25 farms situated in the kujawsko-pomorskie province. Of the analysed farms 55 % were characterised by exceptionally high, 21 % - very high and 8 % - high intensity of plant production organization. In this group of farms sprinkling was an efficient measure. The average sprinkling profitability index was: 178-245, 133-188 and 109-134 respectively. In the remaining 16 % of farms with an average intensity of plant production organization, with the sprinkling profitability index being 61 % - irrigation was an inefficient measure. Sprinkling efficiency expressed by the increase of plant production, by the efficiency index and profitability index was positively correlated with the intensity of plant production organization of the farms. In private farms which as a rule do not keep farm accountancy the intensity of plant production organization may be treated as an approximate index of expected sprinkling profitability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.