Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 477

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
Friction welding is one of the most economical process of joining solid-state materials. This technique allows to weld similar and dissimilar materials in a very short time. Friction welding of metal with composites gives new possibilities of application, due to the fact that materials have different physical and mechanical properties. In the study, aluminum alloy 44200 was friction welded to Al/Al2O3 composite. In addition, the following inspections were performed: optical microscopy, microhardness measurements and also tensile strength for all joints produced by friction welding. All of the studies were performed to evaluate the quality of connection between the 44200 alloy and the composites on the aluminum alloy matrix reinforced with ceramic phase of Al/Al2O3.
PL
Zgrzewanie tarciowe to jedna z bardziej ekonomicznych metod trwałego łączenia materiałów w stanie stałym. Metoda ta umożliwia wykonywanie złączy zarówno jednoimiennych, jak i różnoimiennych w bardzo krótkim czasie. Zaletą zgrzewania tarciowego jest możliwość uzyskania złączy o wysokiej jakości. Zgrzewanie tarciowe kompozytów z metalami, stwarza nowe możliwości aplikacji, z uwagi na fakt, że oba materiały posiadają różne właściwości fizyczne oraz mechaniczne. W pracy przeprowadzono próby spajania stopu aluminium EN-AC-44200 z kompozytami Al/Al2O3. W opracowaniu przeprowadzono następujące badania złączy stop aluminium-kompozyt uzyskanych metodą zgrzewania tarciowego: mikroskopowe, twardości, mechaniczne (pomiar wytrzymałości na rozciąganie). Wykonane badania miały na celu ocenę jakości połączenia pomiędzy stopem 44200, a kompozytami na osnowie stopu aluminium wzmacnianymi fazą ceramiczną Al/Al2O3.
7
Content available remote POP App sztuka stemplowania
PL
Kolekcja dekoracyjnych talerzy i wazonów POP App zaprojektowana przez Natalię Suwalski dla Manufaktury w Bolesławcu to reinterpretacja europejskiego materialnego i wzorniczego dziedzictwa na miarę czasów, w których żyjemy. W 2019 r. w Mediolanie kolekcja została nagrodzona w konkursie A' Design Awards w kategorii Furniture, Homeware and Decorational Items.
9
Content available remote Mistrz i Uczeń. Bolesławieckie plenery
11
Content available remote Indeks ceramików. Odcinek 17. Marek Cecuła
12
Content available remote Drukowanie 3D ceramiką
13
Content available remote Dekada Ognia, czyli 10-lecie Pracowni Ceramiki ASP w Warszawie
PL
Dekada Ognia to kolejna z serii wystaw prezentujących ceramiczne rzeźby i obiekty studentów, absolwentów, uczestników Akademii Otwartej oraz pracowników Pracowni Ceramiki Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, działającej pod kierownictwem dr. hab. prof. ASP Stanisława Bracha.
14
Content available remote Ceramika z drukarki
16
Content available remote Ceramika w obrazach dawnych mistrzów. Cz. 1
PL
Zwiedzając światowe zbiory sztuki natrafiamy na obrazy pełne konwencji, symboli i znaczeń. Wśród wielu zagadnień związanych z ich interpretacją pojawia się także pytanie o rolę przedmiotu w obrazie, w niniejszym rozważaniu skierowane na „reprezentację” ceramiki jako motywu malarskiego w sztuce dawnej.
19
Content available remote Modyfikowane materiały WC-Co wytwarzane metodą Spark Plasma Sintering
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ceramicznych materiałów o osnowie węglika wolframu, wytwarzanych metodą spiekania prądem impulsowym – Spark Plasma Sintering. Przedmiotem badań była ceramika o osnowie WC-Co przeznaczona na narzędzia skrawające lub matryce. Celem badań było opracowanie składów materiałów oraz zastosowanie metody SPS w małoseryjnym procesie produkcyjnym elementów maszyn. Badano właściwości spieków otrzymywanych zarówno z komercyjnych mieszanek WC-Co, jak również z nowoopracowanych mieszanek kompozytowych na bazie komercyjnych, modyfikowanych dodatkami faz metalicznych (stop kowar Fe/Ni/Co, Co), ceramicznych (wiskery SiC, włókna Al2O3, TiB2, B4C, Ti3SiC2), supertwardych (cBN) i grafenu. Dla każdego materiału zoptymalizowano parametry spiekania pozwalające na otrzymanie wymaganych właściwości fizycznych i mechanicznych (w tym gęstości pozornej, modułu Younga, twardości, odporności na pękanie i odporności na zużycie ścierne). Najlepszymi właściwościami odznaczał się materiał węglikowy G35N z dodatkiem 4% mas. włókien Al2O3. Taki dodatek włókien Al2O3 spowodował zwiększenie twardości węglika G35N z 1190 HV30 do 1510 HV30 przy zachowaniu jego odporności na pękanie na poziomie 16-17 MPa•m1/2. Natomiast zastosowanie fazy metalicznej Fe-Ni-Co jako modyfikatora węglika H10 spowodowało zwiększenie odporności na pękanie KIC z 9,7 MPa•m1/2 do 16,4 MPa•m1/2.
EN
The paper presents the results of research on ceramic materials with a tungsten carbide matrix produced by the method of sintering with pulse current – Spark Plasma Sintering. The subject of the research was ceramics with a WC matrix designed for cutting tools or dies. The aim of the research was to develop material compositions and to use SPS method in the production process of a small batch of machine parts. The properties of the sinters obtained from commercial WC-Co and from newly-designed composite materials based on commercial mixtures modified with the addition of metallic (Fe/Ni/Co, Co), ceramic (SiC whiskers, Al2O3 fibres, TiB2, B4C, Ti3SiC2), and super-hard (cBN) phases, and graphene were investigated. For each material, the sintering parameters were optimized to obtain the required physical and mechanical properties (including apparent density, Young’s modulus, hardness, fracture toughness and abrasion resistance). The best properties were obtained for the G35N carbide material with the addition of Al2O3 fibres (4 wt%). Such an addition of Al2O3 fibres increased the hardness of G35N carbide from 1190 HV30 to 1510 HV30 while maintaining its fracture toughness at 16-17 MPa•m1/2. In the case of H10 carbide material, the use of the metallic phase Fe-Ni-Co as a modifier resulted in the increase in fracture toughness KIC from 9.7 MPa•m1/2 to 16.4 MPa•m1/2.
EN
Magnesium Metal Matrix Composites (Mg MMC) have been the focus of consideration by many researchers for the past few years. Many applications of Mg MMCs were evolved in less span of time in the automotive and aerospace sector to capture the benefit of high strength to weight ratio along with improved corrosion resistance. However, the performance of these materials in critical conditions is significantly influenced by several factors including the fabrication methods used for processing the composites. Most of the papers addressed all the manufacturing strategies of Mg MMC but no paper was recognized as a dedicated source for magnesium composites prepared through STIR casting process. Since STIR casting is the least expensive and most common process in the preparation of composites, this paper reviews particulate based Mg MMCs fabricated with STIR casting technology. AZ91 series alloys are considered as the matrix material while the effect of different particle reinforcements, sizes, weight fractions on mechanical and tribological responses are elaborated in support with micro structural examinations. Technical difficulties and latest innovations happened during the last decade in making Mg MMCs as high performance material are also presented.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.