Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protection relays
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano najnowsze zmiany w zabezpieczeniach Easergy MiCOM serii Px30. Dotyczą one elementów cyberbezpieczeństwa komunikacyjnego na bazie norm IEC 62443 i IEC 62351 oraz nowej funkcji w zakresie wyglądu panelu przedniego – HMI (Human Machine Interface), który także spełnia wymogi bezpiecznego dostępu do danych z poziomu lokalnego.
EN
The article describes the latest changes in the Easergy MiCOM Px30 protection series. These relate to the elements of cybersecurity on the basis of IEC 62443 and IEC 62351 standards and the new function of the front panel appearance - HMI (Human Machine Interface), which also meets the requirements of secure access to data from the local level.
PL
W artykule opisano najnowsze zmiany w zabezpieczeniach Easergy MiCOM serii Px30. Dotyczą one elementów cyberbezpieczeństwa komunikacyjnego na bazie norm IEC 62443 i IEC 62351 oraz nowej funkcji w zakresie wyglądu panelu przedniego - HMI (Human Machine Interface), który także spełnia wymogi bezpiecznego dostępu do danych z poziomu lokalnego.
EN
The article describes the latest changes in the Easergy MiCOM Px30 protection series. These relate to the elements of cybersecurity on the basis of IEC 62443 and IEC 62351 standards and the new function of the front panel appearance - HMI (Human Machine Interface), which also meets the requirements of secure access to data from the local level.
PL
W artykule opisano symulator IEn-RTS działający w czasie rzeczywistym zjawisk. Symulator ten może zostać wykorzystany do testowania koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych linii NN i WN. Opisano część sprzętową i programową symulatora. Przedstawiono układy koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych dostępne w przekaźnikach typu D60. Pokazano przykładowe wyniki badań koordynacji działania dwóch przekaźników D60 wykonane za pomocą zbudowanego symulatora.
EN
The article describes IEn-RTS simulator operating in real time of phenomena. This simulator can be used to test coordination schemes of distance protections of HV transmission lines. The hardware and software part of the simulator is described. Distance protection coordination schemes available in relays type D60 are presented. Example results of tests of distance protection coordination schemes of two D60 protection relays made with use of a built real time simulator are shown.
PL
Przedstawiono sposób zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie przekaźników zabezpieczeniowych, sposoby ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń lub błędami pracowników oraz przywołano użyteczne w tym zakresie normy, publikacje i grupy robocze.
EN
The article presents, how to ensure cyber-security in world of protection relays, ways of protection against unauthorized access to facilities or staff errors and useful standards, publications and working groups.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem urządzeń automatyki zabezpieczeniowej EAZ na przykładzie prac badawczo-rozwojowych dotyczących mikroprocesorowego urządzenia do pomiaru, automatyki, zabezpieczeń i sterowania rozdzielnic energetycznych.
EN
The article presents the most important issues connected with the development of Power Industry Protection Equipment automatics based on the example of research and development studies related to microprocessor devices for measurement, automation, protection and control switchgear units.
PL
W artykule przedstawiono specjalizowaną automatykę automatycznego odwadniania górotworu warstwy nadkładowej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Przedstawiono przykładową implementację w sterownikach polowych oraz omówiono specyfikę procesu odwadniania.
EN
Automatic dewatering system for brown coal quarry has been presented. Exemplary implementation of algorithms in bay controllers and specific features of the dewatering process have been discussed.
PL
W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana metoda połączenia możliwości obliczeniowych dwóch programów komputerowych CDEGS i EMTP. Zastosowanie nowego podejścia stwarza możliwość wyznaczenia rzeczywistego zagrożenia piorunowego stopni wejściowych zabezpieczeń stosowanych w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Program CDEGS umożliwia wyznaczenie wzrostu potencjału systemu uziomowego podczas wyładowania atmosferycznego na terenie stacji, zaś EMTP pozwala analizować rozległy i złożony system elektroenergetyczny. Zaproponowane sprzężenie uzupełnia wady poszczególnych programów powodując ich wzajemne uzupełnianie się.
EN
This paper will present software that allows transferring computation results from CDEGS to EMTP. By this software a lighting hazard of the protection relays will be computed. The CDEGS software will compute a HV substation ground potential rise during the lightning. Authoring tool will transfer results to the EMTP. The EMTP allows computing a voltage level on the inputs of protection relays.
PL
Artykuł przedstawia opis interfejsu umożliwiającego wprowadzanie nastaw i operowanie funkcjami urządzenia EAZ bezpośrednio z płyty czołowej oraz zdalnie za pośrednictwem nadajnika podczerwieni.
EN
The article an interface for setting a protection relay and selection of its functions directly via its front panel or via an infrared remote controller.
PL
Koncentratory światłowodowe służą do połączenia urządzeń obiektowych z systemami nadrzędnymi za pomocą światłowodów. Rozwiązanie gwarantuje brak zakłóceń i umożliwia łączność na dużo większych odległościach niż w przypadku połączeń kablowych. Nowoczesne koncentratory zapewniają dużą prędkość transmisji i można je skonfigurować stosownie do potrzeb użytkownika. Opisano zastosowanie koncentratorów w systemach nadzoru urządzeń elektroenergetycznych
EN
Fiber optic concentrators are designed to connect object units with supervision systems via fiber optic links. Thus error-free communication at distances much longer than in case of conventional cable links is possible. Modem concentrators allow for high data transmission spEeds and may be configured in accordance with user's requirements. Application of concentrators in electric equipment supervision has been described.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane współczesnym urządzeniom EAZ, rozwój konstrukcji urządzeń w ostatnich latach oraz opisano budowę współczesnych urządzeń EAZ ze szczególnych uwzględnieniem układu pomiarowego.
EN
In the article there are presented requirements for the modern protection relays, evolution of their design principles over the last years and the latest solutions of protection relays designed for electrical power engineering.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.