Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tynk cienkowarstwowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Uszkodzenia tynków zewnętrznych
PL
W artykule omówiono czynniki wpływające na uszkodzenia tynków ścian zewnętrznych ocieplonych systemem ETICS. Nieprawidłowości związane z wykonaniem warstwy wierzchniej systemu szybko się uwidaczniają, obniżając estetykę elewacji i wpływają w zróżnicowanym stopniu na sukcesywne obniżanie funkcjonalności i trwałości całego systemu ociepleniowego.
EN
This article presents the factors affecting damage to plasters of external walls with ETICS system. Irregularities related to the surface layer of the system are most quickly visible, reducing the aesthetics of the facade and affect the gradual reduction of the functionality and durability of the entire insulation system.
2
Content available remote Innowacyjne cechy systemów ETICS
PL
W artykule omówiono specyfikę technologii ETICS, podkreślono wagę jej trwałości, czyli odporności elewacji na czynniki atmosferyczne i środowiskowe, a także na uszkodzenia mechaniczne. Przedstawiono sposoby kształtowania wyglądu elewacji poprzez zastosowanie jako warstwy wykończeniowej m.in. nowoczesnych tynków cienkowarstwowych.
EN
The article discusses the details of ETICS technologies, with special emphasis on its durability, i.e. resistance to weather, environmental conditions and mechanical damage. There is a presentation of the method of determining the facade appearance with the use of such solutions as advanced thinset plasters as finishing layers.
3
Content available remote Nowoczesne wyprawy tynkarskie w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono rodzaje i właściwości tradycyjnych i nowoczesnych tynków cienkowarstwowych. Podano wymagania i dokumenty dotyczące tego typu rozwiązań. Przedstawiono także perspektywy rozwoju tych produktów na rynku materiałów budowlanych.
EN
The article discusses the types and properties of conventional and advanced thin-coat plasters. The requirements and documents applicable to such solutions are identified. Also, development perspectives are shown for these products in the construction materials market.
4
Content available remote Elewacyjne pocienione wyprawy tynkarskie
5
Content available remote Właściwości farb i tynków cienkowarstwowych a teorie na ich temat
PL
W artykule omówiono wybrane właściwości mylnie przypisywane farbom i tynkom cienkowarstwowym jako ich cechy wyróżniające lub główne mankamenty. Opisano zmiany niektórych właściwości użytkowych tych wyrobów spowodowane rozwojem technologicznym, który nastąpił w ostatnich latach.
EN
The article discusses selected properties wrongfully attributed to paints and thin-coat plasterworks as their main drawbacks. Changes of some of the functional properties of these products caused by technological development in recent years are described.
7
Content available remote Tynki cienkowarstwowe w aspekcie obowiązujących norm i przepisów prawnych
PL
Po przystąpieniu Polski do UE ciągle odczuwane są trudności wynikające ze zmian w polskim systemie norm technicznych. W początkowym etapie wprowadzanie nowych norm i wycofywanie norm sprzecznych odbywało się z dnia na dzień, tzn. bez zastosowania tzw. okresu przejściowego. Z drugiej strony często spotykamy się z sytuacją, gdy zakresy zastępujących się nawzajem norm krajowych i europejskich nie pokrywają się całkowicie, co powoduje występowanie luk w wymaganiach normowych. Ma to miejsce np. w przypadku wycofania normy sprzecznej z normą europejską, ale obejmującej szerszą grupę wyrobów, niż ujmuje norma wprowadzana. Przykładem takich zawirowań prawnych i normowych są organiczne tynki cienkowarstwowe stanowiące przedmiot rozważań w artykule.
8
Content available remote Tynki cienkowarstwowe. Rodzaje, właściwości, kryteria wyboru
PL
Artykuł porusza kwestie optymalnego wyboru tynków elewacyjnych pod kątem uwarunkowań rzutujących na trafność podejmowanych decyzji. Szczególną uwagę zwraca na rodzaj spoiwa, wgląd na kalkulację, niektóre cechy fizykochemiczne tynków, charakter i jakość krajobrazu wokół budynku, wybór terminu realizacji prac oraz odpowiedni dobór koloru.
10
Content available remote Tynki zewnętrzne i wewnętrzne
PL
W ostatnich latach można zaobserwować bardzo duże za interesowanie inwestorów i wykonawców budowlanymi materiałami wykończeniowymi, w tym materiałami tynkarskimi. Ma to ścisły związek m.in. z wprowadzoną przed laty nową normą dotyczącą ochrony cieplnej budynków nowo wznoszonych, jak i budynków istniejących, pod dawanych termorenowacji, oraz prac związanych z restauracją i rekonstrukcją obiektów będących dzisiaj dobrami kultury i zabytkami architektury.
11
Content available remote Elewacyjne wyprawy tynkarskie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.