Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo zasilania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesne zasilacze awaryjne UPS mają wiele zalet. Na uwagę zasługuje wysoki poziom bezpieczeństwa zasilania, dzięki możliwości zastosowania globalnego monitoringu oraz zarządzania alarmami w czasie rzeczywistym.
PL
Kontynuując tematykę artykułów o zasilaniu awaryjnym instalacji przedstawiamy informacje dotyczące wydzielenia odbiorów, priorytetów w zakresie zasilania awaryjnego, kwestii bezpieczeństwa i pewności funkcjonowania układu.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę sieciowej infrastruktury średniego i niskiego napięcia w rozbiciu na sieć miejską i wiejską, omówiono aktualne wskaźniki zawodności elementów sieci oraz podano kierunki działań dla zwiększenia pewności zasilania odbiorców.
EN
The paper presents characteristics of medium and low voltage electric power grid infrastructure divided into urban and rural one. Discussed are current indexes of grid elements reliability as well as the activity done for increase the reliability of customers supply.
PL
Przedstawiono próbę opracowania bilansu energetycznego makroregionu w aspekcie zmian, jakie zachodzą w polskiej energetyce.
EN
The paper presents an attempt to develope a power balance for the macroregion in aspect of changes in polish power engineering.
PL
Jednym z elementów branych pod uwagę przy definiowaniu bezpieczeństwa zasilania Aglomeracji Górnośląskiej jest dostępność danych pomiarowych. W artykule omówiono podstawy prawne działania operatora pomiarów, technologie wykorzystane przez operatora pomiarów i zagadnienie: operator pomiarów a zachowanie bezpieczeństwa elektroenergetycznego zasilania energią elektryczną odbiorców w miastach Aglomeracji Górnośląskiej.
EN
The access to the measurements data is one of elements, which are taken into consideration by defining of the security of power supply tor Upper Silesian Conurbation. In the article, there are discussed the legal basic of action of operator of measurements, technologies used by operator of measurements and the problem: operator of measurements and guarantee of security of power supply of electric energy for consumers in towns of the Upper Silesian Conurbation.
PL
Szybko rosnące zapotrzebowanie na nośniki energii, uzależnienie od transportu, coraz większa światowa konkurencja i obserwowane ogromne zmiany klimatyczne doprowadziły do refleksji i pytań - jak zapewnić bezpieczeństwo zasilania oraz ochronę środowiska naturalnego? I jak obniżyć cenę energii ale jednocześnie zapewnić nowe inwestycje? W odpowiedzi na te pytania zaczęto szukać innych źródeł energii uwzględniających potrzeby gospodarcze, społeczne oraz wymogi ochrony naszego środowiska, a także liberalizować rynek. Pomysłami na "dzisiaj" są źródła energii odnawialnej, mającej szerokie poparcie w wielu krajach Unii Europejskiej jak i w organach Wspólnoty. Czy jest to jednak możliwe do realizacji i jak te problemy wyglądają z polskiej perspektywy?
EN
The quickly growing demand for energy carriers, dependence upon transport, constantly growing global competition and observed deep climatic changes have raised concerns and questions how to secure power supply and at the same time - how to protect the environment. Next question is how to bring down price for energy and at the same time - provide new investments. An attempt to answer these questions marked the beginning of a search for other sources of energy, while taking into account economic and social needs as wll as requirements laid down by protections of the environment, combined with deregulation of the market. Today's ideas for solution of these problems point to the sources of renewable energy, promoted in many Member States of the European Union and widely supported by the administrative bodies of the Community. However, the question that remains to be solved is whether it is feasible and how we perceive these problems from the Polish perspective.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.