Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LTspice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Praktyczne zastosowanie zdalnego laboratorium NetLab
PL
Celem autorów artykułu jest opis zdalnego laboratorium NetLab. Głównymi intencjami, jakimi kierowali się jego twórcy, było przedstawienie zastosowania e-laboratorium jako e-learningowej formy prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych. Proponowana w artyku- le do wykorzystania jest forma hybrydowa e-learningu – blended learning.
EN
What the authors of the article aimed at was to describe a remote laboratory NetLab. Main intentions which guided the authors, was the presentation of how e-lab may be used as an electronic way of conducting laboratory-based exercises. Blended –learning, a hybrid form of e-learning is suggested in the article.
2
Content available Analiza linii długich za pomocą programu LTspice
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania programu LTspice w analizie obwodów zawierających linie długie. Jeden z przykładów dotyczy analizy obwodu z linią długą stratną w stanie ustalonym, a drugi – analizy obwodu z linią długą bezstratną w stanie nieustalonym. W przykładach zaprezentowano różne sposoby analizy obwodów, przygotowanych w trybie graficznym (łączenie symboli elementów pobieranych z biblioteki programu) lub opisanych w trybie tekstowym (sekwencja linii zawierających deklarację elementów, rodzaje analizy itp.). Dokonano porównania wybranych możliwości programu LTspice w stosunku do wybranych możliwości programu PSpice Student. Programy te stosowane są w analizie obwodów elektrycznych i elektronicznych.
EN
The article presents examples of LTspice application in the analysis of circuits containing transmission lines. One of the examples concerns the analysis of a circuit with lossy transmission line in steady state. The other example concerns the analysis of a circuit with lossless transmission line in transient state. The examples present different means of circuit analysis prepared in a graphic way (combining elements of symbols available within the program) or described in a textual way (sequence of lines containing element declaration, types of analysis etc.). A comparison has been made between the chosen possibilities of LTspice program and those of PSpice Student program. These programs, used in the analysis of electrical and electronic circuits, have their advantages and disadvantages.
3
Content available remote Badania symulacyjne generatora szpilkowego mocy dla procesu elektroerozji
PL
Artykuł przedstawia rozwiązanie układowe generatora mocy EDM, który umożliwia uzyskanie bardzo krótkich impulsów prądu drążenia o bardzo dużych wartościach i o bardzo stromych zboczach. Opisano główną zasadę działania generatora szpilkowego oraz zaprezentowano model takiego generatora wraz z wynikami badań symulacyjnych w programie LTspice.
EN
The paper presents the solution of the EDM power generator, which allows reach very short pulses of current with very high peak value. The paper describes the main principles of operation of the needle generator and presents a model of such a generator with the results of simulation studies in the program LTspice.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.