Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stop Cu-Pb-Fe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono kontynuację badań odmiedziowania żużla oraz badania stopu CuPbFe odzyskanego z żużla z pieca zawiesinowego. Analiza DSC żużla bez dodatków upłynniających, jak i z dodatkami, tj: Na2CO3, NaF, Fe2O3 pozwoliła wyciągnąć wniosek, że pod wzglądem energetycznym bardziej korzystny jest proces zachodzący w żużlu z dodatkami upłynniającymi.
EN
Results of continued research on slag decopperisation and examination of the CuPbFe alloy recovered from flash furnace slag have been presented. The DSC analysis of slag without fluxing agents and with additives (Na2CO3, NaF, Fe2O3) showed that the process taking place in a slag when fluxing additives are used is more beneficial.
2
Content available remote The surface tension and density of Cu-Pb-Fe alloys
EN
The surface tension and density for twelve Cu-Pb-Fe alloys were determined by sessile drop method. The X-ray radiographic technique was used to obtain images of Cu-Pb-Fe drops, and computer programs were employed to calculate densities and surface tensions of investigated alloys. Investigated alloys were selected to cover the composition of reduced alloys from slag obtained during direct-to-blister flash smelting process. The surface tension was found to increase with temperature. It suggests that lead atoms were replaced by iron and copper atoms in the surface phase of the Cu-Pb-Fe alloys.
PL
Praca zawiera wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego i gęstości dla dwunastu stopów Cu-Pb-Fe wykonanych za pomocą metody leżącej kropli. Obrazy kropel badanych stopów otrzymywanoa z apomocą techniki rentgenowskiej, przy czym ich napięcie powierzchniowe i gęstość obliczano za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Skład badanych stopów pokrywał się ze składami stopów Cu-Pb-Fe otrzymywanymi w procesie odmiedziowywania żuzli z procesu jednostadialnego otzrymywania miedzi. Dla wszystkich badanych stopów napięcie powierzchniowe rośnie ze wzrostem temperatury. Sugeruje to, że atomy ołowiu są zamieniane przez atomy miedzi i żelaza w warstwie powierzchniowej badanych stopów.
PL
Jednym z produktów zawiesinowego stapiania koncentratów miedzi w HM Głogów jest żużel, w którym stężenie miedzi wynosi od 10 do 16 % mas. Cu, co stanowi 25-30 % miedzi wprowadzanej z koncentratem. Miedź z żużla jest odzyskiwana w piecu elektrycznym 18 MVA przez redukcję tlenków metali; w wyniku procesu otrzymuje się stop CuPbFe, żużel odpadowy i pyły. Stop CuPbFe przerabiany jest w konwertorze celem uzyskania miedzi konwertorowej przydatnej do procesu rafinacji ogniowej. W artykule przedstawiony jest rozwój obu tych technologii od uruchomienia zakładu w 1978 roku do chwili obecnej.
EN
One of the products of a single-stage process of copper production in the fluidized-bed furnace, at GŁOGÓW II copper smelter, is slag containing from 10 to 16 mass. % Cu, with makes 25-30 % of copper introduced to the furnace with a concentrates. Copper is recovered from the slag in an electric furnace 18 MVA by reduction of the metal oxides, and the product of this process is CuPbFe alloy, waste slag and dusts. CuPbFe alloy is converted to blister copper containing under 0,3 mass % Pb. The paper outlines development of the technology for slag cleaning and CuPbFe alloy converting and of the design of an electric furnace from the start-up in 1978 till present.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.