Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płyn obróbkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The present paper is on the physical and mechanical characterization of machined chips of commercially available highly conductive materials, namely aluminium and copper under different machining environments. More specifically, geometry and hardness of chips as well as the chips removal effect on the machined surfaces are investigated in a quantitative fashion as a function of machining fluid and cutting parameter. The machining is carried out using a horizontal shaper machine with a V-shaped HSS tool under three different machining fluids, where the feed rate is kept constant, while the cutting speed and depth of cut are varied. Results show that chips attain the lower hardness in dry machining conditions than those of under kerosene and soluble oil as a phenomenon alike to hot rolling. Discontinuous chips are formed at low depth of cut for Al and higher depth of cut for Cu in dry condition. Cutting fluid offer improved surface quality through less friction and built up edge formation. Cu generates more heat than Al since copper is harder than aluminum and cutting speed is more effective than depth of cut.
EN
In the paper, the experimental investigations on hobbing cutting of the gears with the use of cooling fluids with minimal quantity lubrication (MQL) has been presented. The experiments were prepared during milling of 42CrMo4 alloy steel at of 32 ± 2 HRC hardness using high speed steel HS6-5-2 hobs without coating. Gears have been generated made in one single pass, to the full depth of the cut. As a cooling fluid in the MQL method, the vegetable oil and synthetic mineral oil MICRO 3000 was used. During the experiment, the size of the clamping was measured on the worm blade application surface, thus determining the direct VBC wear indicator and the FC cutting force value was recorded. Based on the obtained results, the influence of the type of used oil with MQL on the wear of the tool was assessed. The carried out analysis revealed that the use of vegetable oil in the field of assessed conditions gave better results than dry milling.
PL
Zamek łopatki sinika lotniczego obrabiany jest zazwyczaj poprzez szlifowanie głębokie z posuwem pełzającym CFG za pomocą ściernicy kształtowej. Istotną rolę w procesie szlifowania głębokiego odgrywa prawidłowe doprowadzenie chłodziwa do strefy szlifowania. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na warunki szlifowania jest konstrukcja dysz chłodziwa. Skonstruowano kształtowe dysze do chłodzenia i czyszczenia ściernicy w procesie szlifowania zamka łopatki silnika lotniczego. Przeanalizowano i zoptymalizowano konstrukcję dysz pod kątem uzyskania odpowiednich parametrów wypływu strugi chłodziwa. Przeprowadzono obliczenia MES konstrukcji dysz.
EN
The fir-tree blade root profile is usually machined by the Creep Feed Gridding (CFG) using the profile grinding wheel. An important role in CFG process act the correct coolant supply to the grinding zone. An important factor which affects the condition of grinding is the design of the coolant nozzle. Coolant and cleaning nozzles with the fir-tree profile were constructed. Design of the nozzles were analyzed and optimized taking into account achieving adequate stream flow parameters of the coolant. FEM calculations of nozzle design were carried out.
EN
The paper presents an investigation into the influence of cutting area cooling and lubrication on surface roughness, waviness, bearing ratio and the depth of surface layer changes in turning C45 steel. Cutting forces and their components together with chip formation and shape were put under examination too. The experimental results indicate that in the correctly selected cutting parameters elimination of cutting liquids does not have to decrease the machined surface quality and deteriorate process cutting indicators and makes it possible to reduce ecological burdens imposed by wet machining processes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu chłodzenia i smarowania strefy skrawania za pomocą emulsji, oleju i sprężonego powietrza, a także skrawania na sucho na chropowatość, falistość i udział materiałowy profilu chropowatości oraz grubość warstwy wierzchniej powstałej po toczeniu stali C45. Ponadto badaniami objęto siły skrawania i kształt tworzącego się wióra. Stwierdzono, że w warunkach prawidłowo dobranych warunków skrawania, wyeliminowanie cieczy chłodząco-smarującej z procesu toczenia nie powoduje pogorszenia parametrów obrobionej powierzchni i jednocześnie sprzyja poprawie ekologicznych warunków wytwarzania.
PL
W artykule przedstawiono struktury nośnych powierzchni kół zębatych frezowanych obwiedniowo. Badane powierzchnie nośne otrzymano w wyniku badań doświadczalnych przeprowadzonych bez płynu obróbkowego. Likwidacja czynnika chłodząco - smarującego w procesach obróbkowych przyczynia się do obniżenia kosztów wytwarzania i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jednocześnie wywołuje zwiększoną aktywność adhezyjnych mechanizmów zużywania ostrzy skrawających. Aktywacja adhezyjnych mechanizmów zużywania ostrzy skrawających prowadzi do gwałtownego pogorszenia jakości technologicznej wykonanego uzębienia. Aktywnością adhezyjnych mechanizmów zużywania można sterować zmieniając parametry obróbki.
EN
The structures of flank surfaces of gears teeth machined by hobbing have been presented in the paper. Investigated surfaces one obtained by machining without cutting fluid. The liquidation of lubricating-cooling factor in machining process contributes to the reducing of manufacturing costs and pollution of natural enviromnent. Simultaneously it causes higher activity of adhesive mechanisms of cutting edges wear. Changing of machining parameters one can control of the activity of mentioned adhesive processes.
7
Content available remote Metalcutting fluids. IOS - Kraków information service
EN
Ecological aspects connected with a necessity of the essential limitation of metalcutting fluids consumption have been considered to be important for a couple of years. The concern for metalcutting fluids effects to the environment has been rising for years with the increase of evidence of the detrimental results of the metalworking fluids application both on the staff exposed to MCF at the work-stand (dermal and inhalation effects, conceivable risk of cancer etc.) and on the ecological system in general. This in information service on metalcutting fluids was prepared to meet the needs and expectations of the users for the information on different aspects connected with the use of MCFs, especially emulsions and oils, including ecological problems. This service was initially installed on the server in the lOS computer network system. In the paper a proposal of the information service structure, prepared at lOS-Kraków and same examples of the contents of the document made in HTML format are presented. The ways of use of the service and searching for information are also described in the paper. Relevant references are given.
PL
Ekologiczne aspekty związane z koniecznością zdecydowanego ograniczenia stosowania cieczy obróbkowych od kilku lat uznać można za niezbędne i oczywiste. Fakt ten wynika głównie z coraz wyraźniej uzewnętrzniających się szkodliwych skutków ich użytkowania, tak w odniesieniu do środowiska naturalnego, stanowisk pracy jak i toksykologicznych urazów osób obsługujących obrabiarki (skażenia dermatologiczne, negatywne skutki działania na układ oddechowy i przewód pokarmowy oraz niewykluczone podwyższone zagrożenia nowotworowe). Serwis informacyjny "Chłodziwa obróbkowe" jest próbą odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie się tematyką ekologiczności użytkowania cieczy obróbkowych a w szczególności emulsji i olejów. W referacie przedstawiono projekt struktury serwisu powstałego w lOS - Kraków oraz przykłady treści wybranych zagadnień dokumentu w formacie HTML. Serwis został wstępnie zainstalowany na serwerze w systemie sieci informatycznej IOS. W artykule omówiono sposób korzystania - poruszania się pomiędzy zagadnieniami oraz sposoby dotarcia do konkretnej informacji z podaniem jej źródła.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.