Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  closed circuit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The embroidery process is one of the means of joining textile materials into a system, which is widely applied in the creation of products of special destinations. The development of the functionality of embroidery systems is indissoluble from high-quality requirements for the accuracy of the form of the element. In the embroidery process, the system of textile materials experiences various dynamic loads, multiple stretching, and crushing; therefore, the geometrical parameters of the embroidery element change. The objective of this paper was to analyze the widths of the different square-form closed-circuit embroidery elements and also to perform their analysis with the purpose to evaluate the embroidery accuracy of the embroidered elements. Test samples were prepared in the form of square-form closed-circuit embroidery elements of five different contour widths: 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm, and 22 mm. During the investigation, it has been determined that in most cases the contour widths of the five closed-circuit square-form embroidery elements were obtained, smaller than the size of the digitally designed element.
PL
Prawidłowo zaprojektowane układy rozdrabniania z obiegiem zamkniętym pozwalają kontrolować przepływ materiału oraz podnosić wydajność i efektywność procesów rozdrabniania. W przypadku produkcji kruszyw poprawa jakości produktów dotyczy poprawy kształtu ziaren grubych, jak i ograniczenie ilości powstającej frakcji piaskowej.
EN
The paper presents possible applications of pressure-driven membrane processes for treatment of swimming pool water and purification of waste streams – washings. Newly identified swimming pool water quality issues are presented that require a modernization of existing technologies. The studies used polymer membranes with the same particle distribution range (50000 Da), but made of different membrane-forming materials: polyvinylidene difluoride (PVDF) and polyether sulfone (PES) for purification of washings. The ultrafiltration process allowed obtaining a high turbidity reduction rate in washings (over 95%), and also a significant reduction of total organic carbon. The effectiveness of the PES membrane was reduced after the process commencement, whereas the separation capacity of the PVDF membrane increased during the studied filtration process. While setting the operational process parameters consideration should be given also to the resistance of used membranes to chlorine present in the swimming pool water. A prolonged exposure of the polyether sulfone membrane to chloride may have caused its gradual damage and degradation of its separation properties.
PL
Tworzywa sztuczne w pojazdach samochodowych mają coraz większy udział w ogólnej masie auta. Szacuje się, że każde zmniejszenie o 10% masy auta powoduje obniżenie zużycia paliwa o 5-7%.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1624--1635, CD2
PL
W artykule przedstawiono historię powietrznych aparatów nurkowych polskiej konstrukcji, o obiegu zamkniętym lub częściowo zamkniętym. Opisano najważniejsze dane techniczne testowanego przez poszczególne zespoły badawcze sprzętu oraz zaprezentowano problemy z jakimi borykali się inżynierowie i naukowcy podczas prób jego użytkowania. Badania nad zagadnieniem powstały w oparciu o analizę materiałów archiwalnych, literaturę oraz wywiady z osobami zaangażowanymi w omawiane procesy. Otrzymane w ten sposób wyniki wykazały, że w Polsce wykonano pięć konstrukcji powietrznego aparatu nurkowego z zamkniętym lub częściowo zamkniętym obwodem, a mianowicie: Aparat Tomasiewicza, APW-3, APW-6, APW-6M i GAN-87.
EN
The paper presents the diving apparatuses of Polish construction, closed or semi-closed circuit breathing. Presented the research teams and implementation, and the most important technical data of described equipment. Illustrated the problems that engineers and researchers met during the research and implementation processes. In the study, the query was made in the archives, literature analysis, the interviews with people involved in the processes were described. In the final stage, the results obtained were synthesized. The results showed that in Poland, substantially made five constructions of diving apparatus of a closed or semi-closed circuit breathing, such as the Tomasiewicz Oxygen Escape Apparatus, APW-3, APW-6, APW-6M and GAN- 87.
PL
Rozwój motoryzacji w ostatnim dziesięcioleciu to nie tylko wzrost ilości samochodów osobowych, ale także dostawczych, ciężarowych i ciągników. W osiedlach wiejskich dotychczasowy sposób mycia pojazdów bezpośrednio w gospodarstwie powinien ulec zmianie. Wzrost świadomości społecznej oraz coraz bardziej rygorystyczne przepisy związane z ochroną środowiska wymuszą powstanie obiektów w postaci myjni samochodowych, w których proces mycia pojazdów nie powinien negatywnie wpływać na zanieczyszczenie środowiska. Mycie pojazdów wymaga dużej ilości wody. Dla jej zaoszczędzenia w myjniach stosuje się obiegi zamknięte, w których odzyskujemy około 80 % zużywanej wody. W obiegach tych stosuje się określone obiekty i urządzenia, które pozwalają na oczyszczenie wód zużytych i powtórne ich wykorzystanie. W pracy przedstawiono urządzenie HDR-777 produkowane przez firmę Karcher, dla którego w myjni Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach przeprowadzono badania jakościowe dla uzyskania wody o parametrach pozwalających na powtórne jej użycie. Uzyskana w procesie oczyszczania woda nie odpowiada parametrom jakości wody wodociągowej użytej do mycia, jednak stopień jej oczyszczenia pozwala na powtórne wykorzystanie lub odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej.
EN
A development of motorization observed over the last ten years means not only an increased number of passenger cars but also delivery vans, lorries and tractors. A formerly popular method of car washing on farmyard in rural settlements should be changed. Growing public awareness and increasingly rigorous environmental regulations will force establishing car washers in which the process of car washing will be safe for the environment. Vehicle washing requires huge amounts of water, so to save it closed circuits are applied in car washers in which about 80% of used water is reclaimed. These circuits make use of some facilities and devices that enable the used water treatment and its repeated use. The work presents HDR-7877 device produced by Karcher for which quality tests were conducted at Sewage and Water Utility in Gliwice to obtain water with parameters allowing its repeated use. The water obtained in the treatment process does not meet the quality requirements for tap water used for washing, but the degree of its purification makes possible its repeated utilisation or draining to the public sewer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.