Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszt wytworzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Scharakteryzowano optymalne projektowanie hal, z uwzględnieniem ryzyka jako jednego z ogniw całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, przy przyjętych kryteriach optymalizacji. Przedstawiono strukturę kosztów wykonania obiektów o konstrukcji stalowej, wybrane składniki kosztów jej eksploatacji oraz czynniki podlegające optymalizacji.
EN
The article treat the optimal design process of single-storey industrial buildings, taking into account the risk, as a link in the entire investment project, with the adopted optimization criteria. Cost structure of steel constructed facilities execution, selected components of its operating costs as well as factors to be optimized due to their manufacturing costs, are presented.
2
Content available remote An analysis of the Ghanaian power generation sector using an optimization model
EN
The Ghana power sector has faced several challenges in the area of supply-demand balances alongside electricity tariff regulations, in particular during the past decade. This has had direct consequences on its ability to meet increasing demand. Other issues are expected to arise in the future, such as the introduction of carbon tax and a move to renewables to reduce atmospheric emissions. This paper addresses these issues through creating scenarios and making comparisons, which provide ideas on how these situations might affect the generation mix and the cost of generation. To this end a shortrun computable model of the Ghana power generation system was developed to analyze those scenarios. The model is developed in the General Algebraic Modelling System (GAMS) as a Linear Programming problem.
EN
The paper presents a methodology for calculating the cost of production of a unit of electric energy from photovoltaic systems, fixed and 2-axis tracking, according to the designed and constructed system working in the Institute of Electrical Engineering and Electronics of Poznan University of Technology. Assumptions and input data for the analysis, including the discount factor, are presented. A pseudorandom number generator for the assumed range of electric energy variations was created for the purpose of the calculations. The cost of electric energy production with the use of a photovoltaic system with the maximum power of 1,05 kWp was compared with other technologies.
PL
W pracy przedstawiono metodykę oceny kosztów wytwarzania jednostkowej energii elektrycznej dla układów fotowoltaicznych stacjonarnych i nadążnych dwuosiowych na przykładzie zaprojektowanego i wykonanego układu pracującego w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Przedstawiono założenia oraz dane wejściowe do analizy z uwzględnieniem rachunku dyskonta. Na potrzeby obliczeń przygotowano generator liczb pseudolosowych dla założonego przedziału zmienności produkowanej energii elektrycznej. Porównano koszt produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem układu fotowoltaicznego o mocy maksymalnej 1,05 kWp z uwzględnieniem innych technologii wytwórczych.
4
Content available remote Uwarunkowania krystalizacji próżniowej trioksanu
PL
Omówiono specyficzne fizyczne uwarunkowania procesu wydzielania z cieczy kryształów trioksanu. Przedstawiono wstępne badania krystalizacji próżniowej jako alternatywnego procesu w stosunku do krystalizacji z przeponowym chłodzeniem roztworu. Wyniki tych badań poparte wstępną wyceną kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przemawiają na korzyść tego rozwiązania.
EN
The specific physical conditions of the trioxane vacuum crystallization as an alternative method for cooling process have been discussed. The initial experimental results focussed on vacuum crystallization were presented. The laboratory results, as well as calculations of the total process costs for both crystallization methods clearly shows advantages of the proposed one.
5
Content available remote Analiza kosztów obróbki z wykorzystaniem sieci CPM
PL
W artykule przedstawiono założenia metodyki opracowywania wariantów procesu wytwarzania części maszyn oraz ich analizy pod względem kosztów technologicznych wytworzenia. Do określenia możliwych procesów wytwarzania posłużono się opracowaną metodą powierzchni elementarnych (MPE). Analizę i wyznaczenie optymalnego wariantu oparto na metodzie planowania sieciowego CPM (Critical Path Method).
EN
Methodical determination of variants for manufacturing machine part and variants analysis of manufacturing cost, have been presented in the paper. This methodic is based on method of features Critical Path Method assignment for determination of optimal manufacturing variant.
PL
W artykule zostały omówione niektóre zmiany w zakresie wyceny, ewidencji, inwentaryzacji, aktualizacji wartości składników rzeczowych aktywów obrotowych , które wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dokonana ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113, poz. 1186).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.