Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  amplification factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The impact of a moving load speed on the dynamic overload of beams, assuming that the track of the load has no unevenness, is examined. First the problem of a visco-elastic beam on a Winkler foundation subjected to a force moving at a constant speed will be solved. Using the Bubnov-Galerkin method, the deflections of the beam, and then the bending moments and shear forces will be determined. The solution of the problem will be obtained both for the case of a forced vibration and the case of a free vibration after the moving force has left the beam. Using these solutions, dynamic amplification factors will be determined for the deflections, bending moments, and shear forces, which are different for the two cases. The magnitude of the amplification factors increases and decreases alternately as a function of the speed. In the case of a single force on a beam, the dynamic overloads are limited, and do not exceed 60%. There is no resonance phenomenon in the beam subjected to the single moving force. The dynamic amplification factors determined in this way can be used as correction coefficients when designing engineering structures subjected to moving loads by static methods.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowany został wpływ prędkości pojazdów na wielkość współczynników dynamicznych, określonych wzorami (1.3), przy założeniu, że nawierzchnia jest bez nierówności. Wpływ ruchomego obciążenia na drgania nawierzchni drogowej i kolejowej oraz mostów drogowych i kolejowych przedstawiono rozwiązując zadanie belki swobodnie podpartej spoczywającej na podłożu odkształcalnym, obciążonej siłą poruszającą się ze stałą prędkością. Wyznaczono współczynniki dynamiczne, które są różne w przypadku ugięć, momentów zginających i sił poprzecznych (wzory (3.1) – (3.3)). W analizie uwzględniono zarówno drgania wymuszone jak również drgania swobodne, kiedy obciążenie jest już poza belką. Położenie siły opisane jest bezwymiarową współrzędną η=vt/l. Zatem przy η≤1 ruchoma siła znajduje się na przęśle (drgania wymuszone), zaś przy η>1 siła jest już poza belką (drgania swobodne). Przytoczono z monografii [6] wzory uogólniające, określające górne granice współczynników dynamicznych, uzyskane na podstawie obliczeń przeprowadzonych przy różnych wartościach parametru opisującego położenie ruchomej siły vt/l. W przypadku współczynnika dynamicznego maksymalnego ugięcia i momentu zginającego środka pojedynczego przęsła są to odpowiednio wzory (3.4) i (3.5). Z kolei współczynnik dynamiczny siły poprzecznej tuż przy podporze dany jest wzorem (3.6).
EN
El-Fayoum New City represents one of the new urban settlements that are recently erected all over Egypt. Because seismic recordings are not available, I used the stochastic method to simulate the largest damaging earthquake from the closest seismic source to the proposed area of the city. To verify the method and its computed results in Egypt, a study termed “method verification” was performed. I found that the October 12, 1992, earthquake (M b = 5.8) that occurred southwest of Cairo in the vicinity of the Dahshour region, at the coordinates 29.77°N, 31.07°E, is a significant earthquake to the city. The parameters of the path from the hypocenter of the event to the city were taken into consideration. To determine the site parameters, a shallow seismic refraction survey was carried out in the studied area. Accordingly, I simulated time-histories and pseudo-spectral accelerations from the October 12, 1992, earthquake at the location of seismic profiles. Finally, it is demonstrated that the site is characterized by high ground motion amplification factors, producing a high ground motion acceleration value.
PL
Opisano sposób działania ogrzewania dyżurnego, jednej z metod obniżenia kosztów ogrzewania, szczególnie obiektów biurowych. Zdefiniowano współczynnik wzmocnienia przy szybkim nagrzewaniu obiektu po obniżeniu temperatury w pomieszczeniach. Przedstawiono metodę wyznaczania wartości współczynnika wzmocnienia na podstawie temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania i wody sieciowej na zasilaniu, a także rodzaju węzła ciepłowniczego. Przedstawiono skutki wynikające z taryfy za ciepło przy przekroczeniu mocy zamówionej. Poza analizą teoretyczną przytoczono wyniki pomiarów przeprowadzonych w obiekcie rzeczywistym. Wnioski z pracy mogą posłużyć do lepszego wykorzystywania ogrzewania dyżurnego w praktyce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.