Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photovoltaic farm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Internetu Rzeczy do monitorowania farm fotowoltaicznych, szczególnie pojedynczych paneli fotowoltaicznych. Omówiono konstrukcję modułów realizujących funkcje monitorujące. Porównano protokoły komunikacyjne stosowane w rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
EN
In the paper the applications of Internet of Things technology to the monitoring of photovoltaic farms, in particular the individual photo-voltaic panels, has been presented. The construction of the modules performing the monitoring functions have been described. Various communication protocols specifically designed for Internet of Things have been compared.
PL
Moc zainstalowana oraz produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii od kilkunastu lat systematycznie w Polsce wzrasta. Należy spodziewać się, że tendencja ta w najbliższych latach zostanie utrzymana. Dość dużym zainteresowaniem cieszą się źródła wiatrowe oraz źródła fotowoltaiczne, co sprawia, że przy znacznych ich mocach zainstalowanych konieczne staje się badanie wpływu tych źródeł na system elektroenergetyczny. W artykule przedstawiono analizę wpływu farmy fotowoltaicznej i farmy wiatrowej na poziom strat mocy czynnej i biernej w systemie elektroenergetycznym. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu DIgSILENT PowerFactory.
EN
The rated power and the production of energy from renewable energy sources for several years steadily increases in Poland. It is expected that this trend will be continued in the coming years. Wind and photovoltaic sources are very popular and in consequence it becomes necessary to study the impact of these sources on the power system. The article presents an analysis of the impact of photovoltaic farm and wind farm on the level of loss of active and reactive power in the power system. Calculations were performed with the use of DIgSILENT PowerFactory software.
EN
This paper presents the systems construction of ground mounted photovoltaic farms directly connected to the power grid. The purpose of this article is to outline the development of diagnostic methods in large ground mounted photovoltaic installations to quickly locate defective PV modules.
PL
W pracy przedstawiono analizę efektywności produkcji energii elektrycznej z naziemnych farm fotowoltaicznych (PV) umiejscowionych w różnych obszarach województwa Lubelskiego. Do analizy wykorzystano dane meteorologiczne dotyczące nasłonecznienia i usłonecznienia wybranych obszarów oraz właściwości topograficzne terenów przeznaczonych pod budowę farm PV.
EN
This work presents the analysis of the effectiveness of electricity production from the above-ground photovoltaic farms (PV) located in various areas of the Lublin Region. The analysis was based on the meteorological data concerning insolation on selected areas, and topographical characteristics of land for PV farms construction.
5
Content available remote Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych
PL
Zwiększenie efektywności uzysku energii użytecznej z konwersji fotowoltaicznej można uzyskać poprzez podwyższanie sprawności ogniw fotowoltaicznych (PV), ale także poprzez optymalne konfigurowanie ekspozycji energii słonecznej na powierzchnię paneli słonecznych. Najefektowniejszym rozwiązaniem jest stosowanie systemów nadążnych za ruchami pozornymi Słońca, jednakże konstrukcje takich systemów są dość drogie, a ich nawigacja wymaga dodatkowych nakładów energii. Systemy stacjonarne natomiast wymagają doboru takiego usytuowania powierzchni paneli fotowoltaicznych, który w skali całego roku pozwoli wygenerować maksymalną energię przy zadanej lokalizacji. Niniejsza praca poświęcona jest opracowaniu algorytmu, pozwalającego optymalizować uzysk energii elektrycznej z konwersji energii Słońca dla zadanych warunków geograficznych i klimatycznych.
EN
Increasing the efficiency of the useful energy yield from the photovoltaic conversion can be obtained by improving the photovoltaic cells efficiency, but also through the optimal configuration of solar exposure to the surface of solar panels. The most effective solution is using the follow up system together with the apparent motion of the Sun. Constructions of these kinds of systems, however, are quite expensive, and their navigation requires extra energy. Stationary systems, on the other hand, require the selection of such a location of photovoltaic panels’ surface, which during the whole year, will generate maximum power at a given location. This paper is devoted to the algorithm development, allowing to optimize the yield of electricity from solar energy conversion for given geographical and climate conditions.
6
Content available remote Czy energia słoneczna może zabezpieczyć w energię elektryczną Lubelszczyznę?
PL
Przedmiotem niniejszych rozważań jest kwestia wykorzystania naturalnych zasobów energii odnawialnej w kontekście zabezpieczenia Regionu Lubelszczyzny w energię elektryczną. Rozważania dotyczą w szczególności możliwości zagospodarowania zasobów energii słonecznej do produkcji prądu elektrycznego na sposób konwersji PV.
EN
Main subject of this work is to resolve problem of supplying Lublin region in electricity using natural resources of renewable energy. Possibility of using solar energy to produce electricity by PV conversion is taking into account in this considerations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.