Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silikat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modeli ścian w skali naturalnej, z dwoma otworami okiennymi. Analizowano je pod kątem porównania z publikowanymi wcześniej wynikami badań modeli strefy podokiennej. Na podstawie analizy wykresów naprężenie – odkształcenie ustalono, że poziome naprężenie w strefie podokiennej wynosi ok. 0,2 MPa.
EN
The article presents the results of the study of wall models in natural scale, with two window openings. The results were analyzed in comparison with the previously published models of spandrel walls. Based on the analysis of the stress-strain graphs, it was found that the horizontal stress in the area under the window is approximately 0,2 N/mm2.
2
Content available remote Nośność kotew chemicznych w elementach wapienno-piaskowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew chemicznych (wklejanych) osadzonych w drążonych pionowo blokach wapienno-piaskowych. Badania wykonano dla przypadków montażu kotew w różnych fragmentach bloków: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionowego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia między żywicą a materiałem bloku. Główny nacisk położono na określenie wpływu lokalizacji montażu na nośność kotew.
EN
The article shows the results of measurements of the performance of bonded anchors (adhesive anchors) set in vertically drilled lime and sand blocks. Testing covered the cases of anchors mounted in various sections of these blocks, namely in the solid wall part, in the symmetry axis, and at the edge of the vertical opening. The effects of anchor setting locations on the formation of resin to block material joints were investigated. The primary focus was put on determination of the impact of the assembly location on the load-carrying capacity of anchors.
PL
Artykuł omawia występujące w budynkach problemy związane z akustyką i możliwości ich naprawy. Prezentuje także potencjał konstrukcji murowych z elementów silikatowych w zakresię ochrony akustycznej.
EN
The article discusses the problems with sound in buildings and the options of remedying such problems. In addition, the soundproofing potential of silicate brick designs is presented.
4
Content available remote Wytrzymałość muru na ściskanie
PL
W artykule omówiono czynniki decydujące o znormalizowanej wytrzymałości muru na ściskanie. Przedstawiono schemat wyznaczania wytrzymałości różnego rodzaju murów na podstawie normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05. Porównano dwa najbardziej popularne elementy murowe o tej samej klasie wytrzymałości i przedstawiono uzyskane wartości wytrzymałości obliczeniowych muru.
EN
The article discusses the factors determining standard compressive strength of walls. A system is presented for determining the strength of various types of walls on the basis of PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05. Two most popular masonry pieces were compared, with the same strength grade, together with presentation of calculated rated strength values for the wall.
EN
As the term „lithium nanotechnology” has become widely known, the application of lithium compounds in the construction industry has grown in popularity. The insertion of lithium silicate into silicate paste enhances the strength of the final product through the reduction of free spaces in the modified silicate structure. In consequence, the silicate paste gets denser as its macro-and microstructural properties improve, since lithium silicate has a beneficial effect both on the chemical reaction with silica and on its rate.
PL
Ostatnie dziesięciolecia są szczególnym przykładem rozwoju technologicznego w przemyśle budowlanym, co jest podyktowane m.in. trwałością wytworzonego materiału oraz sposobem pozyskiwania surowców do jego wytworzenia, a dalej ich zasobami. Rozpowszechnienie pojęcia „nanotechnologia litu” spopularyzowało zastosowanie związków litu w przemyśle budowlanym. Wprowadzenie krzemianu litu do masy silikatowej prowadzi do zwiększenia wytrzymałości wyrobu końcowego przez ograniczenie wolnych przestrzeni w modyfikowanym silikacie. Następuje tym samym zagęszczenie masy silikatowej i poprawa jej właściwości makro- i mikrostrukturalnych, bowiem krzemianu litu korzystnie wpływa na reakcje chemiczne zachodzące z krzemionką oraz ich czas. Wprowadzając domieszki do masy silikatowej, dąży się do tego, aby wyroby te pozostały materiałem ekologicznym.
EN
The paper presents the key properties of calcium silicate products modified with basalt aggregate. Silicates are organic products which are widely used in the construction industry. They are used to build partition, structural and even foundation walls. They are characterized by the low level of radioactivity compared to other building materials for walls. Interesting effect may also be seen in the microstructure of these products. Next to the C-S-H phase, other phases emerge in even more structured order Appropriate production technology and modification leads to the formation of tobermorite or xonotlite. It has been noticed that their presence is strictl y related to the durabilit y of silicates.
EN
This paper presents the key features of calcium silicate products modified by basalt aggregate. The special focus is on porosity and compressive strength of the products discussed. From a practical point of view, these features are particularly important in building materials technology. The primary objective of the conducted research is to identify and analyze the porous structure of traditional and modified products as well as to determine an impact of the basalt aggregate on their compressive strength.
8
Content available remote Właściwości wyrobów silikatowych
PL
Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają na naszym rynku głównie ze względu na dobre parametry wytrzymałościowe oraz łatwość pozyskiwania surowca do produkcji bloczków silikatowych.
PL
Niniejszy artykuł zawiera: informację na temat najważniejszych postanowień Ustawy z dnia 12 września 2002r. o normalizacji, wykaz aktualnych norm, informację na temat norm będących w opracowaniu oraz kilka uwag, jakie wynikają z przyjętych obecnie zasad dotyczących prowadzonych prac normalizacyjnych.
PL
W niniejszym cyklu publikowane będą informacje na temat norm dotyczących wyrobów silikatowych, metod badań tych wyrobów oraz problemów związanych z opracowywaniem i stosowaniem norm. Czytelnicy będą mogli tu znaleźć informacje na temat obecnie najważniejszy, a mianowicie - kwestię harmonizacji Polskich Norm dotyczących silikatów z normami europejskimi. W niniejszym numerze "CBiS" przedstawiamy wykaz aktualnych norm.
17
Content available remote Wykonywanie ścian z silikatów
19
Content available remote Elewacja z silikatów
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.