Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Halbach array
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper analyses a new configuration of an electromagnetic launch system (EMLS) able to accelerate a 1-kg mass projectile at a muzzle velocity of 3,000 m/s with an acceleration length of 10 m. The analyses consist of a mathematical calculation of the value of acceleration force necessary to achieve the project objectives. Based on these results a new configuration of an EMLS is presented. The projectile is accelerated by the Lorentz force where the magnetic field is created by permanent magnets made of neodymium iron boron (NdFeB). The permanent magnets are arranged in a cylindrical Halbach array with a uniform field inside. The copper wire coils have a special design, which produce a large acceleration Lorentz force with a current under 1,000 A. A short comparative0 analysis shows the advantages of this new solution compared with well-known accelerators such as railguns and coilguns. In the next part of the paper, we present the results of a simulation of this configuration with an interactive software package based on the finite element method used to analyse and solve three-dimensional electromagnetic field problems and simulate the movement of the projectile. These results confirm the advantages of this new configuration and open the way to test the system under laboratory conditions. At the end of the paper, conclusions are presented. This new EMLS, based on Halbach array configuration, can be used as a catapult for UAVs, airplanes or missiles, as a mass driver for small satellites or as a gun, which is a better solution than railguns or coilguns.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądów krytycznych w taśmach nadprzewodnikowych HTS znajdujących się w polu magnetycznym pochodzącym od magnesów trwałych. W celu zwiększenia wartości pola magnetycznego magnesy zostały ułożone w liniową macierz Halbacha. W ramach badań został przeanalizowany wpływ pola magnetycznego na wartość prądów krytycznych w taśmach pierwszej (1G) oraz drugiej (2G) generacji nadprzewodników. Przedstawiona analiza stanowi podstawę do opracowania nadprzewodnikowego silnika liniowego i ma na celu przebadanie taśm HTS znajdujących się w warunkach odpowiadających warunkom panującym w silnikach liniowych PM HTS.
EN
The results of measurements of critical currents in HTS superconducting tapes located in a magnetic field originating from permanent magnets are presented in the paper. In order to strengthen the magnetic flux, the magnets were arranged in a linear Halbach array. As a part of the study, the effect of magnetic flux density on the value of critical currents in first (1G) and second (2G) generation of superconducting tapes has been analyzed. The presented analysis is the basis for the development of a superconducting linear motor and is aimed at testing of HTS strips exposed for a conditions corresponding to the conditions prevailing in PM HTS linear motors.
EN
This paper presents a simulation analysis of the impact of magnetization direction on the static and dynamic parameters of an electromagnetic linear actuator. The simulation analysis computations were completed for three different magnetization configurations of permanent magnets (i.e. axial, radial, and a Halbach array). The finite element method (FEM) was applied which provided a good representation of the properties of actual physical objects. The computations enabled an investigation into and an assessment of the impact of the runner magnetization method on the static and dynamic properties of the drive.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu kierunku magnesowania magnesów trwałych na charakterystyki statyczne oraz dynamiczne liniowego przetwornika elektromechanicznego. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla trzech różnych konfiguracji kierunku magnesowania magnesów trwałych (osiowej, promieniowej oraz tzw. tablicy Halbacha). W obliczeniach wykorzystano metodę elementów skończonych (MES), której zastosowanie zapewnia dobre odwzorowanie własności rzeczywistego obiektu. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na zbadanie i ocenę wpływu kierunku magnetyzacji biegnika na własności statyczne oraz dynamiczne napędu.
4
Content available remote Silnik synchroniczny liniowy jako napęd pojazdu typu PRT
PL
Artykuł opisuje możliwość wykorzystania silnika synchronicznego liniowego w napędzie przyszłościowego transportu miejskiego typu PRT (personal rapid transit). W artykule opisana została jedna z odmian „zautomatyzowanego transportu” jaką jest PRT. Przedstawiono istniejące rozwiązania systemów PRT w tym, z silnikiem liniowym. Zwrócono też uwagę na historię samych silników liniowych oraz ich zastosowanie. W artykule opisano również nowatorską metodę wykonania uzwojenia falistego dla silnika liniowego.
EN
This paper describe possibility of using linear synchronous motor as drive in PRT (personal rapid transit) vehicles. There are also information about Personal Rapid Transit as a type of automated transport. Authors describe some of existing solution of PRT systems. Some of them include linear motors as a drive. There are also some information about the history of linear motors and theirs application. Authors describes new method of making waves winding for linear synchronous motor application.
EN
In this paper the influence of magnetization pattern on the magnetic field features and characteristics in a surface mounted permanent magnet motor is analysed. A comparative analysis of performance characteristics for a conventional surface PM motor with Halbach array topologies is presented. The study is based on FEM field computations that enable the visibility of the magnetic properties and characteristics. The emphasis is put on electromagnetic field distribution, magnetic flux per pole profile and components of the flux density in the air gap.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu sposobu magnetyzacji na właściwości pola magnetycznego I charakterystyki w silniku z powierzchniowym magnesem trwałym. Przedstawiona została analiza porównawcza charakterystyki działania dla konwencjonalnego silnika z powierzchniowym magnesem trwałym w układzie Halbacha. Badania zostały oparte na metodzie elementów skończonych, która umożliwia „widzenie” właściwości magnetycznych i charakterystyk. Nacisk położono na rozkład pola elektromagnetycznego, strumień magnetyczny w profilu i składowe indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej.
6
Content available remote Zastosowanie układu Halbacha w bezrdzeniowych silnikach tarczowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń MES 3D wybranych wielkości bezrdzeniowego silnika tarczowego wzbudzanego magnesami trwałymi ułożonymi w szyk Halbacha. W konstrukcji takiej tarcze wirnika wykonane są z materiałów kompozytowych, a strumień magnetyczny zamyka się przez same magnesy oraz szczeliny powietrzne i twornik. Otrzymane wyniki zostały porównane z wynikami obliczeń maszyny o identycznych gabarytach, ale ze wzbudzeniem klasycznym, w którym ferromagnetyczne tarcze wirnika stanowią element domykający drogę dla strumienia magnetycznego. Zaprezentowano również wstępne wyniki obliczeń silnika z dodatkowymi tarczami: twornika i wzbudzenia.
EN
This article presents some properties and results of calculations of the AFPM's with Halbach array and composites rotor disks and compare it to machine with similar dimensions but with ferromagnetic disks. This paper presents an analysis of selected properties of AFPM with Halbach array. In this construction disks are made of composite material, and the magnetic flux is closed by an air gaps and the magnets only. The results have been compared with data calculated by device with identical dimensions but of a standard excitation where ferromagnetic rotor discs guide the magnetic flux. Presented are also generic results from calculations where coreless motor has been extended with additional stator (whose winding is assembled with the main disk in serial or parallel connection) and additional rotor disk with permanent magnets were stacked.
7
Content available remote Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń MES 3D wybranych wartości bezrdzeniowego silnika tarczowego wzbudzanego magnesami trwałymi ułożonymi w szyk Halbacha. W konstrukcji takiej tarcze wirnika wykonane są z materiałów kompozytowych, a strumień magnetyczny zamyka się przez szczelinę powietrzną oraz same magnesy. Otrzymane wyniki zostały porównane do wyników obliczeń otrzymanych dla maszyny o identycznych gabarytach, ale ze wzbudzeniem klasycznym, w którym żelazne tarcze wirnika stanowią element domykający strumień magnetyczny.
EN
This article presents the results of 3D FEM analysis of selected values of Axial Flux Permanent Magnets Motor ​​where permanent magnets are arranged in the Halbach array. In this construction, the rotor disks are made of composite material and the magnetic flux is closed by an air gap and the magnets only. The computing results were compared to the results of calculations obtained for machine with identical dimensions, but with typical arrangement of magnets, where iron discs of rotor are part of the magnetic circuit.
EN
Magnetorheological elastomers (MRE) are “SMART” materials that change their mechanical properties under influence of magnetic field. Thanks to that ability it is possible to create adaptive vibration dampers based on the MRE. To test vibration damping abilities of this material special test stand is required. This article presents design concept for such test stand with several options of testing.
EN
This paper describes the finite element method investigation of the permanent magnetic bearing (PMB) and spin tests of the PMB rotor suspension system. In order to increase the radial stiffness of the PMB, the Halbach-array configuration of the permanent magnets was used. The magnetic flux density of the PMB was investigated due to airgap. The test rig with the passive magnetic suspension is provided by one radial PMB on one end of the rotor. The rotor spin tests are performed for different desired unbalance, and rotor vibrations were presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę parametrów pasywnego łożyska magnetycznego, wykonaną za pomocą metody elementów skończonych oraz zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych pasywnego zawieszenia magnetycznego wirnika w ruchu obrotowym. W celu zwiększenia sztywności promieniowej łożyska zbudowanego z magnesów trwałych zastosowano tablice Halbacha. Zaprezentowano rozkład strumienia magnetycznego dla różnych szerokości szczeliny powietrznej łożyska. Wykonano testy dynamiki pasywnego zawieszenia magnetycznego.
EN
The paper has describes the complete design and investigation processes of permanent magnetic bearing. The passive magnetic bearing (PMB) rotor suspension rig employing no active control components was calculated, designed, constructed and tested. In order to increase the radial passive magnetic bearing stiffness, the Halbach-array configuration was used. The main purpose of the work was developing the nonlinear model of the PMB. Therefore, the magnetic flux circuit of the PMB was analytically calculated by using the Ohm and Kirchhoff methods. The nonlinear effects of the discrete 3D model of the PMB was analyzed using Finite Element Method (FEM). Finally, the very well matched experimental and analytical static characteristics of the passive magnetic suspension were carried out.
11
PL
W referacie przedstawione są przykłady wykorzystania tablic Halbacha w maszynach elektrycznych ruchu liniowego i obrotowego oraz krótka charakterystyka współczesnych magnesów trwałych. Przeprowadzona analiza rozkładu strumienia magnetycznego dla płaskiej tablicy Halbacha wykazała trzykrotnie większą wartość strumienia magnetycznego po jednej stronie tablicy w porównaniu z wartością strumienia po stronie przeciwnej. Specjalnie ukierunkowanie strumienia magnetycznego pozwala stosować magnesy trwałe w szerszym zakresie oraz miniaturyzować projektowane urządzenia.
EN
Examples of using Halbach array in linear and rotating motors and short characteristic of permanent magnets have been presented in this paper. Analysis of magnetic flux for the linear Halbach array has been shown. A Halbach array is a special configuration of permanent magnets which three times augments the magnetic field on one side of the device while cancelling the field on the other side. The special arrangement of permanent magnets enables designers to more widely applies permanent magnets and minimize devices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.