Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wektorową technikę modulacji, która przyczynia się do ograniczania napięcia zaburzeń wspólnych w trójpoziomowych falownikach napięcia o topologii kaskadowej. W związku z dużą liczbą dostępnych stanów dla falowników wielopoziomowych sterowanie przy pomocy klasycznych technik wektorowych może być skomplikowane. Proponowana technika modulacji charakteryzuje się dużą prostotą przy implementacji, z uwagi na możliwość zastosowania dostępnych modulatorów wektorowych.
EN
In the paper a low common mode voltage vector modulation technique for the three-level cascaded voltage source inverter is presented. The large number of available states for multilevel inverters can make implementation vector control strategies complicated. The proposed modulation technique is simple to implement due to ability to use available vector modulators.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ wybranych technik modulacji PWM na pracę filtrów zaburzeń w układach z falownikami napięcia. Przeprowadzone badania eksperymentalne wykazały, że stosowanie technik modulacji z dodatkiem funkcji o częstotliwości trzeciej harmonicznej może prowadzić do problemów z kompensacją zaburzeń wspólnych przy pomocą pasywnych i aktywnych filtrów zaburzeń. W artykule zaproponowano własną modyfikacje w aktywnym filtrze zaburzeń w celu optymalizacji jego parametrów.
EN
In the article has been analyzed influence of selected PWM techniques to EMI filters work in system with voltage source inverters. Experimental research have shown that the use of modulation techniques functions with the addition third harmonic frequency lead to problems of common mode voltage compensation by passive and active EMI filters. In the article has been proposed modifications in active EMI filter in order to optimize its parameters.
PL
W artykule opisano właściwości wielopoziomowego falownika napięcia o topologii kaskadowej, dzięki któremu możliwe jest sprzęganie rozproszonych źródeł energii z systemem energetycznym. Przedstawiona kaskada falowników, umożliwia kształtowanie napięcia o tych samych parametrach, co kaskady typu H-Bridge lecz przy mniejszej liczbie zastosowanych łączników energoelektronicznych jak i źródeł zasilania. Dodatkowo zastosowana metoda modulacji w układzie sterowania falownikiem, zmniejsza straty związane z komutacją łączników energoelektronicznych.
EN
Properties of the multilevel cascaded voltage inverter were investigated. Considered topology allows to interconnect distributed energy resources with the power system, additionally enables to shape the output voltages with the same parameters like H-Bridge structure, but with lower number of switches and supplying sources. Applied control strategy allows to lower the commutation losses.
EN
In the paper we have investigated the EMC aspects of the proposed modulation algorithm in the comparison with the conventional carrier-based SVPWM. Our results showed that the choice of this modulation causes that the conditions for the compensation, by means of zero common mode (CM) voltage filter, become more favorable in a case of the improved SVPWM. This results in reduction of the size, weight and cost of inductive components of filters in multilevel drives with this modulation.
PL
W artykule przedstawiono analizę zmodyfikowanego algorytmu sterowania SVPWM falowników wielopoziomowych w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowane wyniki pokazują, że warunki kompensacji za pomocą pasywnego filtru napięcia zaburzeń wspólnych są lepsze w przypadku zastosowania poprawionej modulacji SVPWM, co prowadzi do zmniejszenia gabarytów, wagi i kosztów elementów indukcyjnych filtrów zaburzeń wspólnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.