Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid ozone generators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono technologię oczyszczania wody ze związków łatwo i trudno utlenialnych za pomocą ozonowania. Zawarto podstawy teoretyczne procesów oraz zwrócono uwagę na aktywne blokery reakcji, które można w prosty sposób wyeliminować. Opisano problemy związane z ozonowaniem wody w instalacjach pracujących z dużą zmiennością przepływów (utrzymanie wartości ozonu resztkowego i czasu kontaktu ozonu z wodą na stałym poziomie). Przedstawiono opis innowacyjnego projektu wielostopniowych kolumn kontaktowych pozwalających na zachowanie optymalnych wartości podstawowych parametrów procesowych, takich jak rozproszenie ozonu w wodzie, stopień utlenienia, odgazowanie wody po procesie czy też odzysk zdesorbowanego ozonu. Opisano skuteczność technologii oraz zabezpieczenie przed powstawaniem ubocznych produktów ozonowania (np. bromiany, formaldehydy) należących do grupy związków o charakterze kancerogennym.
EN
The article presents the technology of water purification from the compounds easily as well as difficult to oxidize by using ozonation process. There were contained the theoretical basics of processes. Moreover, the attention was paid to the active reaction blockers that can be easily eliminated. Problems with water ozonation in installations operating at high variability in flow rates (f. e. maintaining of residual ozone and contact time on a constant level) were described. A description of the innovative design of multistage contact columns allowing for optimal values of basic process parameters, such as ozone dispersion in water, oxidation level, degassing of water after the process, and the recycling of desorbed ozone, was provided. The effectiveness of ozone technology and protection against the formation of carcinogenic by-products (f. e. bromates, formaldehydes) were presented.
PL
Nowoczesne wykorzystanie ozonu w procesach przygotowania wody najwyższej jakości wiąże się nieodzownie z takimi elementami instalacji, jak: aeratory na zjonizowane powietrze, wielostopniowe kolumny kontaktowe, ozonatory hybrydowe, lampy UV i monitoring on-line ze wsparciem producenckim. Projektowanie instalacji zawierającej te i inne elementy powinno być zawsze poprzedzone badaniami w stacji pilotowej. Dogłębna analiza wyników badań i doświadczenie w podejściu do technicznych aspektów ozonowania mogą być nieocenione zarówno podczas procesu inwestycyjnego jak i eksploatacji. Zaoszczędzą energię, środki finansowe i przyczynią się do bezpiecznej obsługi instalacji.
EN
Modern use of ozone in preparation of highest quality water is inevitably associated with such system components like: aerator working with ionized air, multistage contact columns, hybrid ozone generators, UV lamps and on-line monitoring with manufacturer assistance. Designing installations including these and other elements should always be preceded by tests on pilot water treatment plant. Deep analysis of test results and experience in the approach to the technical aspects of ozonation can be invaluable during investment process as well as during operation of the installation. They will save energy, money and will contribute to the safe operation of the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.