Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki dwupaliwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w trosce o stan środowiska zaostrzyła normy zawartości siarki w paliwie, wykorzystywanym w jednostkach pływających na obszarach o emisji kontrolowanej (ECA – Emission Control Area). Ostatnia nowelizacja VI załącznika Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki (MARPOL) miała miejsce w styczniu 2015 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, dopuszczalna zawartość siarki w paliwie spadła z 1,00% do poziomu 0,10%. Dziesięciokrotny spadek dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie wymusił na armatorach odpowiednie działania, zmierzające do spełnienia norm. W artykule zaprezentowano kilka wybranych rozwiązań technicznych, stosowanych w celu spełnienia norm emisji. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą: zasilanie silnika głównego oraz urządzeń pomocniczych paliwem o obniżonej zawartości siarki, zmniejszenie emisji tlenków siarki poprzez montaż płuczek spalin, montaż silników dwupaliwowych, zasilanych paliwem płynnym i gazowym, przerobienie napędu statku na hybrydowy, elektryczno-spalinowy. Każde z zaprezentowanych rozwiązań posiada swoje wady i zalety. Zastosowanie niektórych z przedstawionych instalacji wymaga znacznego przebudowania siłowni. Wiąże się to niekiedy ze zmniejszeniem przestrzeni ładunkowej statku. W publikacji przedstawiono również wpływ zastosowania paliwa niskosiarkowego na zużycie elementów układu wtryskowego. Wybór najlepszego rozwiązania zależy od specyfiki pracy wykonywanej przez jednostkę pływającą. Duże znaczenie ma też aspekt ekonomiczny. Autorzy dokonali analizy dostępnych rozwiązań pod względem efektywności oraz kosztów realizacji.
EN
Bearing in mind the condition of marine environment the International Maritime Organization toughens the regulations concerning sulphur oxides emissions for vessels sailing in ECA-Emission Control Area. Last amendment of Annex VI of MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) took place on the 1st of January 2015. According to new regulations mentioned in the convention the permissible value of sulphur oxide in the exhausts dropped from 1,00% to 0,10%. This ten times lower sulphur oxide content limit in the exhaust gases forced ship owners to perform rapid modernization of their vessels. The authors of the article discuss a few selected technical solutions applied in order to improve the quality of exhaust gases emitted by the vessels to the atmosphere. The most typical methods comprise: • converting the ship propulsion system into the hybrid type, incorporating electric engine and internal combustion engine; • supplying the main engine and auxiliary engines with fuel of low sulphur content; • reducing the sulphur oxide emissions by installing sulphur washers for the exhausts; • utilizing dual fuel engines, operating on liquid marine fuel and on gas fuel. Each of the presented solutions has its advantages and disadvantages. The application of some of the presented installations requires considerable reconstruction of the marine engine room which is also related with the decrease of ship cargo capacity. The paper also discusses the influence of the low sulphur fuel usage on the wear of fuel injection system components. The choice of the best solution depends on the specific work performed by a given vessel. However the economic aspect also plays a vital role in this matter. The authors of the article aimed at analyzing the contemporary methods of the exhausts sulphur limitation with regard to their effectiveness as well as their installation or operating costs.
PL
W artykule przedstawiono sposób określenia wielkości strumieni energii mechanicznej i elektrycznej zapo-trzebowanych do wykonania zadania transportowego zbiornikowców LNG. Wyznaczono ilość odparowanego w sposób naturalny gazu ładunkowego w zależności od pojemności zbiorników ładunkowych oraz możliwości wykorzystania energii chemicznej gazu do pokrycia zapotrzebowania na energię. Rozważania przeprowadzono dla warunków kontraktowych współczesnych zbiornikowców LNG i ich układów energetycznych typu Diesel-Electric wyposażonych w średnioobrotowe silniki dwupaliwowe o zapłonie samoczynnym. Sprawdzono możliwość rozwijania przez gazowce założonych prędkości przy pracy silników zasilanych gazem odparowanym w sposób naturalny.
EN
This paper presents a method to determine the magnitude of mechanical and electrical energy fluxes required to fulfill transportation tasks of LNG tankers. The amount of naturally evaporated gas has been established in relation to the cargo tank capacities and the possibility to utilize the chemical energy of the gas to cover power requirements. The analyses was carried out for contract conditions of contemporary LNG carriers and their power systems of the Diesel- Electric type equipped in medium speed dual fuel engines with self-ignition. The possibility of LNG carriers reaching the assumed speeds when supplied with naturally evaporated gas has been checked out.
3
Content available remote Dual-fuel compression ignition engine fuelled with lpg injection at liquid state
EN
In the Department of Internal Combustion Engines and Automobiles in Technical University of Radom C.I. engine has been modified to dual fuelling. As the main fuels liquefied petroleum gas (LPG), injected to the suction manifold at liquid state, have been used. Diesel fuel has been used to initiate the combustion process only. At the beginning, the ignition dose of diesel fuel have been optimised considering: maximum engine torque, maximum overall efficiency and emission of exhaust gases. After this, some investigations of standard diesel engine and modified one have been carried out. Test of engines consisted in preparation of load characteristics of specific energy consumption as well as CO, NOx, HC and smoke emissions. The results of investigations of dual fuel and standard engines have been compared.
PL
W Zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej zmodyfikowano silnik o zapłonie samoczynnym w celu uzyskania zasilania dwupaliwowego. Jako paliwo główne stosowana była mieszanina propanu-butanu (LPG) wtryskiwana do kolektora dolotowego w fazie ciekłej. Olej napędowy używany był jedynie do zainicjowania procesu spalania. W pierwszej fazie badań dobrano wielkość dawki inicjującej zapłon oraz kąt wyprzedzenia wtrysku tej dawki z punktu widzenia osiągnięcia możliwie dużej wartości momentu obrotowego, sprawności ogólnej oraz zachowania możliwie niskiego poziomu emisji składników spalin w badanych wersjach silnika dwupaliwowego. Sporządzono charakterystyki obciążeniowe jednostkowego zużycia energii oraz zawartości CO, CO2, HC i NO, i zadymienia. Wyniki badań wersji dwupaliwowych oraz standardowej zostały porównane.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.