Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  starzenie po zgniocie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper describe the investigation of a water-expanded rock bolts failed during pressure test (inner water pressure of 330 bar). A main objective of this work was to determine the cracks nucleation and propagation mechanism. It was found that the rock bolts failure was promoted by presence of non-metallic inclusions (mainly long sulphide inclusions) but the primary cause of cracking is strain ageing of steel. Suggestions for improving the behaviour of steel used for water-expanded rock belts by the modification of its chemical composition are proposed finally.
PL
W pracy opisano badania rozprężanych wodą kotw górniczych, które uległy pękaniu podczas prób ciśnieniowych (przy ciśnieniu wody wewnątrz kotwy 330 bar). Głównym celem badań było określenie mechanizmu zarodkowania i propagacji pęknięć. Stwierdzono, że propagacji pęknięć sprzyjała obecność wtrąceń niemetalicznych (głównie długich wydzieleń siarczków) ale podstawowym powodem występowania pęknięć jest zjawisko starzenia po zgniocie. W celu zminimalizowania występowania pęknięć, w pracy zaproponowano modyfikację składu chemicznego stali na tego rodzaju kotwy górnicze.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych własności mechanicznych nowej stali nisko węglowej, bainityczno-martenzytycznej 10MnCrMoV8. Badania te obejmowały: próbę rozciągania, udarności, ocenę skłonności stali do starzenia po zgniocie oraz pomiary twardości. Wyniki badań uzyskane w próbie udarności uzupełniono dokumentacją fraktogranczną przełomów. Wykazano, że badana stal cechuje się silną skłonnością do starzenia po zgniocie, związaną z jej składem chemicznym, tj. znacznym niedomiarem glinu rozpuszczonego w stosunku do zawartości azotu. Możliwości poprawy odporności na pękanie nowej stali w stanie po starzeniu upatruje się w dokładnym zbilansowaniu stężeń wymienionych pierwiastków drogą doświadczalną.
EN
This paper presents the results of selected mechanical properties ofa new low-carbon bainitic-martensitic 10MnCrMoV8 steel. The steel was examinedfor its tensile properties, impact toughness, ability to strain ageing andhardness as well. Impact toughness results were also supplemented with fracture surfaces observations. It has been proved that this steel is characterized by strong ability to strain ageing, what is associated with steels chemical composition: an amount of dissohed aluminium was insufficient to nitrogen content. It is expected that after strain ageing the impact toughness ofthis new steel can be improved if aluminium and nitrogen contents will be correctly balanced, what can be obtain by experimental route.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.