Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  law enforcement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Ethical case for self-defense robots
EN
Advances in robotics and Artificial Intelligence (AI) make utilizing robots in domestic law enforcement and self-defense increasingly viable. As with any set of technological developments, this opens up a space of possibilities for their licit and illicit use and creates a need for ethically-informed, effective and enforceable regulation. What is unique is the technology’s potential to solve a persistent issue necessarily impacting all self-defense and law enforcement executed by humans – the License to Overkill and the Response Time Trilemma. The paper starts by explaining what these issues are and how they thwart our attempts to conform with an ethical ideal of self-defense. It then outlines the particulars of the technological solution and describe its great promise. Finally, possible objections and the regulatory measures that would limit the negative impact of self-defense robots while preserving the social and ethical benefits of their sensible employment are discussed.
PL
W artykule przedstawiono logistykę zabezpieczenia imprez masowych z wyszczególnieniem służby porządkowej oraz służby informacyjnej, powoływanych przez organizatora imprezy. Na potrzeby artykułu i ze względu na bardzo obszerny materiał omówiono tylko ogólnie zasadę działania satelitarnego systemu namierzania obiektów oraz dostępne systemy satelitarnej nawigacji. Analizą objęto zabezpieczenia imprez masowych w zakresie prawa, nadzoru nad służbami porządkowymi, zakres należących do nich działań oraz koordynację z innymi służbami zabezpieczającymi. Autorzy zaproponowali użycie odbiorników sygnałów satelitarnych i programu do wizualizacji obiektów chronionych z naniesionymi śladami pozycjonowania odbiorników, w celu zwiększenia efektywności zabezpieczenia imprez masowych.
EN
The article presents the security logistics of mass events detailing the security forces and information services, appointed by the organizers of mass events. For the purposes of the article and because of the very extensive material – only general principles of the satellite tracking objects system and available navigation satellite systems are discussed. The analysis covers the security of mass events in the law, oversight of secutity of mass events in the law, oversight of security forces, the scope of their activities and coordination with other services. There is also proposed to use satelite signal receivers and software for the visualization of protected areas with marked traces of positioning receivers to increase the security of mass.
PL
W artykule zaprezentowano konstrukcję laserowego miernika prędkości opracowaną w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy ze spółką ZURAD z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, w ramach projektu PBS1/B3/10/2012 „Ręczny fotoradar laserowy” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiono zasadę działania, funkcjonalność oraz parametry zaprojektowanego miernika.
EN
This article presents construction of laser speed meter (laser speed gun) designed and built in Institute of Optoelectronics of Military University of Technology in collaboration with the company ZURAD settled in Ostrów Mazowiecka. Work is a result of project PBS1/B3/10/2012 “Handheld lidar with camera” financed from the National Center for Research and Development. Basic principles of work, functionality and achieved parameters of designed speed gun are also shown.
EN
Automatic Number Plate Recognition systems are already widespread over the world. Their performance, both with high computational efficiency of modern computers make them a very good solution to use in traffic supervision and management systems in the city and at the regional level in the scope of safety and security services. The most popular way of use ANPR systems concerns detection of violations in traffic law. In Poland implementation of ANPR systems is at the starting point. There is still a noticeable lack of integrated area solutions, and currently used ANPR systems could not reach their full potential. In the following article authors introduced basic problems of application of the ANPR systems in Poland due to the legal requirements. Moreover paper presents selected functional aspects of ANPR systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.