Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hygienization of sewage sludge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zdrowie ludzi przede wszystkim - to dewiza, która powinna przyświecać wszystkim, wykorzystującym komunalne osady ściekowe do nawożenia gruntów rolnych, pod uprawy wszystkich płodów rolnych przeznaczonych do spożycia czy produkcji pasz. Osady ściekowe od dawna wykorzystywane są właśnie w taki sposób i trzeba przyznać, że jest to zarówno jeden z najbardziej popularnych, jak i najtańszych sposobów ich ostatecznego zagospodarowania.
2
Content available remote Higienizacja osadów ściekowych z wykorzystaniem wapna palonego i hydratyzowanego
PL
Zbadano wpływ zróżnicowanych dawek wapna palonego i hydratyzowanego na higienizację osadów ściekowych zawierających bakterie Salmonella enteritidis. Dawką CaO zapewniającą całkowitą eliminację tych bakterii było 220 g/kg s.m. po 24 h kontaktu, a w przypadku Ca(OH)₂ 300 g/kg s.m. po 48 h. Stosując Ca(OH)₂, oczekiwane efekty higienizacyjne można uzyskać przy niższych dawkach po wydłużeniu czasu oddziaływania.
EN
Sewage sludge was treated with CaO or Ca(OH)₂ (doses up to 350 g/kg of dry mass) for 96 h to eliminate Salmonella enteritidis bacteria. Full hygienization of the sludge was achieved after 1 h when CaO doses 250 g/kg or Ca(OH)₂ doses 350 g/kg were used.
PL
W artykule przedstawiono badania nad oceną parametrów technologicznych procesu autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO), przebiegającego w układzie trzyzbiornikowej instalacji, pracującej na oczyszczalni ścieków w Lubaniu. Badania jakościowe osadów poddawanych procesowi ATSO wykonywane były od czerwca 2006r. Przedstawiono przebieg zmian temperatury osadów, rejestrowanej w sposób ciągły w każdym reaktorze instalacji. Kontrolowano osady pod względem zawartości ich suchej masy, z uwzględnieniem udziału substancji organicznych i mineralnych oraz wartość odczynu pH. Przedstawione zostały wnioski, wynikające z przebiegu badań i własnych doświadczeń, dotyczące przydatności omawianego procesu do unieszkodliwiania osadów ściekowych.
EN
The article examines evaluation of technical parameters of the process of autoheated thermophilic aerobic digestion (ATAD) of sewage sludge in a three-tank installation operating in a wastewater treatment plant in Lubań. From the June 2006 sludge treated by ATAD process was examined for quality. There was presented course of temperature changes recorded constantly in each reactor of the installation. Sludge was examined with regard to dry solids content, taking into consideration presence of organic and mineral substances, and pH power hydrogen reaction value. Conclusions were presented, resulting from the course of examinations as well as from own author's experience, concerning usefulness of the discussed process for sewage sludge treatment.
PL
W artykule przedstawiono próbę analizy skuteczności procesu autotermicznej tleno- wej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO) w ich unieszkodliwianiu, umożliwiającym powrót do naturalnego środowiska, na przykładzie oczyszczalni ścieków w Giżycku. Badania jakościowe osadów poddawanych procesowi ATSO wykonywane były od października 2003r. Przedstawiono wnioski wynikające z analizy zgromadzonych wyników badań. Szczególną uwagę zwrócono na produkt końcowy realizowanego procesu.
EN
The article attempts to analyze the efficiency of Autoheated Thermophilic Aerobic Digestion (ATAD) in sewage sludge treatment, allowing reentry of sewage sludge to the environment, on the example of wwtp Giżycko. Quality examinations of sludge exposed to ATAD had been carried out since October 2003. Presented conclusions are based on analysis of results of the examinations. Particular attention has been paid to the final product of the process.
PL
Dezynfekcja radiacyjna uważana jest jako alternatywna metoda odkażania wody, ścieków i osadów ściekowych. Osady higienizowane za pomocą wiązki wysokoenergetycznych elektronów mogą być wykorzystywane do nawożenia gleb bezpośrednio po obróbce i nie wymagają dużych obszarów do ich składowania. Efekt higienizacji po zastosowaniu wiązki elektronów uzyskuje się poprzez uszkodzenie DNA oraz błon cytoplazmatycznych, przez co zatrzymane zostają procesy rozmnażania mikroorganizmów występujących w osadzie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.