Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microprocessor controller
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Konstrukcje generatorów mocy opracowanych do zastosowań laboratoryjnych
PL
Generatory mocy małej częstotliwości są wykorzystywane przez studentów w trakcie zajęć laboratoryjnych. W artykule przedstawiono konfiguracje układowe generatorów mocy, opracowanych na potrzeby laboratorium miernictwa i podstaw elektrotechniki. Omówiono budowę i wybrane wyniki badań dwóch opracowanych przyrządów.
EN
The low-frequency power generators are used by students during laboratory classes. The article presents the configurations of power generators developed for the laboratories of metrology and fundamentals of electrical engineering. The structures of generators and some selected results of tests of the two elaborated instruments were shown.
RU
Температура наддувочного воздуха на входе в дизель оказывает значительное влияние на его технико-экономические показатели. Значения оптимальной температуры наддувочного воздуха увеличиваются при снижении мощности. Для подогрева наддувочного воздуха в разработанной системе используется теплота, выделяемая дизелем в его систему охлаждения при работе ДВС на частичных нагрузках и при низких температурах наружного воздуха. Система содержит водяные и полупроводниковые термоэлектрические охладители и подогреватели наддувочного воздуха, трехходовые перепускные устройства и вентилятор с электроприводом переменного тока, для управления которым применен микропроцессорный контроллер. Приводится схема и описание принципа действия системы.
EN
The temperature of the charge air inlet, diesel has a significant impact on its economic performance. Values of the optimal temperature of inlet air increases at lower power. To heat the charge air in the developed system uses the heat released by the engine in its cooling system during operation of internal combustion engine at partial loads and at low temperatures. The system contains water and semiconductor thermoelectric coolers and warmers charge air three-way bypass device and fan AC drive to control which is applied to a microprocessor controller. Provides a diagram and description of the operating principle of the system.
PL
Transformator Tesli jest urządzeniem, które pozwala wytwarzać napięcia o bardzo dużej wartości, mające kształt przebiegów oscylacyjnych o krótkim czasie trwania. W artykule opisano projekt takiego transformatora, z układem zasilania zbudowanym w oparciu o tranzystory mocy IGBT. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie przez komputer podstawowych parametrów czasowych sekwencji wyładowań, wytwarzanych na elektrodzie wysokonapięciowej uzwojenia wtórnego.
EN
Tesla transformer is a device that allows us to generate voltages with a very high value, having the shape of oscillatory waveforms of short duration. This paper describes the design of such a transformer, with the power supply system based on IGBT type power transistors. This allows us to control by computer or dedicated, specialized microcontroller the basic parameters of the time sequences of electrical discharges, which are produced on a high-voltage electrode of the secondary winding.
4
EN
This paper describes a test bench for research and educational purposes of a small turbojet engine. Turbine engine AMT Jet Olympus HP E-start with a maximum thrust of 230N and the maximum speed of 108 500 rpm was installed on the research bench. Measuring instruments allow measurement of all relevant engine operating parameters e.g. engine thrust, rotor rotational speed, temperature and pressure in different cross-sections of turbine engine. Signals registered by transducers are processed in a dedicated microprocessor controller, they are also preconditioned, digitally processed and visualized on integrated graphic data display. Separate designated microprocessor controller supervises the work of the engine and engine control system. An additional subsystem is dedicated to measure and analyse engine vibrations. It allows to measure engine vibrations in two engine mount planes and to compute signal parameters of engine vibration signals. Test stand allows both automatic or manual operation mode, it can be also used during laboratory exercises and demonstrations for students. Integrated PC computer archives, processes and visualizes data acquired from the engine. For further processing of collected results can be carried out by transferring data in popular standard file format to be processed with other engineering tools.
PL
W pracy opisano stanowisko dydaktyczno-badawcze małego silnika turbinowego. Na stanowisku zainstalowano silnik turbinowy firmy AMT Jet typu Olympus HP E-start o ciągu maksymalnym 230N i maksymalnej prędkości obrotowej wirnika 108 500 obr/min. Oprzyrządowanie pomiarowe stanowiska umożliwia pomiar wszystkich istotnych parametrów pracy silnika, takich jak ciąg silnika, prędkość obrotowa wirnika, temperatury i ciśnienia w różnych przekrojach silnika turbinowego. Sygnały zarejestrowane przez układ sensorów przetwarzane są w dedykowanym sterowniku mikroprocesorowym, poddawane kondycjonowaniu i wstępnemu przetwarzaniu cyfrowemu, oraz wizualizacji na wbudowanym kolorowym wyświetlaczu graficznym. Wydzielony sterownik mikroprocesorowy nadzoruje pracę samego silnika i jego układu sterowania. Dodatkowym podsystemem zestawu jest układ do pomiaru i analizy drgań silnika. Umożliwia on pomiar drgań w dwóch płaszczyznach układu mocowania silnika, oraz przetwarzanie i obliczanie parametrów sygnałów drgań. Stanowisko umożliwia zarówno ręczne jak i automatyczne sterowanie pracą silnika i przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych i badań. Na zintegrowanym w stanowisko komputerze PC zgromadzone dane są archiwizowane, przetwarzane oraz wizualizowane na potrzeby realizowanych ćwiczeń i badań. Zgromadzone wyniki można przenosić w standardowych formatach zapisu na nośniki cyfrowe w celu dalszego przetwarzania.
5
Content available Microprocessor controllers versus PLC
EN
This paper describes microprocessor controllers and Programmable Logic Controllers for industry applications. The differences in hardware and in programming are presented.
PL
W artykule opisano klasyczne sterowniki mikroprocesorowe oraz programowalne sterowniki logiczne PLC pod kątem ich użycia w aplikacjach przemysłowych. Zostały zaprezentowane podstawowe różnice zarówno w budowie sprzętowej jak i oprogramowaniu.
6
Content available remote Laboratoryjny model bezprzewodowej sieci pomiarowo-kontrolnej
PL
W artykule omówiono konfigurację sieci bezprzewodowej ZigBee współpracującej m.in. ze sterownikiem mikroprocesorowym. Opisano zbudowany układ prototypowy urządzenia końcowego sieci ZigBee oraz sposób połączenia z peryferiami. Przedstawiono algorytmy działania modelu.
EN
In this paper the configuration of wireless ZibgBee network co-operating e.g. with microprocessor controller was discussed. The built End-Device prototype unit of ZigBee network as well as the connection method to the peripherals were described. The algorithms of model operation were presented.
7
Content available Mikrosterowniki w procesach hodowlanych
PL
W pracy przedstawiono propozycję rozwiązań technicznych polegających na wprowadzaniu automatyzacji do zmechanizowanych procesów produkcji zwierzęcej. Bazując na zmechanizowanych procesach: zadawania pasz, usuwania odchodów, czy procesach wentylacji pomieszczeń zaproponowano dalsze udoskonalanie obsługi poprzez wdrażanie mikroprocesorowych systemów sterowania. Zastosowanie programowalnego sterownika mikroprocesorowego (PLC) pozwala na dostosowanie systemów sterujących procesami technologicznymi do zaplanowanych zadań, uwarunkowanych technologią. Ponadto istnieje pełny dostęp do programu źródłowego, co pozwala na jego modernizację i rozwój.
EN
The paper presents a suggestion of technical solutions involving introducing of automation to mechanised animal production processes. Based on following mechanised processes: feed treatment, droppings removal, or room ventilation processes, the researchers have proposed further service improvement by introduction of microprocessor control systems. Application of programmable microprocessor controller (PLC) allows to adjust systems controlling technological processes to planned tasks, conditioned by technology. Moreover, a full access to the source application is provided, which allows its modernisation and development.
PL
W artykule omówiono sterownik mikroprocesorowy przeznaczony do sterowania przekształtnikiem tyrystorowym 12-pulsowym, wykorzystywanym do zasilania silników prądu stałego dużych mocy. Zaprojektowany sterownik współpracuje z przekształtnikami tyrystorowymi typu TR-4 wykonywanymi w CENTRUM EMAG.
EN
A microprocessor controller designed for control of a twelve-pulse thyristor converter, used for supply of high power DC motors has been discussed in the paper. The proposed controller operates together with the thyristor converters of type TR-4 made by EMAG.
PL
Energia cieplna jest najczęściej spotykaną formą energii w przemyśle. Najważniejszym parametrem opisującym tą energię jest temperatura. Opracowania specjalistyczne podają, że temperatura jest wielkością fizyczną występującą w około 70 procentach procesów przemysłowych. Tak jak mnoga jest ilość procesów, w których występuje zjawisko regulacji temperatury, tak bogata jest oferta Lumelu w zakresie jej kontroli.
PL
Szybki rozwój maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych sprawił w ciągu ostatnich lat, iż coraz więcej producentów sterowników mikroprocesorowych zwraca dużą uwagę na tę gałąź przemysłu. Przejawia się to m.in. w opracowywaniu dedykowanych rozwiązań dotyczących zarówno sprzętu, jak i oprogramowania systemowego, dających producentowi maszyn narzędzia pozwalające na coraz bardziej optymalne sterowanie parametrami procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych.
12
Content available remote Projekt sterownika programowalnego do pomiaru zużycia energii elektrycznej i wody
PL
W referacie przedstawiono projekt sterownika mikroprocesorowego przygotowanego do czytania danych pomiarowych z impulsowych liczników wody i energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym. Sterowniki przygotowane są do pracy w sieci pomiarowej z wykorzystaniem standardu RS-485 half duplex zarządzanej z nadrzędnego centrum monitorowania.
EN
In this paper project of programming controller for acquiring data from water and electricity meters is present. The controlling system was applicated in industry. Controllers are designed to work in computer measuring nets based on RS-485 half duplex communication standard. The measuring net is supervised by computer monitoring centre.
PL
W pracy przedstawiono zalety nowych mikroprocesorów z pamięcią flash, możliwość ich użycia do konstrukcji układów strujących lotem pocisku. Omówiono sposób realizacji projektu oprogramowania mikroprocesora, środowisko programowe i narzędzia wykorzystane podczas uruchamiania sterownika mikroprocesorowego. Przedstawiono wykonany i uruchomiony model sterownika oraz strukturę programu w języku C.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.