Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prostownik synchroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano przykład zastosowania nowoczesnych tranzystorów z azotku galu do wykonania prostownika synchronicznego w rezonansowym zasilaczu impulsowym. Przedstawiono zalety nowoczesnych tranzystorów GaN w porównaniu do tranzystorów MOSFET oraz diod Schottky’ego. Zredukowano straty wynikające z przewodzenia oraz straty przełączeniowe.
EN
Modern transistors made with gallium nitride in the application of synchronous rectifier in resonant switching mode power supply are described in this paper. Advantages of modern GaN transistors in comparison to the MOSFETs and Schottky diodes are shown. Conduction and switching power losses are significantly reduced.
EN
The article reviews the role of fast chargers in swiftly developing area of electrical energy storage devices. Energy efficient techniques implemented in fast chargers are shown, world standard requirements are mentioned. The models of the two topologies of the greatest interest: soft switched rectifier with diodes at the secondary side and synchronous rectifier are carried out and the results of simulations are presented. Higher efficiency of synchronous rectifier is proven.
PL
Artykuł jest poświęcony opisaniu roli, którą spełniają szybkie ładowarki w dynamicznie rozwijającej się branży zasobników energii elektrycznej. Pokazane są technologie wysokiej sprawności stosowane w szybkich ładowarkach. Wspomniane są również wymogi standardów światowych. Wykonane zostały modele dwóch najbardziej perspektywicznych topologii: miękko przełączany prostownik z diodami po stronie wtórnej oraz prostownik synchroniczny, wyniki przeprowadzonych symulacji zostały przeanalizowane. Udowodniona została wyższa sprawność prostownika synchronicznego.
PL
W profesjonalnych zastosowaniach sprawność energetyczna jest jednym z podstawowych parametrów zasilaczy sieciowych średniej i dużej mocy. Ma to szczególne znaczenie na szybko rosnącym rynku centrów obliczeniowych i wszelkiego rodzaju serwerowni, gdyż w skali globalnej na ten cel zużywamy już ponad 1,5% całej wyprodukowanej energii. W artykule omówiono projekt oraz wyniki badań układu synchronicznego prostownika przystosowanego do pracy z napięciami sieciowymi i pozwalającego zwiększyć sprawność energetyczną poprzez zastąpienie diod tranzystorami MOSFET o tak dobranych parametrach, aby moc na nich wydzielana była mniejsza niż moc wydzielana na diodach. Opisany układ jest szczególnym przypadkiem prostownika synchronicznego przeznaczonego do pracy w sieci energetycznej niskiego napięcia w standardowym zakresie napięć od 85 do 265 VAC o częstotliwości od 50 Hz do 60 Hz i mogącego znaleźć zastosowanie w wysokosprawnych zasilaczach AC-DC dedykowanych do pracy ciągłej.
EN
Energy efficiency is one of the key parameters of medium and high power supply units, especially in professional applications. This is particularly crucial for fast growing market of data centers and server rooms, since more than 1.5% of global electricity production is consumed by such entities. This paper discusses the design and performance results of a synchronous rectifier intended to operate with low voltage power grid. The presented solution allows to increase energy efficiency by replacing diodes with MOSFET transistors, where the power dissipated in transistors is less than the power dissipated in the diodes. The described system is a special case of a synchronous rectifier designed for wide input voltage range from 85 to 265VAC and frequency in the range of 50 to 60Hz. The presented synchronous rectifier can be used in highly-efficient, off-line switching mode power supplies, dedicated for continuous operation.
4
Content available remote Wysokoczęstotliwościowy prostownik synchroniczny
PL
W artykule opisano wysokosprawny prostownik synchroniczny, znajdujący zastosowanie w układach do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Przedstawiono metodę projektowania prostownika, oraz sposób pomiaru jego parametrów energetycznych. Opracowany, miniaturowy i kompaktowy, prostownik synchroniczny ma o 40% mniejsze straty mocy czynnej od klasycznego prostownika diodowego, zbudowanego z diod Schottkiego (dla znamionowych warunków pracy: częstotliwość 800 kHz, moc wyjściowa 32 W).
EN
A high efficiency synchronous rectifier is described in the paper. The rectifier is optimized for a usage in a wireless energy transmission systems. The rectifier's design method and it's energetic parameters are shown in the paper. Presented synchronous rectifier has small and compact construction. It’s total power loses are 40% smaller than in a classic Schottky-diode rectifier (under the nominal conditions: operating frequency 800 kHz, output power 32 W).
PL
W artykule opisano prototyp układu bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej, który może być zastosowany do zasilania protezy serca. Opisano poszczególne podzespoły prototypu oraz zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów przy mocy wyjściowej ~30 W i odległości pomiędzy planarnymi cewkami sprzężonymi magnetycznie 10÷15 mm. Przy mocy wyjściowej 32,5 W i odległości pomiędzy cewkami 13 mm, pomimo wysokiej częstotliwości pracy układu (800 kHz), uzyskano całkowitą sprawność 92,3%. W artykule zaproponowano metodę projektowania układu oraz oszacowano rozkład strat mocy w jego podzespołach.
EN
A prototype of a wireless energy transfer system is described in the paper. It could be applicable for powering the artificial heart. Wire-less energy transfer is based on magnetically coupled planar coils (Fig. 4). The coils are attached to the coordinate table (Fig. 2) which is used to set the distance between them. The system operates at 800 kHz with output power of ~30 W and distance between the coils of 10÷15 mm. It is powered by a Class E inverter (Fig. 3). A synchronous rectifier (Fig. 6) and capacitive output filter are used to supply a resistive load with high efficiency. In order to minimize power losses of the system, an appropriate design procedure is included and explained in the paper. The prototype system was fabricated and tested to confirm theoretical predictions. Meas-ured voltage and current waveforms illustrates the inverter and synchronous rectifier operation (Fig. 7). The DC-DC efficiency and output power of the system as a function of the distance between the coils were also measured (Fig. 8). The maximum efficiency of 92,3% was obtained for the distance between the coils of 13 mm and output power of 32,5 W. Additionally, the analysis of power losses distribution in each component of the system was included (Fig. 9). The results confirm satisfactory performances of the tested prototype system.
PL
W artykule przedstawiono znane rozwiązania prostowników synchronicznych w przetwornicach impulsowych prądu stałego. Przeprowadzono analizę strat mocy w prostowniku oraz omówiono problemy związane z zastosowaniem prostownika synchronicznego w układach z galwaniczną izolacją wyjścia. Zaproponowano ponadto układ sterownika tranzystora MOSFET mocy, zapewniającego izolację galwaniczną przy niskich stratach mocy i dużej szybkości przełączania, pozbawionego wielu wad znanych rozwiązań.
EN
This paper describes known implementations of a synchronous rectifier in dc-to-dc converters, rectifier power loss analysis and problems connected with synchronous rectifier implementation in dc isolated converters. A new concept of MOSFET driver providing dc isolation, low power losses and fast switching times is presented. Most disadvantages of existing solutions are absent in mentioned circuit.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.