Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono układ koprocesora kryptograficznego dostosowanego do specyfiki autonomicznych bezprzewodowych sieci czujnikowych. Układ taki z założenia ma wspomagać realizację różnych algorytmów kryptografii klucza publicznego bazujących na arytmetyce modularnej. Koprocesor opisany w postaci modeli GEZEL i VHDL może w prosty sposób zostać zrealizowany w postaci układu ASIC lub uruchomiony na niskomocowym układzie FPGA.
EN
The concept of autonomous wireless sensor networks involves energy harvesting, as well as effective management of system resources. Public-key cryptography (PKC) offers the advantage of elegant key agreement schemes with which a secret key can be securely established over unsecure channels. In addition to solving the key management problem, the other major application of PKC is digital signatures, with which non-repudiation of messages exchan-ges can be achieved. The motivation for studying a low-power and area efficient modular arithmetic algorithm comes from enabling public-key security for low-power devices that can perform under constrained environment like autonomous wireless sensor networks. This paper presents a cryptographic coprocessor tailored to the autonomous wireless sensor network constraints. Such a system is aimed at supporting the implementation of different public-key cryptosystems based on modular arithmetic in GF(p). The coprocessor key components are described as GEZEL models and can be easily transferred to VHDL and implemented in hardware.
2
Content available Zdalnie konfigurowany rozproszony system pomiarowy
PL
W artykule przedstawiono możliwości zdalnego konfigurowania rozproszonych systemów pomiarowych, na przykładzie systemu wykorzystującego technologię ZigBee. Opisany system pomiarowy bazuje na zestawie deweloperskim Professional Development Kit for XBee ZB w wersji XK-Z11-PD-WE. Dzięki skryptom napisanym w języku Python system może być w trakcie działania przystosowywany do nowych zadań, na drodze wymiany oprogramowania kontrolera sieci.
EN
The paper presents the possibility of remote configuration of distributed measurement systems on the example of a measurement system utilizing ZigBee technology [7]. Due to the increasing number of potential applications of distributed measurement systems [1], [2], the possibility to adapt the entire system to new applications (changes of system behaviour, network topology etc.) may prove to be an interesting and useful feature. The following design objectives have been adopted: ability to replace software without restart and recompilation, ability to change the network topology to fit the application functionality and possibility to control the entire system through LAN. The designed distributed measurement system is based on the XK-Z11-PD-WE version of the Professional Development Kit for XBee ZB and is controlled by an application created in LabView. System can be adapted to new tasks during operation using Python scripts [8] through an exchange of the network controller software. The proposed solution is better than upgrading firmware through ZigBee network using OAD approach, mainly because of faster execution (simple change of the script instead of firmware upgrade performed on all the elements of the system) and larger amount of a memory available. Correctness of the system has been experimentally verified. The obtained results confirm the usefulness of the proposed
PL
W artykule przedstawiono układ generatora liczb pseudolosowych dostosowany do specyfiki autonomicznych bezprzewodowych sieci czujnikowych. Realizacja podstawowych usług kryptograficznych wymaga dostarczenia liczb losowych, jednak ze względu na asymetrię zasobów (ograniczona moc zasilania i zasoby po stronie czujnikowej) konieczny jest dobór algorytmów i optymalizacja implementacji sprzętowej według kryterium mocy rozpraszanej.
EN
The paper presents a pseudo-random number generator circuit tailored to the specific properties of autonomous wireless sensor networks [1, 2]. Implementation of essential cryptographic services, like zero-knowledge proof entity authentication [3], requires delivery of random numbers. The concept of autonomous wireless sensor networks involves energy consumption from the environment, as well as efficient management of system resources. Due to the asymmetry of resources (insufficient power and computing resources on the sensor side) careful selection of the algorithm and low-power implementation of the random number generator are required. Therefore we chose to implement the BBS algorithm (Blum-Blum-Shub generator) whose security is based on the integer factorization problem and whose operation is based on modular multiplication. In order to reduce power dissipation, we decided to implement the Montgomery modular multiplication algorithm in a bit-serial fashion. Due to the proposed modifications on algorithm and architecture level, the generator is suitable for use in constrained environments like autonomous wireless sensor networks. The power consumption is only 141 žW for an Actel Igloo low-power FPGA AGLN250V2 device operating at 100 kHz (1024 bit operands). Słowa kluczowe: autonomiczne bezprzewodowe sieci czujnikowe, generatory liczb losowych, arytmetyka modularna
PL
W artykule przedstawiono metody pozyskiwania energii dla autonomicznych bezprzewodowych sieci czujnikowych. Pozyskiwanie energii w takich systemach odbywa się za pomocą dedykowanych układów, w niektórych przypadkach źródłem energii może być sam obiekt pomiarowy. Źródła energii odpowiednie dla ww. zastosowań możemy przyporządkować do jednej z kategorii: ruch i wibracje, różnica temperatur, promieniowanie świetlne i fale radiowe.
EN
The paper presents energy harvesting methods suitable for autonomous wireless sensor networks. The average power demand of a typical sensor is between 20-100 žW [1]. In such systems energy is harvested via dedicated circuits. In some cases a measured object can be an energy source. Energy sources adequate for the abovementioned applications can be assigned to one of the categories: movement and vibration, temperature differences, light radiation, radio-frequency waves [1, 2, 3]. An analysis of available solutions in terms of power density or dimensions of power harvesting circuit is required for each energy source. Another important issue is the energy source power characteristic and whether it is controllable. If harvested energy is not stored (battery), a key parameter becomes the average power. In the paper we take a close look at energy harvesting approaches, along with the underlying physics and the power output. The achievable power ranges from 0,1 žW/cm2 to 15 mW/cm2 (depending on the size of the energy harvesting unit). The highest power can be achieved with photovoltaic cells under direct exposure to the sunlight.
PL
W artykule omówiono algorytmy redukcji modularnej dostosowane do aplikacji w sieciach czujnikowych. Specyficzne właściwości sieci czujnikowych (niedobór mocy i zasobów obliczeniowych po stronie czujnikowej) wymagają starannego doboru algorytmów kryptograficznych oraz optymalizacji ich implementacji. W przeciwieństwie do większości badań dotyczących mnożenia/redukcji modularnej niniejsza praca jest ukierunkowana na rozwiązania niskomocowe wykorzystujące różne techniki redukcji mocy.
EN
The paper deals with modular reduction algorithms well suited to sensor networks. Specific properties of sensor networks (low power and computing resources at the sensor side) require careful selection of cryptographic algorithms and optimization of their implementations. Unlike most research involving modular multiplication/reduction this work targets low-power solutions through application of various power reduction techniques.
PL
Przedstawiono przegląd zagadnień związanych z projektowaniem bezpiecznych sieci czujnikowych. Bezpośrednie zastosowanie technik zapewniania bezpieczeństwa znanych z tradycyjnych sieci nie stanowi optymalnego rozwiązania ww. problemu. Specyfika sieci czujnikowych (moc dysponowana i zasoby obliczeniowe po stronie sensorowej) narzuca konieczność starannego doboru algorytmów kryptograficznych oraz optymalizacji ich implementacji.
EN
In this paper we present overview of the subject of designing secure sensor networks. Direct application of security techniques used in traditional networks is not the optima! solution to this problem. Specific properties of sensor networks (Iow power and computing resources at the sensor side) require careful selection of cryptographic algorithms and optimization of their implementations.
EN
In this paper we present some criteria for choosing RNGs which are suitable for DMS and WSN. We consider probabilistic tests which help to distinguish cryptographically secure generated sequences from insecure ones basing on the algorithm structure (theoretical tests) or statistical analysis of generated number sequences (empirical tests).
PL
Rozproszone systemy pomiarowe i bezprzewodowe sieci czujnikowe są ważną częścią współczesnej metrologii. Integracja z istniejącą infrastrukturą oraz wykorzystanie niezabezpieczonych kanałów transmisji czynią kluczowym problem bezpieczeństwa informacyjnego tych systemów, który ze względu na ich specyfikę (asymetria mocy zasilania i zasobów obliczeniowych, współdziałanie bardzo dużej liczby węzłów, dynamiczna konfiguracja) nie może być rozwiązany przez proste przeniesienie rozwiązań znanych z sieci ogólnego przeznaczenia. Bezpieczeństwo systemów kryptograficznych jest silnie związane z pozyskiwaniem liczb losowych. W artykule przedstawiamy kryteria wyboru oraz metody testowania generatorów liczb losowych dla rozproszonych systemów pomiarowych i bezprzewodowych sieci czujnikowych. Rozpatrujemy testy probabilistyczne, które pomagają odróżnić kryptograficznie bezpieczne sekwencje pseudolosowe od innych w oparciu o strukturę samego algorytmu generatora (testy teoretyczne) lub analizę statystyczną generowanych sekwencji (testy empiryczne).
8
Content available remote Technologie bezprzewodowe w przemyśle na przykładzie standardu ZigBee
PL
Na przykładzie technologii ZigBee pokazano korzyści, jakie do zastosowań przemysłowych mogą wnieść systemy bezprzewodowe. Tematyka ta jest aktualna szczególnie teraz, gdy coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wykorzystywanie rozwiązań bezprzewodowych. Krótki opis wybranych technologii poparto przykładami z rzeczywistych, wdrożonych już rozwiązań przemysłowych. Bardziej szczegółowe opisy oraz dodatkowe przykłady można znaleźć w podanych materiałach źródłowych, definicje omawianych standardów - w odpowiednich normach.
EN
In this paper, some of the benefits of the wireless systems for industrial applications have been shown. This topic is very up-to-date, especially at the time, when still more and more companies decide to turn to wireless solutions. A short description of some of the suitable technologies is followed by a couple of real-life solutions for industrial use, all of which are based on the ZigBee technology. More detailed descriptions and additional examples can be found in the bibliography, as well as in the concerned standards.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań weryfikujących przydatność technologii ZigBee (IEEE 802.15.4) w rozproszonych systemach pomiarowo-kontrolnych oraz wyniki badań warunków koegzystencji różnych technologii transmisji bezprzewodowej wykorzystujących pasmo ISM 2,4 GHz. Przedstawiono najważniejsze założenia technologii ZigBee. Dalej opisano środowisko pomiarowe i zestawiono najważniejsze uzyskane wyniki. Badania wykazały poprawność pracy ZigBee w rozproszonym systemie pomiarowym - jedynym problemem mogą być zakłócenia po-chodzące od innych technologii wykorzystujących pasmo ISM 2,4 GHz.
EN
The aim of this study was experimental verification of the practical application of ZigBee technology (IEEE 802.15.4) in distributed measurement systems. The assumption was to analyze the coexistence issues among different wireless technologies working in the ISM 2,4 GHz band. This paper presents a brief technical description of the ZigBee technology along with the description of the test environment. Experimental results prove the ability od ZigBee to work in a distributed measurement system - the main problem is the co-existence issue. The impact of Bluetooth (Fig.7) and WLAN (Fig.5, 6) on ZigBee results in frame loss (increase of PER factor), which should be taken into account during the early phases of distributed systems' development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.