Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-ferrous metallurgy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpady hutnictwa metali nieżelaznych stanowią źródło metali transferowanych do środowiska. Żużle i pyły, powstające w procesie technologicznym Huty Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A., zawierają w swym składzie metale podstawowe (Zn, Pb) oraz szereg pierwiastków towarzyszących, charakteryzujących się często bardzo wysoką toksycznością (np. Cd, As, Tl). Pierwiastki te mogą występować w środowisku hipergenicznym w formie stabilnej lub mobilnej. O stabilności lub mobilności pierwiastków decydują głównie warunki środowiska oraz formy ich występowania. Na podstawie przeprowadzonych badań mikroskopowych i modelowych stwierdzono, że analizowane pierwiastki (As, Tl, Cd, Sb i Cu), a także ich związki występujące w pyłach i żużlach z procesu Imperial Smelting Process (ISP) otrzymywania cynku i ołowiu, w środowisku gruntowo-wodnym są nietrwałe i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska.
EN
Non-ferrous metallurgy wastes are an important outlet of elements to environment. Slags and dust produced in technological process of Zinc Plant "Miasteczko Śląskie" S.A., contain main metals (Zn, Pb) and many accompanying elements which often are characterized by high toxicity (for ехатріе Cd, As, Tl). In hypergenic environment these elements тау be in the form of stable and unstable. Environmental conditions and forms of occurence of elements decide about metals stability and mobility. On the basis of laboratory and modeling studies was found that anlaysed elements (As, Tl, Cd, Sb i Cu) and their chemical compounds, occurence in ISP process's slags and dust are unstable in ground-water environment and mау be an potential threat.
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę dotychczas stosowanych metod i technologii produkcji kwasu siarkowego, scharakteryzowano rozwój metody kontaktowej i stosowane technologie w hutach miedzi i cynku oraz sposób przygotowania gazu procesowego w porównaniu z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
EN
The author presents the general characterization of the methods and technologies of sulphuric acid production, applied till now, evolution of the contact method, technologies used now in copper and zinc works and preparation of the process-gas, in comparison with the requirements of European Union.
PL
Scharakteryzowano stosowane w metodzie kontaktowej technologie produkcji kwasu siarkowego w instalacjach typu metalurgicznego, omówiono stan techniczno-technologiczny i uzyskiwane parametry pracy węzła kontaktowo-absorpcyjnego i porównano z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
EN
The paper gives characterization of the applied sulphuric acid production technologies, of the contact process, in the metallurgic installations, the techno-technological state and obtained working parameters of the contact-absorption node in comparison with the requirements of European Union.
PL
Podjęto pierwszą próbę wykorzystania uporządkowanego strumienia informacji do ustalenia głównych kierunków badań w dziedzinie metali nieżelaznych. Do badań wykorzystano bazę danych Zautomatyzowanego Systemu Informacji Metale Nieżelazne o liczności około 60 tysięcy jednostek (rekordów), wprowadzonych w latach 1988-1996. Zbiór poddano badaniom statystycznym w układzie tematycznym, czasowym i językowym. Określono tendencje badawcze zarysowujące się w dziedzinie metali nieżelaznych w okresie minionego dziesięciolecia. Opracowano wnioski wynikające z analizy i porównano je z danymi literaturowymi. Dokonano podsumowania badań, omówiono wyniki i sformułowano wnioski.
EN
The first trial of utilization of the arranged stream of informations for settlement of the chief directions of studies in the region of non-iron metallurgy was undertaken. The data-base of automatized information system, with about 60 thousend records, introduced in the years 1988-1996 was utilized for the study. The collection was investigated statistically in thematic, time and language systems. The investigative drifts in the region of non-iron metals, in the past decade, were defined. The elaborated conclusions were compared to the literature dates. The reaults of the studies were summed up, and conclusions were formulated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.