Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  security theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
2
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
3
Content available remote Poszukiwanie reguł definiowania bezpieczeństwa
PL
Artykuł dotyczy poszukiwania formuły definiowania bezpieczeństwa. Stanowić to powinno etap wstępny procesu jego konceptualizacji. Formuła wyjaśniania pojęć jest elementem koniecznym dla prawidłowego i zarazem komunikatywnego wysłowienia kategorii bezpieczeństwa. Specyfiką nauk społecznych jest dość duża umowność, a niekiedy dowolność dookreślania pojęć. Nic to dziwnego, ponieważ mówiąc o bezpieczeństwie kierujemy się jego poczuciem. Jest ono trudno mierzalne i subiektywne. Zbiega się z tym fakt, że istota bezpieczeństwa pozostaje względna. Autor zwraca uwagę na potrzebę doprecyzowywania i dookreślania jego pojęcia, jako obszernej kategorii pojęciowej w nauce i życiu społecznym. Zwraca uwagę na rosnący zakres znaczeń nadawanych bezpieczeństwu. Reguły jego definiowania wciąż będą stanowić istotny problem. Wraz z dokonującą się złożonością współczesnego świata, deskrypcyjna formuła wyjaśniania pojęć z pewnością zachowa swą istotność i pozostawać będzie aktualną.
EN
The article’s main objective is an examination of the possible formulas defining security. Author evaluates this problem as the preliminary step, in process of security conceptualization. In this view, the methodological explanation of concepts is a necessary element leading to proper and communicative expression of various security categories. The specificity of the social sciences present fullness of conventionalities and sometimes-arbitrary determinations of terms. It is not surprising, since discussing different aspects of security; we tend to define it monolithically by sense of insecurity. It is, therefore, difficult to evaluate its subjectively named values in an objective manner. With this, another problem is corollary, fact that the essential security norms are relative. The author draws attention to the need for clarification, and proper formative evaluation of its definition as a comprehensive conceptual category, in science and social life. He draws attention to the growing range of meanings form lated for security descriptions. Finding the rules defining it, seems to be a significant problem. It is so, because of various complexities of the modern world, and the descriptive formulas explaining security concerns also change. If they are to be relevant in a discussion, the proper definitions must be current.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.