Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy low
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Unia Europejska przygotowuje obecnie serię rozporządzeń regulujących szczegółowo różne aspekty funkcjonowania sieci i wolnorynkowego handlu energią elektryczną i gazem – tzw. kodeksy sieci. W artykule przedstawiono przebieg procesów powstawania europejskiego prawa energetycznego. Omówiono również ważniejsze instytucje uczestniczące w tym procesie.
EN
The European Union is currently processing preparation of several regulations concerning different aspects of electrical energy markets and gas markets – so called network cods. The paper introduces the process of construction of the European energy law (particularly the electrical energy law). The institutions involved in this process from European Union (i.e. European Commission, ACER, ENTSO-E) as well as the member states organizations are also described. Particularly the Polish institutions involved in this process (like: URE, PSE and TGE) are described in details. ACER is an organization that coordinates and supervises the national regulatory offices, ENTSO-E coordinates mainly the technical aspects of transmission systems operation from all European countries (including non-synchronous zones). Construction of a common European market is aiming to enable unrestricted energy trade all over the Europe. This task meets meaningful technical limitations. In this field a leading role take power exchanges. Activities of the biggest power exchanges brings to live bidding zones and European regions – also described in this paper. A list of the law acts being currently compulsory in Europe is also listed in the literature of the paper.
PL
Ewolucja, jakiej podlega rynek gazu ziemnego, powinna zbliżać go do ideału konkurencji doskonałej. Działalność w zakresie obrotu oraz wydobycia jest przecież podatna na rozwój konkurencji i wydawało by się, że nic nie stoi na przeszkodzie wzrostu ilości zaangażowanych podmiotów. Problemem jest jednak ograniczona przepustowość sieci gazowniczej, która determinuje swobodę dysponowania zakupionym paliwem. Obecna infrastruktura została bowiem zaprojektowana na potrzeby dotychczasowych monopolistów, którzy mając dostęp do odbiorców końcowych, mogli łatwo przewidzieć zmiany w ich zapotrzebowaniu. W celu rozbicia monopolu w handlu gazem wprowadzono zasadę dostępu niezależnych spółek obrotu do infrastruktury gazowniczej zbudowanej przez przedsiębiorstwa dominujące. Druga dyrektywa gazowa [1] narzuciła obowiązek oddzielenia działalności sieciowej od aktywności w sferze obrotu. Wyklarowała się tendencja do konsekwentnego uszczegóławiania regulacji prawnych. Kolejny Raport Komisji Europejskiej z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz rynku gazu [3] wskazał na głębokie problemy hamujące skomplikowany proces wdrażania konkurencji. Praktyka wymusiła więc dalsze pogłębienie regulacji prawnych w dziedzinie funkcjonowania infrastruktury. Dlatego rozporządzenie [4] - omówione w moim artykule - wprowadziło szczegółowe unormowania w zakresie dostępu stron trzecich do sieci, która otwiera drogę do odbiorców końcowych.
EN
The transition process of the natural gas market should lead to a perfect competition. Production of natural gas and trading activity create good conditions for the free market development. That is why the number of traders should increase significantly. However the limited capacity of the network jeopardizes transportation of the purchased gas. Today the situation seems to be gloomy, because currently existing infrastructure has been designed in accordance with needs of national monopoles. The third party access rule to the network constructed by the national gas company has been implemented in order to phase out the domination of the monopoly in trading activity. The second gas market directive has introduced the unbundling restriction. More and more stringent legal regulations have been developed since then. Unfortunately, the last benchmarking report indicates huge obstacles hampering complicated process of competition development. Reality forced authorities to extend the legal regulations regarding management of infrastructure. That is why the regulation, which has been discussed in my paper, imposed stricter rules supporting third party access to the grids.
PL
Przedstawiono zmiany w zasadach kształtowania i kalkulacji taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz sposoby rozliczeń w obrocie ciepłem między przedsiębiorstwami a odbiorcami ciepła, jakie zaszły w prawie energetycznym i regulujących je rozporządzeniach w ostatnich latach. Zmieniono przede wszystkim zasady stanowienia i zatwierdzania taryf energii cieplnej oraz wprowadzono nowy sposób rozliczania odbiorców za dostarczane im ciepło. Nowe prawo energetyczne oraz związane z nim rozporządzenia muszą zabezpieczać odbiorców ciepła przed nieuzasadnionym podwyższaniem cen, a jednocześnie zabezpieczać interesy samych przedsiębiorstw energetycznych.
EN
The article presents changes in the forming principles and calculation scales by energy companies and acount ways in the exchange of heating costs between companies and costumers, which took place in the energy law and in all the regulations refering to this law in recenc years. First of all the principles concerning making and approving heat energy rates have been changed and a new way to accounting consumers for the delivery heat energy has been introduced. New energy law and decrees connected with it must secure energy consumers against unjustified prices level, but also interests of energy companies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.