Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bucket ladder dredgers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W materiale omówiono urządzenia wykorzystywane do wydobycia surowców naturalnych ze sztucznych akwenów, jezior, rzek oraz mórz i oceanów. W skład technologii tego typu wydobycia wchodzą pogłębiarki jednonaczyniowe (chwytakowe, łyżkowe, zgarniakowe), wielonaczyniowe, ssące oraz hydropneumatyczne, które zostały w skrótowy sposób opisane.
2
Content available remote Analysis of changeability of operational loads of main engines on dredgers
EN
This paper presents an analysis of changeability of operational loads of main engines and power consumers on dredgers of three basic types. The principles of processing measurement results, which should be used for statistical analysis of operational loads of dredger main engines and power consumers, have been formulated.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań eksploatacyjnych dotyczących jednego z najważniejszych odbiorników energii mechanicznej na pogłębiarkach: śrub napędowych. Badania eksploatacyjne obejmowały pomiary parametrów charakteryzujących obciążenia śrub napędowych pogłębiarek w dwóch podstawowych stanach ich eksploatacji: robotach pogłębiarskich i pływaniu swobodnym. Przedstawione w pracy wyniki obejmują 10 pogłębiarek, w tym 8 pogłębiarek ssących nasiębiernych i 2 pogłębiarki wieloczerpakowe. Scharakteryzowano rozkłady obciążeń śrub napędowych, biorąc pod uwagę m.in. wartości średnie, odchylenie standardowe i współczynniki zmienności rozkładu obciążeń. Przedstawiono przykładowe histogramy obciążeń śrub na wybranych pogłębiarkach w badanych okresach czasu. Sformułowano wnioski odnośnie wartości średnich obciążeń śrub oraz współczynników zmienności rozkładu obciążeń. Wyniki przedstawione w pracy będą wy-korzystane przy tworzeniu modeli losowych opisujących rzeczywiste warunki eksploatacji elementów układów energetycznych pogłębiarek.
EN
The article presents results of operation investigations regarding one of the most important receivers of mechanical energy on dredgers: propellers. Operation investigations covered measurements of characteristic parameters of loading propellers on dredgers in two basic conditions of their work: dredging works and sailing at sea. Presented results are based on 10 dredgers (8 trailing suction hopper dredgers and 2 bucket dredgers). In the paper characteristics of spread of propellers loading, i.e. average value, standard deviation and coefficients of variations of loading spred are presented. Examples of load distribution propellers on chosen dredgers during some period of time are shown as well. Conclusions are formulated regarding average value of propellers loading and coefficients of variations of loading spred. Results presented in the paper will be used as a base for creation of random models describing real conditions of operation of dredgers’ power plants.
EN
The paper concerns problems of preliminary designing of bucket dredgers’ power plants. This paper presents results of investigations of six bucket dredgers in service. The operational investigations consisted in measuring the parameters which characterize working conditions of two main receivers of mechanical energy: bucket chains and swing winches. In the paper characteristics of disposition of loading of bucket chains and swing winches are presented. They covered average value, standard deviation and coefficient of variance of loading disposition mutability. Examples of load distributions of chains’ and group of swing winches on chosen dredgers during some period of time were given. Conclusions in view to average values of main receivers of mechanical energy and coefficients of variance of loadings spred were formulated. Results of investigations of dependence of average loadings of main receivers on their nominal power were presented. The results of work will be used in creation of random models describing real conditions of operation of power plant elements of dredgers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.