Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  freight tram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule poruszono temat tramwaju towarowego jako alternatywnego pojazdu mogącego usprawnić działanie miejskich systemów transportowych. Przedstawiono czym jest tramwaj towarowy oraz omówiono jego różne rodzaje. Podjęto krótką dyskusję na temat rozróżnienia tramwaju towarowego i kolei miejskiej. Następnie przedstawiono zestawienie historycznych zastosowań tramwajów do przewozu towarów na świecie i w Polsce. Pokazano przykłady współcześnie funkcjonujących tramwajów towarowych. Przedstawiono także przykłady niezrealizowanych oraz przerwanych projektów wdrożenia obsługi przewozu towarów tramwajami.
EN
The subject of article is use of cargo tram as alternative vehicle capable of improving cities transport systems. Definition of cargo tram is shown as well as description of cargo tram types. The short discussion about distinction between cargo tram and city rail is also included. Subsequently historical use of tram for cargo transport in the world and in Poland is shown. Then examples of present functioning cargo trams and some of not completed or cancelled projects are described. Short analysis of possible reasons for downfall of previous cargo tram implementations as well as ideas for future applications is shown in summary.
PL
Zasadniczym celem referatu jest przedstawienie historycznych oraz istniejących uwarunkowań wdrażania systemów tramwaju towarowego oraz możliwości dalszego ich rozwoju. Omówiono warunki dotyczące współczesnego transportu towarów w obszarze miasta, głównie za pomocą samochodów ciężarowych. Taki transport prowadzi do narasta niekorzystnego odziaływania na środowisko w mieście poprzez kongestię, zanieczyszczenie powietrza i hałas. W referacie omówiono znane z historii przykłady systemów tramwaju towarowego (Drezno, Kislovodosk, Wrocław, Melbourne) oraz obecnie istniejące (Drezno i Zürich). Przedstawiono również próby i testy wprowadzenia systemów tramwaju towarowego w miastach takich jak Amsterdam, Wiedeń i Paryż. Omówiono specyficzne dla każdego z omawianych miast uwarunkowania tworzonego projektu i przesłanki, które kierowały próbami stworzenia systemu tramwajowego transportu towarów. Podano również możliwe kryteria analizy, jaką należałoby wykonać w celu sprawdzenia możliwości zastosowania systemu tramwaju towarowego.
EN
The main objective of this paper is to present historical and existing conditions of implementation of current freight tram systems and possibilities of their further development. The paper depicts their present state regarding freight transport - mainly heavy goods transport - in urban areas. This kind of transportation leads to increase in its adverse impact on environment in the city by congestion, air pollution and noise. The paper discusses some examples of freight tram systems, both known from the history (Dresden, Kislovodosk, Wrocław, Melbourne) and current ones (Dresden and Zurich). It also shows the process of implementation and testing of the freight tram system in cities, such as Amsterdam, Vienna and Paris. It presents conditions of the project, specific for each of above mentioned cities, as well as reasons for creating the freight tram system. It also indicates possible criteria of an analysis that should be conducted to verify the possibility of freight tram system.
PL
Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zastosowania takiego transportu w Polsce.
EN
Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of transport in Poland indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.