Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operator panel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Panele operatorskie HMI są powszechnie stosowane w systemach automatyki przemysłowej. Pozwalają na wizualizację sterowania procesem przemysłowym, jak również na zmianę parametrów. Wartości prezentowane operatorowi na ekranie procesowym pochodzą ze sterownika, bądź sterowników, połączonych łączem komunikacyjnym. Wydajna komunikacja między HMI a sterownikiem jest niezbędna dla prawidłowego działania systemu automatyki. W artykule przeanalizowano kilka aspektów takiej komunikacji i zaproponowano rozwiązania pozwalające na skrócenie czasu cyklu komunikacyjnego. Opisane metody zostały zaimplementowane w pakiecie inżynierskim CPDev.
EN
HMI (Human-Machine Interface) panels are commonly used in industrial automation systems. They facilitate the visualization of industrial process control as well as enable the change of parameters. The values displayed on a HMI are read from a controller or controllers connected by a communication link. Thus efficient PLC – HMI communication is essential for proper functioning of the whole automation system. Several aspects of such communication are analyzed in the paper and some solutions proposed to reduce the communication cycle. The described methods have been implemented in the CPDev engineering environment.
2
PL
Rozwój robotów przemysłowych jest uwarunkowany czynnikami technicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wśród czynników technicznych często wyróżnia się: rozwój przemysłu 4.0; rozwój mechaniki precyzyjnej i układów sterowania; rozwój nowych technologii materiałowych oraz zmiany w wydajności energetycznej; rozwijający się rynek konsumentów; wzrost zapotrzebowania na specjalne operacje produkcyjne wynikające m.in. z dużej masy, złożonych kształtów czy szkodliwych i niebezpiecznych warunków pracy; zapewnienie wysokiego i jednolitego standardu wyrobów, wynikającego z rosnącej globalnej konkurencji na rynkach zbytu; skrócenie cyklu życia produktów oraz zwiększenie ich gamy, czyli konieczność elastycznej automatyzacji; rozwój robotów kolaboracyjnych oraz pełne wykorzystanie ich w produkcji; rozwój robotów kompaktowych z prostym programowaniem.
PL
W artykule opisano stanowisko laboratoryjne z silnikiem liniowym na bieżni liniowej znajdujące się w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz omówiono, w jaki sposób rozwiązano problemy związane z działaniem wykorzystanych w systemie sterowania protokołów komunikacyjnych. Stanowisko ma charakter dydaktyczny. W skład stanowiska wchodzi indukcyjny silnik liniowy zasilany z przemiennika częstotliwości oraz jego system sterowania, którego głównymi elementami są: sterownik programowalny, dotykowy panel operatorski zintegrowany ze sterownikiem programowalnym oraz moduł rozproszonych wejść/wyjść. Wymiana danych pomiędzy sterownikiem programowalnym a modułem rozproszonych wejść/wyjść jest realizowana z wykorzystaniem protokołu CANopen, pomiędzy sterownikiem programowalnym a panelem operatorskim poprzez sieć Ethernet z protokołem UDP, a pomiędzy panelem operatorskim i modułem komunikacyjnym przemiennika częstotliwości z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. W artykule omówiono problem związany z wymianą danych pomiędzy sterownikiem programowalnym a panelem operatorskim z wykorzystaniem zmiennych sieciowych. Przedstawiono dwa sposoby, dzięki którym możliwe było rozwiązanie problemu błędów w komunikacji z wykorzystaniem zmiennych sieciowych.
EN
In the paper a laboratory stand with the linear motor on the linear truck operating in the Department of Power Electronics and Electrical Machines on the Faculty of Electrical and Control Engineering in Gdansk University of Technology as well as the method how the problems related to operation of communication protocols implemented in the laboratory stand control system have been solved are described. The laboratory stand is of a didactic character. The stand consists of an induction linear motor supplied from a frequency converter and the control system, main components of which are: a programmable controller, an operator touch panel integrated with a programmable controller and a module of remote inputs/outputs. Data exchange between the programmable controller and the module of remote inputs/outputs is realized with the use of CANopen protocol, between the programmable controller and the operator panel through the Ethernet network with the use of UDP protocol, and between the operator panel and the communication module of the frequency converter with the use of Modbus RTU protocol. In the paper a problem related to data exchange between the programmable controller and the operator panel with the use of network variables has been described. Two methods, thanks to which it was possible to solve the problem of errors in communication with the use of network variables, have been presented.
PL
Przed przystąpieniem do projektowania urządzenia prawie każdy automatyk staje przed ważnym pytaniem – jaki sposób sterowania wybrać? Jeśli wybierze sterowanie za pomocą sterownika PLC, pozostaje mu pytanie: w jaki sposób operator pracujący na maszynie ma nią sterować? Zazwyczaj wybór jest prosty. Wybieramy wyświetlacz HMI, przez który użytkownik końcowy będzie mógł z łatwością sterować swoim urządzeniem.
5
Content available remote Wizualizacja i sterowanie w kompaktowych rozmiarach i atrakcyjnej cenie
PL
Panele operatorskie HMI (Human Machine Interface) służą do wizualizacji stanu, nadzoru oraz sterowania pracą pojedynczych maszyn, jak też całych instalacji przemysłowych. Dzięki wysokiej funkcjonalności i intuicyjności zastępują klasyczne układy budowane w oparciu o przyciski, sygnalizatory i przełączniki. Na rynku systemów automatyki działa wielu dostawców i wybór dobrego produktu nie jest łatwy. W poniższym artykule zostały opisane sprawdzone w setkach aplikacji panele operatorskie marki Astraada, które oferowane są przez firmę ASTOR. Ich głównym wyróżnikiem jest wysoka jakość wykonania i rozbudowana funkcjonalność przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Dużym atutem jest również intuicyjne oprogramowanie narzędziowe, które dostępne jest bezpłatnie i w języku polskim.
6
Content available remote Czy obsługa gestów w panelach XV300 firmy EATON to praktyczna funkcjonalność?
PL
Utarło się stwierdzenie, że świat automatyki powinien opierać się na rozwiązaniach, które – szukając najbardziej trafnego określenia – można nazwać nieładnie mianem: „topornych”. To choćby dlatego interfejsy wizualizacyjne opierają się najczęściej na przestarzałej technologii, wykorzystującej folię rezystancyjną do detekcji miejsca dotyku.
7
Content available remote Panele serii XV300 oraz rozproszone wejścia/wyjścia XN300 firmy Eaton
PL
W ofercie Eaton pojawiły się dwa nowoczesne narzędzia do budowania systemów automatyki: obsługujący sterowanie gestami wielodotykowy panel XV300 oraz system rozproszonych wejść/wyjść nowej generacji – XN300.
8
Content available remote Multiprojekt – dostawca podzespołów pneumatyki firmy E.MC
PL
Firma Multiprojekt, będąca dostawcą sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN oraz techniki liniowej, poszerzyła swoją ofertę o asortyment pneumatyki. Multiprojekt oferuje wysokiej jakości podzespoły pneumatyki szerokiemu gronu odbiorców, wśród których znajdują się: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu itp. W niniejszym artykule zostały szczegółowo przedstawione napędy pneumatyczne firmy E.MC wysoko oceniane przez wielu odbiorców różnych branż i gałęzi przemysłu.
9
Content available remote Automatyczny system zmiany nastaw Lika
PL
Firma Lika jest wiodącym producentem systemów pomiaru przesunięć liniowych i kątowych. Produkowane od ponad 30 lat układy pomiarowe nie wyczerpują jednak bogatego portfolio firmy. Na uwagę zasługują m.in. pozycjonery nastawcze CANopen, Profibus lub Modbus.
10
Content available remote 20 lat firmy Weintek – aktualna oferta paneli HMI
PL
Popularne obecnie interfejsy dotykowe, pozwalające w prosty sposób sterować maszynami, powstały ponad dwadzieścia lat temu. Obraz wyświetlany był początkowo na ekranach CRT z dołożoną matrycą dotykową. Później pojawiły się ekrany LCD podświetlane awaryjnymi lampami katodowymi. Dzisiaj standardem jest już podświetlenie LED, które jest właściwie niezawodne. Ewolucja interfejsów sterowniczych rozpoczęła się od przeniesienia przycisków mechanicznych z szafy sterowniczej na ekran monitora w formie graficznego odwzorowania.
11
Content available remote Projekt aplikacji sterującej wieloosiową platformą do badań dynamicznych
PL
W referacie przedstawiono projekt aplikacji sterującej wieloosiową platformą do badań dynamicznych. Autorzy skupili się na opracowaniu panelu operatora, który umożliwia wygenerowanie określonych wymuszeń. Stanowisko zostało przygotowane w celu badania m.in.: stabilizacji układów.
EN
This paper presents control application design for multiaxis platform used in dynamic testing. The authors focused on development of the operator panel, which is used to generate specified extortions. The stand has been prepared in order to study, inter alia, systems stability.
12
Content available remote Multiprojekt – dostawca komponentów pneumatyki firmy E.MC
PL
Oferta firmy Multiprojekt skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, takich jak: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu oraz wiele innych. Multiprojekt jako dostawca sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN i ABB oraz mechaniki precyzyjnej wprowadza do swojej oferty rozwiązania wchodzące w skład pneumatyki. W niniejszym artykule zostaną przedstawione rozwiązania firmy E.MC.
PL
Panele obsługi operatorskiej SIMATIC HMI służą do zadawania parametrów, analizy ilościowej i jakościowej oraz do wykrywania stanów awaryjnych w pracy maszyny.
EN
The paper describes a prototype operator panel, which was designed to operate with the S7-200 family of Programmable Logic Controllers (PLC-s) from Siemens. Most of the functionality of the operator panel was implemented in a computer program, which runs on a PC-class computer. The program communicates with a PLC through its communication port configured in the Freeport mode. Two kinds of interface between the PC, and the PLC are supported: wired, and wireless. For wired connection a standard PC/PPI cable supplied by Siemens is used. For wireless connection two communication modules were designed, which operate in the free 433 MHz band. The operator panel program is intuitive, and easy to use. States of PLC inputs and outputs are presented using graphical objects. It is possible to modify states of the outputs, and monitor and edit any variable in the M and V memory in the PLC. The application supports also alarming. The program can be run on any computer with the MS Windows operating system installed. This makes the solution very cost-effective. Providing both wired and wireless communication radically increases flexibility of the proposed solution. The panel can be quickly mounted in areas, where pulling new cables is inconvenient, difficult or expensive.
PL
W artykule omówiono zastosowanie algorytmów rozpraszania błędu do wstępnej konwersji kolorowych grafik, przed procesem załadowania ich do monochromatycznych paneli operatorskich. Jak wykazały badania, bezpośredni import plików graficznych o dużej liczbie kolorów, powoduje uzyskanie nieczytelnej wizualizacji - z racji standardowo stosowanej konwersji progowej. Zaproponowana przez autorów wstępna konwersja grafiki pozwala na przedstawienie znacznie większej liczby szczegółów na tych samych wyświetlaczach. Proponowana metoda zwiększa przejrzystość wyświetlanego obrazu, a także znacząco poprawia atrakcyjność tworzonych wizualizacji.
EN
The paper discusses the use of error scattering algorithms to the initial conversion of colour graphics, before the process of loading them to monochrome operator panels. Experiments revealed that direct import of graphical files with a large number of colours, caused illegible visualization - because of normally used trigger conversion. Proposed by the authors the initial conversion of graphics allows on presentation much more details on the same displays. The proposed method improves image transparency, and also significantly improves the attractiveness of the created visualizations.
PL
Multiprojekt jest firmą handlową prowadzącą doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów. Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę od momentu szkolenia personelu Państwa firmy poprzez pomoc w czasie wykonywania projektów (dobór urządzeń) i dostawy podzespołów z naszego magazynu do pomocy technicznej przy uruchomieniu. Większość towarów sprowadzamy prosto od producentów.
PL
Przedstawiono prototypową konstrukcję sterownika programowalnego współpracującego z panelem operatorskim MT-505 TV.
EN
The paper presents prototype design of programmable controller matched to MT-505 TV operator panel.
18
Content available remote Trzecia generacja sterowników kompaktowych Mitsubishi Electric
PL
Mitsubishi Electric wprowadza na rynek nową serię sterowników kompaktowych FX3U. Jest to trzecia generacja bardzo cenionej przez użytkowników rodziny sterowników kompaktowych o nazwie MELSEC???FX. Nowa seria została stworzona od podstaw wg międzynarodowych standardów. Zawiera unikalny system adapter bus. Jest w pełni kompatybilna z obecną serią sterowników kompaktowych. FX3U zastąpi znaną od prawie 7 lat serię FX2N.FX3U jest najnowszym osiągnięciem Mitsubishi Electric w dziedzinie sterowników kompaktowych. Poprzednie modele w ciągu 25 lat zastosowano na całym świecie w ponad 6 milionach aplikacji.
19
Content available remote Pulpity dotykowe firmy IDEC
PL
Pulpity dotykowe serii HG firmy IDEC to uniwersalne panele operatorskie o nowoczesnych parametrach przeznaczone do zastosowań przemysłowych w maszynach, liniach technologicznych i innych urządzeniach, gdzie niezbędny jest interfejs człowiek –maszyna (ang. HMI).
20
Content available remote Nowa generacja przetwornic częstotliwości FR-S500 Evolution Mitsubishi Electric
PL
Koncern Mitsubishi Electric wyposażył sprawdzoną i popularną serię kompaktowych przetwornic FR-S500 w zaawansowane funkcje zarezerwowane dotąd tylko dla urządzeń wyższej klasy. Dzięki tym zmianom znacznie zwiększył się zakres aplikacji, w których może być ona obecnie wykorzystywana.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.