Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wspólnota wiedzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie ze strony nauki i praktyki nieformalnymi sieciami jako narzędziami zarządzania wiedzą. Badania koncentrują się na problemach związanych z ich rozwojem i implementacją w środowisku organizacyjnym. Brakuje natomiast wiedzy na temat wyników współdziałania aktorów nieformalnych sieci wiedzy w wymiarach jednostkowym i organizacyjnym. W niniejszym artykule, opierając się na badaniach literaturowych, w syntetyczny sposób przedstawiono korzyści organizacyjne związane z funkcjonowaniem nieformalnych sieci wiedzy.
EN
In the last few years, interest in informal social networks as a knowledge management tool has increased among researchers and practitioners. It focuses primarily on issues related to knowledge network development and implementation in organizations. Unfortunately, there is a little knowledge about the results of cooperation of actors of informal knowledge networks both on individual and organizational levels. Based on the KM-literature research the paper presents in a synthetic manner organizational benefits of informal knowledge networks.
PL
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie badaczy nieformalnymi sieciami społecznymi jako narzędziem zarządzania wiedzą. Koncentruje się ono przede wszystkim na kwestiach związanych z ich rozwojem i implementacją w środowisku organizacyjnym. Brakuje wiedzy na temat wyników współdziałania aktorów nieformalnych sieci wiedzy w wymiarach jednostkowym i organizacyjnym. W niniejszym artykule przedstawiono, w syntetyczny sposób, na podstawie badań literaturowych korzyści jednostkowe wynikające z uczestnictwa w nieformalnych sieciach wiedzy.
EN
In the last few years, interest in informal social networks as a knowledge management tool has increased among researchers and practitioners. It focuses primarily on issues related to knowledge network development and implementation in organizations. There is a lack of knowledge about the results of cooperation of actors of informal knowledge networks on individual and organizational level. Based on the KM-literature research the paper presents in a synthetic manner individual profit resulting from participation in informal knowledge networks.
PL
W ostatnich latach jest widoczna dominacja orientacji społecznej w teorii i praktyce zarządzania wiedzą. Pomimo istniejącej podbudowy teoretycznej, pozwalającej na wyodrębnienie terminów: wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy, w literaturze przedmiotu nie ma jasności co do tego, czy są to pojęcia tożsame, czy rozłączne. W niniejszym artykule podjęto próbę rozróżnienia powyższych terminów w wymiarze poznawczym i strukturalnym.
EN
In the last few years, the social perspective has become the dominant paradigm in knowledge management studies. Despite the existence of concise theoretical constructs that enable us to identify the concepts of knowledge communities, communities of practice and knowledge networks, there is a lot of definitional misinterpretation in KM-literature and in practice. The aim of this paper is to clear the relevant terminology in epistemological and structural dimension.
PL
Sukces organizacji jest warunkowany m.in. jej zdolnością do stworzenia warunków dla spontanicznego powstawania nieformalnych i samoor-ganizujących się wspólnot wiedzy oraz ich wykorzystania na potrzeby tworzenia i dystrybucji wiedzy. W artykule przedstawiono możliwości wpływu organizacji macierzystej na kształtowanie wspólnot wiedzy za pomocą czynników osobowych i kontekstowych w obszarach: osobowym, interakcji, procesów wiedzy oraz inte-gracji z organizacją macierzystą.
EN
A condition for organizational success is i. a. the ability to create a context in which informal and self-organizing entities like Communities of Knowledge would emerge in order to use them as a tool for knowledge creation and distribution in organization. The paper presents how organization can influ-ence forming and development of knowledge communities using personal and contextual factors in following dimensions: people, interactions, knowledge pro-cesses, and degree of integration with host organization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.