Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry wytwarzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The effects of processing parameters on the microstructure and mechanical properties of Fe-Mn-Cr- Mo-C PM steels are described. Pre-alloyed Astaloy CrM and Astaloy CrL, low-carbon ferromanganese and graphite powders were used as the starting materials. After pressing in rigid die, the compacts were conventionally and high temperature sintered at 1120 and 1250°C, respectively. Sintering was carried out for 60 minutes in atmospheres with different H2/N2 ratios. Cooling rate from sintering temperature was 65°C min-1 (convective cooling). The specimens were subsequently tempered at 200°C for 60 minutes in air. All specimens were tested for tensile strength (UTS), elongation (A), offset yield strength (R0.2), transverse rupture strength (TRS), impact toughness and apparent surface hardness (HV 30). After mechanical tests the microstructure of Fe-Mn-Cr-Mo-C PM steels was studied by optical microscopy. These investigations have shown that, by sintering in inexpensive and safe nitrogen-rich atmospheres, it is possible to achieve mechanical properties similar to those of specimens sintered in pure hydrogen and hydrogen-rich atmospheres.
PL
Wpracy przedstawiony został wpływ parametrów wytwarzania na mikrostrukturę i własności spiekanych stali Fe-Mn-Cr-Mo. Do badan użyto wstępnie stopowanych, komercyjnych proszków żelaza Astaloy CrM i Astaloy CrL, proszek żelazomanganu oraz proszek grafitu. Po sporzadzeniu mieszanek proszków, wypraski były prasowane jednostronnie w sztywnej matrycy, a następnie spiekane w temperaturze 1120°C i 1250°C, w atmosferze o różnym składzie chemicznym (różny stosunek H2/N2 w atmosferze spiekania) w czasie 60 minut. Po spiekaniu próbki poddane zostały zabiegowi odpuszczania w powietrzu, w temperaturze 200°C w czacie 60 minut. Spieczone i odpuszczone próbki poddane zostały badaniom mechanicznym (Rm, Rg, HV 30) oraz badaniom metalograficznym z wykorzystaniem mikroskopii optycznej. Z przeprowadzonych badań i uzyskanych rezultatów wynika, że własności spiekanych stali manganowo-chromowo-molibdenowej, wytwarzanych przy wykorzystaniu taniej i bezpiecznej atmosferze bogatej w azot są zbliżone lub niekiedy nawet wyższe od własności stali spiekanych w atmosferach bogatych w wodór.
PL
Przedstawiono wpływ wybranych parametrów wytwarzania stopów z układu Cu-Ti na makro- i mikrostrukturę, twardość oraz skład chemiczny badane na przekroju wzdłużnym otrzymanych wlewków. Odpowiedni dobór parametrów topienia pozwolił na uzyskanie stopów jednorodnych pod względem składu chemicznego, mikrostruktury i właściwości, charakteryzujących się dobrym stanem powierzchni, niewielkim udziałem wad powierzchniowych na przekroju wlewka oraz powtarzalnością. Decydujące znaczenie dla uzyskania dużej jednorodności mikrostruktury przypisuje się zastosowaniu podczas topienia barbotażu.
EN
This article concerned with Cu-Ti alloys as a perspective material and cheapper and non toxical substitute for beryllium bronze. In this work, the effect of selected processing parameters of alloy from Cu-Ti system on the macro- and microstructure (Fig. 1, 2, 8, 9, 11, 12), hardness (Fig. 4, 5, 7, 10, 13) and chemical composition investigated on the longitudinal section of ingots, was shown. The main problem of production of this alloys is inhomogeneity of chemical composition and microstructure. As a result of investigation concerning with choosing of processing parameters of Cu-Ti alloys, taking into acount: place of charge, melting temperature, cooling rate and inert gas barbotage, were obtained ingots which characterized a good quality of surface, superficially shrinkage defect with chemical composition as well as microstructure and properties uniformity.
PL
Spieki żelazo-miedź wytwarzane metodą infiltracji są materiałami konstrukcyjnymi odznaczającymi się wysokimi własnościami mechanicznymi, które można dodatkowo bardzo znacznie powiększyć przez obróbkę cieplną, polegającą na przesycaniu lub hartowaniu z kolejnym starzeniem. W niniejszej pracy przedstawiono przebieg i wyniki badań infiltracji miedzi w porowatych materiałach z proszku żelaza oraz własności otrzymanych metodą infiltracji spieków żelaza z miedzią. W badaniach uwzględniono wpływ budowy kapilar, w porowatych materiałach z proszku żelaza, na kinetykę infiltracji i na stopień wypełnienia kapilar miedzią oraz wpływ parametrów wytwarzania i obróbki cieplnej na własności mechaniczne infiltrowanych spieków żelazo-miedź. Otrzymano spieki odznaczające się bardzo dobrymi własnościami wytrzymałościowymi i równocześnie bardzo dobrymi lub dobrymi własnościami plastycznymi, w zależności od parametrów wytwarzania i obróbki cieplnej.
EN
Iron-copper sinters, produced by the infiltration method, are construction-materials of high-class mechanical properties which, additionally, may be increased considerably by solution heat treatment, or quenching with succeeding ageing. The paper presents the progress and the results of the study of infiltration of copper in porous materials of iron powder and the properties of gained sinters. The influence of cappilar-structure on infiltration-kinetics and on efficiency of space filling of the cappilars with copper and influence of processing parameters and heat treatment on mechanical properties of infiltrated iron-copper sinters are taken into account. The won sinters are distinguished by very good or good ductile properties, according to the parameters of production and heat treatment.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów wytwarzania na własności spieków z wytrącanych proszków miedzi, powstałych w pierwszym etapie hydrometalurgicznej przeróbki zgorzeliny miedzianej. Badano gęstość wyprasek oraz gęstość, wytrzymałość na zginanie, twardość, oporność elektryczną i strukturę spieków. Otrzymano spieki charakteryzujące się wysokimi własnościami, wskazującymi na dużą przydatność hydrometalurgicznego proszku miedzi do celów metalurgii proszków.
EN
There are presented the results of examination of the influence of production parameters on the properties of sinters from precipitated copper powders, generated during the first stage of hydrometallurgical working of copper scale. There were studied the density of the compacts and density, bending strength, hardness, electric resistance and structure of the sinters. The gained sinters were of high quality, having good suitability of the hydrometallurgical copper powder in powder metallurgy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.