Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Koncepcja instalacji trójgeneracyjnej dla kompleksu hotelowo-biurowego
PL
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie instalacji trójgeneracji, czyli skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność hotelowo-biurową. Przedstawiono w sposób skrócony problematykę zagadnienia trójgeneracji oraz technologii wykorzystywanych do jej realizacji. Zaprezentowano podjęty w pracy obiekt. Dokonano, na podstawie uzyskanych od personelu danych, analizy zapotrzebowania kompleksu na energię elektryczną, ciepło i chłód. Na podstawie uporządkowanych danych i przyjętych założeń, co do pracy systemu, dobrano odpowiedni silnik gazowy tłokowy i agregat absorpcyjny. Przedstawiono ich podstawowe parametry techniczne. Podzielono rok na okresy pracy, według wariantów: w systemie grzewczym i chłodniczym. W pierwszym wariancie wykorzystano ciepło z silnika w całości w instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku. W drugim wariancie ciepło z chłodzenia płaszcza silnika zastosowano do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a ciepło wysokotemperaturowe spalin do zasilenia agregatu absorpcyjnego. W dalszej części opracowania zaprezentowano projektowany układ technologiczny instalacji, w postaci opisowej i schematu graficznego. Przedstawiono aktualne informacje taryfowe energii elektrycznej, ciepła i gazu. Dokonano analizy zysków możliwych do uzyskania dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania. Określono przybliżone nakłady inwestycyjne wraz z czasem zwrotu inwestycji.
EN
The aim of the essay was to project a trigeneration installation which means combined generation of electrical energy, heat and chill, for a company which manage a business-hotel centre. There were shown shortaged characteristics of a cogeneration system and structures which accomplish it. The considered object was described. There were shown the results of the analysis referring to the consumption of electrical energy, heat and chill, based on data gained from the staff of the object. Based on the previous analysis and designer assumptions the suitable engine and the chiller were chosen, including extracts of their technical data sheets. A year was divided into the periods reffering to using of the engine’s heat. The first period, called the heating period, is the time of using the whole engine’s heat to prepare a domestic hot water and to heat the object. The second period, called the cooling period, reffers to the time when the engine’s heat is used to prepare the domestic hot water and to propel the absorption chiller. What is more, the technological diagram of the appliances with the description was included. The current electricity, heat and gas tariffs were included. The annual costs of operation without the proposed solution were calculated. The daily savings, including the division into the heating and chilling periods and the differences between summer and winter construction of energy tariff, were calculated. Finally, the investment costs and the return time were estimated.
EN
The predictions of major effective medium models and 2-dimensional numerical models implemented in Ansys Fluent were tested against the results of experimental measurements of macroscopic thermal conductivity for a polymer filled with aluminum powder. The examined composite may be regarded as a representative of materials used for heat management purposes, for example for the manufacture of electronic device housings. The study demonstrates the effect of particle shape and imperfect filler-matrix interface on the theoretical value of thermal conductivity of the considered material. It also creates the opportunity to discuss the versatility and accuracy of various methods devised to predict the effective thermal conductivity of heterogeneous materials. It was found that the effective medium approximation proposed by Duan et al., which considers the effect of the particle aspect ratio, outrivaled other predictive schemes in accuracy and cost-effectiveness. Effective medium approximations that assume spherically-shaped reinforcement as well as finite volume models implemented in Ansys Fluent, greatly underestimated the parameter in question.
PL
Przewidywania popularnych, analitycznych modeli predykcyjnych efektywnej przewodności cieplnej kompozytów cząsteczkowych zostały porównane z danymi eksperymentalnymi uzyskanymi dla kompozytów polimerowych napełnionych proszkiem aluminiowym oraz z wynikami obliczeń numerycznych wykonanych metodą objętości skończonych w programie Ansys Fluent. Testowany materiał reprezentuje grupę materiałów stosowanych w technice cieplnej, np. do wytwarzania obudów urządzeń elektronicznych. Wyniki badania pokazują efekt kształtu wtrąceń oraz niedoskonałego kontaktu termicznego na granicy zbrojenie-osnowa na teoretyczną wartość efektywnej przewodności cieplnej rozważanego materiału. Są też podstawą do dyskusji na temat wad i zalet stosowania analitycznych metod przewidywania przewodności cieplnej materiałów kompozytowych (tzw. effective medium models). Najlepszą zgodność z eksperymentem otrzymano za pomocą jednego z modeli analitycznych (Duan i in.), który uwzględnia wydłużony kształt cząsteczek napełniacza. Przewidywania modeli analitycznych zakładających sferyczny kształt cząsteczek okazały się silnie zaniżone, podobnie jak przewidywania dwuwymiarowych modeli numerycznych zaimplementowanych w środowisku Ansys Fluent.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.