Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tkaniny frotte
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the present study, bathrobes manufactured from terry towel fabric in the scope of home textile and new trend bathrobes made from pestemal with a 650-year long history were compared in terms of their fabric utilization efficiency in the garment manufacturing process. Terry towel fabric bathrobes have a significant market share in home textile. The present study aimed to investigate and compare the fabric utilisation efficiency of pestemal bathrobes and terry towel fabric bathrobes in pattern and spread cutting processes. The effect of the properties of towel fabric and the pestemal bathrobe on the fabric cutting process in garment manufacturing was investigated. Within the scope of this study, marker plans for 3 different selected bathrobe models were prepared by taking the widths of terry towel fabric and pestemal fabrics into consideration. As a result of the investigations, ideal fabric widths of coiled fabric forkimono, shawl collar and hooded bathrobe models for the cutting process were determined as 152, 163 and 158 cm, respectively. For pestemal bathrobes, an ideal spreading plan was suggested according to the weaving method reported. In the light of these findings, relevant suggestions concerning fabric utility efficiency were drawn for manufacturers concerning garment manufacturing processes using both fabric types.
PL
W pracy porównano skuteczność szlafroków wykonanych z ręczników frotte i szlafroków wykonanych z ręczników tzw. pesztemal – bawełnianych oraz bawełniano-bambusowych. Ręczniki pesztemal są ręcznie tkane z użyciem naturalnym barwników, delikatne w dotyku, bardzo wytrzymałe. Szybko schną, są bardzo cienkie i zajmują niewiele miejsca, są idealne do łazienki, na plażę, do sauny. Są to ręczniki o 650-letniej historii pod względem efektywności wykorzystania. Ręczniki frotte z tkaniny ręcznikowej mają znaczący udział w rynku tekstyliów domowych. Przedstawione badanie miało na celu zbadanie i porównanie efektywności utylizacji tkaniny w szlafrokach w procesie rozcinania wzoru i rozkroju. W ramach badania opracowano plany znaczników dla 3 różnych modeli szlafroków, biorąc pod uwagę szerokość ręczników frotte i pestemal. W wyniku badań, stwierdzono, że idealne szerokości tkaniny zwoju dla kimona, kołnierza szalowego i modeli z kapturem dla procesu cięcia zostały to odpowiednio: 152, 163 i 158 cm. W świetle tych ustaleń opracowano odpowiednie sugestie dotyczące efektywności użyteczności tkanin dla producentów dotyczące procesów produkcji odzieży przy użyciu obu typów tkanin.
EN
An aroma agent containing eucalyptus essential oil was used for the development of a smart terry textile. The performance of terry woven fabric with microcapsules in relation to varied amounts of binder as well as the weft density of the fabric was evaluated. By SEM analysis it was confirmed that microcapsules really covered the terry textile. The bending rigidity and coefficient of anisotropy of samples modified with microcapsules and untreated ones were assessed. Due to additive components such as microcapsules and binder, the bending rigidity of terry fabric increased by even 5.1-12.8 times in the weft direction and by 5.3-14.0 times in the warp direction compared with grey ones. The research developed an analysis and empiric mathematical model suitable for predicting of binding rigidity as well as designing new terry fabrics with required binding properties.
PL
W pracy poddano ocenie wyroby frotowe impregnowane mikrokapsułkami zawierającymi oleje aromatyczne w odniesieniu do różnych stężeń lepiszcza (20, 35, 50, 65, 80, and 95 g/dm3) oraz gęstości wątku. Za pomocą analizy SEM potwierdzono pokrycie wyrobu mikrokapsułkami. Porównano sztywność zginania i współczynnik anizotropii próbek niemodyfikowanych i impregnowanych mikrokapsułkami. Dzięki dodatkowym składnikom, takim jak mikrokapsułki i lepiszcze, sztywność zginania wyrobów frotowych wzrosła nawet 5,1-12,8 krotnie w kierunku wątku i 5,3-14,0 krotnie w kierunku osnowy w porównaniu z wyrobami niemodyfikowanymi.
EN
This research studied the influence of thermo-fixing temperature and binder concentration on the fixation of microcapsules with Eucalyptus essential oil to yarns and terry fabrics as well as physical properties of textiles with microcapsules. SEM micrographs confirmed that the grafting of microcapsules onto yarns spun from cotton, grey linen, bleached linen, ramie and bamboo fibres as well as onto ramie-cotton terry fabrics was effective. We conclude that a thermo-fixing temperature of 160 °C and higher caused the deformation of microcapsules or the partial or entire loss of an active product of the majority of microcapsules. Larger microcapsules were commonly damaged faster and were worse than smaller ones. It was determined that variation of the binder concentration from 20 to 95 g/l increased the area density of ramie/cotton terry fabric 1.7 times. The area density of terry fabric grafted with microcapsules in relation to the weft density could be described by linear equations.
PL
W pracy badano wpływ temperatury stabilizacji termicznej i stężenie materiału wiążącego na naniesienie mikrokapsuł wypełnionych olejkiem eukaliptusowym do włókien i materiałów frotowych. Badano również właściwości fizyczne materiałów włókienniczych z mikrokapsułami. Zdjęcia SEM potwierdziły, że naniesienie mikrokapsuł na przędze przędzione z bawełny, surowego lnu, bielonego lnu, ramii i włókien bambusowych, jak również na materiały frotowe wykonane z mieszanek ramia/bawełna było efektywne. Mogliśmy wywnioskować, że temperatura stabilizacji 160 °C i wyższa powoduje deformację większości mikrokapsułek i w efekcie częściowy lub całkowity ubytek substancji aktywnej. Większe mikrokapsułki były zazwyczaj niszczone szybciej i w efekcie były gorsze niż kapsułki mniejsze. Stwierdzono również, że zmiana w stężeniach czynnika wiążącego pomiędzy 20 - 95 g/l zwiększa masę powierzchniową materiałów frotowych ramia/bawełna 1,7 razy.
EN
A textile material’s ability to pass water vapour greatly affects the comfort of the wearer. Terry fabrics are characterised by their high absorption ability acquired by an increased absorbing surface of the pile structure. In this study we set out to elucidate the effects of textile structure and finishing technology on the vapour absorption of material. This paper presents an experimental investigation of the water vapour absorption of linen/cotton and hemp/cotton terry woven fabrics with respect to pile height and finishing procedures. The terry textiles used in the experimental work were made with a pile height of 6, 9, and 12 mm. The research demonstrated that the character of the water vapour absorption of terry woven fabrics depends on the fabric structure and finishing applied. It was found that various finishing operations such as washing in water, washing with detergent and softening as well as washing with detergent, softening, and tumbling processes had an influence on the water vapour absorption of terry fabrics. The uniformity of dispersions was proved for the variants investigated. High informativity of the experiment was found by analysing the data of water vapour absorption of tumbled linen/cotton terry fabric with a 12 mm pile height. The polynomial regression showed a match with experimental data with a regression of R2 = 0.7687. From this empiric model, the effect of the tumbling period can be understood.
PL
Zdolność materiałów włókienniczych do przepuszczania pary wodnej w znacznym stopniu wpływa na komfort noszenia. Tkaniny frotowe charakteryzują się wysoką zdolnością pochłaniania dzięki zwiększonej powierzchni absorbującej. W pracy przedstawiono wpływ struktury tkanin i obróbki wykańczającej na wchłanianie pary wodnej przez materiał tkaniny. Badania absorpcji pary wodnej przeprowadzono na tkaninach frotowych lnianobawełnianych i konopno-bawełnianych uwzględniając wysokość pętelki okrywy (6, 9 i 12 mm) i procedury wykańczania. Badania wykazały, że na absorpcję pary wodnej tkanin frotowych miały wpływ różne procesy wykańczania, takie jak: kąpiel w wodzie, kąpiel z detergentem i zmiękczaczem oraz kąpiel z detergentem i zmiękczaczem z zastosowaniem procesu bębnowania. Wykazano jednorodność dyspersji dla badanych wariantów. Regresja wielomianowa wykazała zgodność wyników eksperymentalnych ze współczynnikiem regresji R2 = 0,7687.
5
Content available remote Use Properties of Terry Woven Fabrics
EN
This investigation concerns the estimation of selected use properties of terry woven fabrics destined for towels. The aim of this investigation was to find out how the level of two usability features, the water sorption ability and the handle, depends on the kind of raw material, the woven fabric’s structure and the fabric’s finish. 10 kinds of terry woven fabrics with classical three-weft weaves were investigated. The estimation was carried out on the basis of elaborated radial diagrams of the terry fabrics’ determined parameters.
PL
Prezentowane badania dotyczyły oceny wybranych właściwości użytkowych tkanin frotowych przeznaczonych na ręczniki. Celem badań było poszukiwanie zależności między rodzajem surowca, strukturą tkaniny, wykończeniem wyrobu, a poziomem spełnienia dwóch cech: wodochłonności i chwytu. Obiektem badań było 10 rodzajów tkanin frotowych o klasycznych splotach trzywątkowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.