Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości po odlaniu i obróbce cieplnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Ze względu na niebezpieczne oddziaływanie związków berylu od wielu lat w świecie prowadzi się badania skoncentrowane na znalezieniu tańszych i nietoksycznych zamienników dla drogich stopów Cu-Be. W pracy przed-stawiono charakterystykę stopów z układu Cu-Ti. Stopy te ze względu na swoje właściwości mogą być potencjalnymi zamiennikami brązów berylowych, wobec których wykazują porównywalne właściwości mechaniczne oraz zbliżone właściwości elektryczne. Do badań wykorzystano dwuskładnikowe stopy z układu Cu-Ti o różnej zawartości tytanu (0,8+2,2% mas.), wytopione w piecu komorowym w tyglu wykonanym z A12O3. W celu uniknięcia utleniania składników stopu stosowano przedmuchiwanie przestrzeni roboczej pieca argonem. Podczas topienia zastosowano technikę barbotażu, dzięki czemu uzyskano wlewki o dużej jed-norodności składu chemicznego i mikrostruktury. Określono wpływ zawartości tytanu na skład fazowy stopów, ich mikrostrukturę i właściwości w stanie po odlaniu oraz po obróbce cieplnej.
EN
From many years, for reason on dangerous influence of beryllium com-pounds, worldwide research has been aimed for looking cheaper and non-toxic substitutes for expensive Cu-Be alloys. The characteristic of alloys from Cu-Ti system has been presented in the paper. That alloys, by reason of their properties may be beryllium bronze's potential substitutes, towards demonstrate comparable mechanical properties and similarly electrical properties. In studies were used binary Cu-Ti based alloys with different titanium content (0.8+2.2 mas.%), melted in chamber furnace in A12O3 crucible. In order to avoidance of alloy components oxidation the argon blowing of furnace workspace were used. Application of barbotage techniąue al-lowed to obtain ingots with great chemical and microstructure homogeneity. The influence of titanium content on phase composition, microstructure and properties in as-cast condition and after heat treatment, has been specified.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.