Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  life cycle inventory (LCI)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the paper is stochastic approach for LCA/LCI probabilistic conception with uncorrelated input/output data in steel process chain with six processes (including Coke Plant, Iron Blast Furnace, Sintering Plant, BOF, Continuous Steel Casting and Hot Rolling Mill) applied to the ArcelorMittal Steel Poland (AMSP) S.A. in Krakow, Poland, case study. Uncertainty assessment in LCI based on a Monte Carlo simulation with the Excel spreadsheet and CrystalBall [registered sign] (CB) software was used to develop scenarios for uncertainty inputs. The economic and social criteria and indicators will not be further discussed in this paper. The framework of the study was originally carried out for 2005 data. Uncertainty of these parameters reflects directly on the outcome of LCA method. The LCI study was conducted in accordance with all requirements of the International Standards ISO 14040:2006. The use of stochastic model helps to characterize the uncertainties better, rather than pure analytical mathematical approach. In this case study only the following substances have been taken in account: hard coal, blast furnace gas, coke oven gas, lubricant oil, cadmium (Cd), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO[2]), nitrogen dioxide (NO[2]), hydrochloric acid (HCl), sulfur dioxide (SO[2]) and lead (Pb).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie stochastycznej analizy drugiego etapu oceny cyklu życia (LCA), jakim jest analiza inwentarzowa (LCI), dotyczącej procesu produkcji stali w kombinacie metalurgicznym ArcelorMittal Steel Poland S.A, w Krakowie. Kombinat obejmuje: koksownię, wielkie piece, aglomerownię, stalownie konwertorową (BOF), ciągłe odlewanie stali oraz walcownię gorącą. Kryteria ekonomiczne i socjalne nie są przedmiotem analizy w prezentowanym artykule. Analiza LCI w warunkach niepewności została przeprowadzona z zastosowaniem programu CrystalBall [zastrzeżony znak towarowy] (CB), współpracującym z arkuszem kalkulacyjnym Excel, w oparciu o symulację Monte Carlo. Dane wzięte do analizy dotyczą roku 2005. Analiza LCI została przeprowadzona zgodnie z normą ISO 14040:2006. Do analizy wybrano takie wielkości, jak: węgiel kamienny, gaz wielkopiecowy, gaz koksowniczy, oleje, kadm (Cr), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO[2]), dwutlenek azotu (NO[2]), kwas solny (HCl), dwutlenek siarki (SO[2]) oraz ołów (Pb).
PL
W pracy przedstawiono technikę zarządzania środowiskowego – ocenę cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment). Podstawą LCA jest wykonanie bilansu ekologicznego. Jego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w poszczególnych fazach wytwarzania, eksploatacji i likwidacji poużytkowej wyrobu. Aspekty oddziaływania na środowisko są integralnym elementem ekobilansu i jednym z etapów LCA. W hutnictwie żelaza i stali ocenę oddziaływania na środowisko prowadzi się uwzględniając najważniejsze kategorie wpływu na środowisko – efekt cieplarniany i zużycie energii, dlatego w tej branży prowadzi się badania w celu ograniczenia emisji CO2. ULCOS to przykład pierwszego globalnego projektu Europejskiej Platformy Technologicznej Stali mającego znacznie zmniejszyć emisje CO2. Jest to obecnie największe przedsięwzięcie na świecie. W sektorze metalurgicznym analizy LCA wykonuje się w ramach Międzynarodowego Instytutu Żelaza i Stali.
EN
The work is presented Life Cycle Assessment LCA. LCA is an environmental assessment tool for evaluation of impacts that a product or process has on the environment over the entire period of its life – from the extraction of the raw material from which it is made, through the manufacturing, packaging and marketing processes, and the use, re–use and maintenance of the product, and on to its eventual recycling or disposal as waste at the end of its useful life. The environmental aspects are very important as all metallurgical industries are burdensome to the environment. LCA study in steel industry is widely developing in the world. ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking) is today the largest endeavour within the steel industry worldwide proactively looking for solutions to the threat of global warming. LCA work within Worldsteel in steel industry.
EN
Life Cycle Assessment (LCA) is an environmental methodology for assessing the environmental effects associated with a product, process or activity and it is useful as an information tool for the examination of different scenarios for future decision support strategies. This paper provides an overview of Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Inventory (LCI) techniques for energy production proposed for the Power Plant of the ArcelorMittal Steel Poland in Kraków, Poland. This paper presents an energy medium generating scenario, including the electric energy, technological steam, blast to iron blast furnace, hot water, demineralizing and degassing water for hot rolling mill, BOF (Blast Oxygen Furnace), cokery, as well as steel continuous casting and BOF. In this paper LCA is limited to the inventory analysis, i.e. the determination of the environmental interventions. The environmental interventions are defined within the LCA-methodology as "the exchanges between the anthroposphere (economy) and the environment including resources use, emission to air, water, or soil".
PL
Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA) jest techniką zarządzania środowiskowego opisaną w międzynarodowych normach ISO. W artykule przedstawiono ogólny zarys techniki LCA oraz jej pierwszy etap obejmujący analizę bilansową systemu LCI (Life Cycle Inventory). Przedmiotem opracowania jest instalacja energetycznego spalania paliw - siłownia należąca do ArcelorMittal Steel Poland S.A. o. w Krakowie. Siłownia zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Krakowa, w centralnej części zakładu ArcelorMittal Steel Poland S.A. Głównym przedmiotem działania siłowni jest produkcja energii elektrycznej, dmuchu wielkopiecowego, pary technologicznej (1,6 MPa oraz 0,8 MPa), ciepła w wodzie grzewczej oraz produkcja odgazowanej i podgrzanej wody zmiękczonej i podgrzanej wody zdemineralizowanej. Produkty te są zużywane głównie na potrzeby własne ArcelorMittal Steel Poland S.A. Zgodnie z opisanymi w normach zaleceniami ocena techniką LCA dokonywana jest przez identyfikację i określenie ilości zużytych materiałów, energii oraz odpadów wprowadzanych do środowiska, a następnie ocenę wpływu tych procesów na środowisko i interpretację wyników.
PL
Ekologiczna Ocena Cyklu Inwestycji (LCI) stanowiąca element techniki LCA jest traktowana jako Systemy Wspomagania Decyzji, zaś metodologia prowadzenia badań techniką LCA jest ciągle w fazie wczesnego rozwoju. Artykuł zawiera opis techniki LCI zastosowanej do analizy opłacalności inwestycji proekologicznej, jaką jest projekt Zakładu Utylizacji Odpadów, opartej na porównaniu dwóch technologii gazyfikacji odpadów z odzyskiem energii za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych NPV. Analiza ta odbywa się w warunkach niepewności.
EN
This paper is dealing with the ecological Life Cycle Assessment - a relative new method of environmental impact assessment. In the second chapter is described the International Standards ISO 14 000-ISO 14001. The third chapter concerns the development the LCA methods and its main stages - ISO 14040 (1997), ISO 14041 (1998), ISO 14042 (2000), ISO 14043 (2000) and is given the car life cycle case study. LCI method was used for scenarios for the waste pyrolysis process. Paper uses stochastic modeling based on the IRR and NPV values for investment assessment. The Monte Carlo simulation with the Excel spreadsheet and Crystal Ball software was used to develo scenarios under uncertainty inputs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.