Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki ogniochronne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nowy środek do zmniejszenia palności drewna sosnowego
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności działania alternatywnego środka ogniochronnego opracowanego na bazie soli nieorganicznych i porównano jego właściwości palne z komercyjnym preparatem ogniochronnym. Do badań użyto drewna sosny zwyczajnej. Potwierdzono skuteczność działania obydwu zastosowanych impregnatów, jednakże komercyjny wypadał w tym porównaniu korzystniej.
EN
Samples of pine wood were modified by coating with tested flame retardants (a mixt. of B and P compds.) and then tested according to the std. procedures to compare the fire protection efficiency of the materials. The tested flame retardants were less effective than the com. product.
PL
Przedstawiono wyniki badania zmian gęstości optycznej właściwej dymu w czasie w procesie spalania płomieniowego i bezpłomieniowego klejów akrylowych na bazie akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu butylu oraz kwasu akrylowego nie modyfikowanych oraz modyfikowanych różnymi zawartościami środków ognioochronnych, takich jak grafit ekspandowany (EG) oraz bezhalogenowy uniepalniacz azotowo-fosforowy o nazwie handlowej Ecoret MP. W badaniach stosowano metodę testu jednokomorowego. Efektywne stężenia dodatków środków ogniochronnych określono na podstawie uzyskanych zależności maksymalnej gęstości optycznej właściwej (Dsmax), czasu do osiągnięcia Dsmax oraz gęstości optycznej właściwej w 4. min badania (Ds4min). Najmniejsze wartości Dsmax uzyskiwano w przypadku modyfikacji za pomocą EG, zarówno podczas spalania płomieniowego, jak i bezpłomieniowego. Lepszym supresantem dymu w analizowanych materiałach polimerowych okazał się EG.
EN
A com. polyacrylic pressure-sensitive adhesive was modified by addn. up to 35% by mass of 2 com. flame retardants (expanded graphite or a N-P-retardant) used for covering a polyester film substrate, cured with Al acetylacetonate and studied for smoke generation during flame or flameless combustion under IR irradn. of 25 KW/m² by detg. of sp. smoke d. The expanded graphite was an efficient smoke suppressant.
PL
Podjęto próbę określenia wpływu środków ogniochronnych, takich jak hydroksytlenek glinu (Apyral), oligomeryczny etylofosforan metylu (Fyrol PNX), organicznie modyfikowany montmorylonit (Nanobent® ZW1) i polifosforan melaminy (Melapur 200) oraz ich kompozycji mieszanych, na parametry pożarowe utwardzonej żywicy epoksydowej Epidian 5. Badania przeprowadzono w kalorymetrze stożkowym przy ekspozycji cieplnej 30 kW/m2. Dokonano oznaczenia takich parametrów pożarowych, jak szybkość wydzielania ciepła i dymu, zapalność materiału oraz toksyczność fazy lotnej powstałej z rozkładu termicznego niemodyfikowanych i modyfikowanych ogniochronnie materiałów epoksydowych. Wprowadzone antypireny spowodowały zmniejszenie palności materiału epoksydowego (mniejsze wartości szybkości wydzielania ciepła i dymu). Najmniejsze szybkości wydzielania ciepła uzyskano dla próbek żywic modyfikowanych montmorylonitem i polifosforanem melaminy.
EN
Four com. flame retardants were added (5% by mass) to an epoxy resin to decrease its flammability, heat release rate, mass loss rate, smoke release rate, emission of C oxides and mass of residue during combustion at heat flux 30 kW/m2. The expts. were carried out in a cone calorimeter. The highest decrease in flammability was achieved after addn. of montmorillonite and melamine polyphosphate.
PL
Dokonano analizy wpływu wybranych środków ogniochronnych na generację dymu z drewna. Określono, które z badanych środków ogniochronnych powodują zwiększenie generacji dymu, powiększając zagrożenie pożarowe określone wzrostem temperatury górnej warstwy dymu, jej położeniem nad poziomem podłogi i zasięgiem widzialności. W badaniach stosowano kalorymetr stożkowy. Do obliczeń parametrów stanu środowiska pożarowego pomieszczeń użyto zaawanowanego modelu strefowego.
EN
Four com. fire-retarding agents were used for impregnation of oak samples studied for heat release rate and CO, CO₂ and smoke (soot) emissions by cone calorimetry. The expt. data were used for computer simulation of temp. distribution, upper layer of smoke and visibility redn. in a room-corridor system. A complex zone model-based computer program was used for the simulation. One of the studied fire-retarding agents did not prevent the wood samples against the fire but even accelerated the combustion rate and smoke emission.
PL
Zbadano wpływ środków uniepalniających na właściwości powłok ogniochronnych poddanych działaniu promieniowania UV i kondensacji zgodnie z metodą opisaną w normie PN-EN ISO 11507:2008 oraz atmosfery kondensacyjnej o stałej wilgotności wg PN-EN ISO 6270-2:2006. Ocenę zmian w wyglądzie powłok po działaniu wskazanych czynników przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów lakierowych, wykorzystując określanie ilości, a także rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności zmian w wyglądzie powłok.
EN
The influence of flame retardants on the properties of fire protective coatings exposed to UV radiation and condensation according to the method described in PN-EN ISO 11507:2008 and atmospheric condensation with constant humidity according to PN-EN ISO 6270-2:2006 was investigated. The assessment of changes in the appearance of coatings after exposure to the factors were performed in accordance with established standards for the determination the quantity and size of defects and the intensity of changes in the appearance.
PL
Niniejszy artykuł opisuje rolę, budowę chemiczną i znaczenie stosowania środków ognioochronnych. Na wstępie przedstawiono zasadę klasyfikacji materiałów wykończeniowych stosowanych w budownictwie pod względem reakcji na ogień na podstawie, której można określić właściwości pożarowe. Materiały te są dodatkowo zabezpieczane ogniochronnie, poprzez dodanie uniepalniaczy metodami modyfikacji fizycznej i chemicznej, w tym metodą modyfikacji nanotechnologicznej. Dzięki znajomości wpływu budowy chemicznej tworzyw na palność oraz wiedzy o zjawiskach występujących w procesie palenia można wytyczyć kierunki modyfikacji tworzyw w celu nadania im zwiększonej odporności na ogień. Dalsza część artykułu dotyczy stosowania środków ognioochronnych w tworzywach. Zamieszczony jest opis poszczególnych grup dodatków uniepalniających pod względem budowy chemicznej, ich mechanizm działania oraz przedstawione są przykłady zastosowania w różnych rodzajach materiałach. Następnie wymieniona jest innowacyjna metoda modyfikacji tworzyw pod względem odporności na ogień, jakim jest tworzenie nanokompozytów oraz wypisane zostały kierunki zastosowania i rodzaje najczęściej wykorzystywanych w tym celu nanonapełniaczy w polimerach.
EN
This article describes the role, chemical structure and the ways of uses or applications of fire resistant compounds. In the beginning the principle of finishing materials' classification used in construction is presented on the basis of which you can specify its fire properties. These materials additionally are secured by adding retardants through methods of physical and chemical or nanothenology modification. With the knowledge of the chemical structure impact on the materials' flammability and the knowledge about the phenomena occurring in the fire process, you can plan directions a plastics' modification in order to give them increased resistance to fire. Following part of the article concerns the application of fire resistant in different materials. Each group of fire retardant additives is described in terms of its chemical structure, their mechanism of action and examples of use in various types of plastics are given. Then an innovative method of modifying materials for fire resistance and the directions of the application and most commonly the types of nanofillers used for this purpose in polymers are described.
PL
Obok odpowiednich warunków użytkowania sekret długotrwałej eksploatacji konstrukcji drewnianych tkwi w wielofunkcyjnych zabezpieczeniach antykorozyjnych i przeciwpożarowych. Artykuł przedstawia główne aspekty tego problemu: podstawowe wymagania prawne, mechanizmy niszczenia drewna na skutek korozji biologicznej i agresywnego działania środowiska, rolę diagnostyki mykologicznej budynku oraz działania chroniące przed korozją biologiczną i opóźniające palność drewna z uwzględnieniem zachowania wymogów sanitarnych.
8
Content available remote Środki ogniochronne do tkanin
PL
Tkaniny z palnych włókien tak naturalnych (bawełna, len, wełna itp.) jak i syntetycznych (poliestry, poliamidy, bistor itp.) mają znaczny udział w wystroju współczesnych wnętrz.
9
Content available remote Środki ogniochronne do drewna i materiałów drewnopochodnych
10
Content available remote Nowoczesne środki ogniochronne do drewna
PL
Drewno jest jednym z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w budownictwie zarówno jako elementy konstrukcyjne jak i dekoracyjne. Jego wytrzymałość mechaniczna, łatwość obróbki i montażu oraz estetyczny wygląd powoduje, że praktycznie nie ma budowli, w której nie wykorzystywano by drewna lub materiałów drewno-pochodnych. Jednakże przy całej swojej uniwersalności stosowania drewno jest palne i nieodporne na działanie wysokiej temperatury.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.